Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojekti

Verkostoseminaari 12.12.

suunnittelu

Seminaarin materiaalit löytyvät sivun alalaidasta liitetiedostoina.

Hyvinvointisuunnitelman ja strategian vuoropuhelu Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoseminaarin puheenaiheena

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoseminaari järjestettiin ensimmäisen kerran keskellä lumimyräkkää Helsingissä. Paikanpäälle oli selvinnyt nelisenkymmentä verkoston kuntien edustajaa ja etäyhteydellä osallistui useita eri kuntia. Verkosto kokoontui teemanaan hyvinvointijohtaminen ja päivän aikana kuultiin monia näkökulmia niin nykyiseen hyvinvoinnin johtamiseen liittyvistä haasteista kuin tulevaisuuteen kohdistuvia pohdintoja.

Iltapäivän puheenvuoroista vastasivat Rauma ja Hollola, jotka esittelivät, miten hyvinvointisuunnitelma tukee strategiaa ja johtamista. Kyseessä on kaksi erilaista kuntaa, joista toisella ei enää käytännössä ole sote-palveluita. Hollola liittyi vuoden alusta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään 11 muun kunnan kanssa ja luovutti näin olleen omat sote-palvelut kuntayhtymälle. Näin se otti jo eturintamassa askeleen kohti maakunta- ja sote-uudistuksen muutoksia. Rauman kaupunki on puolestaan katsonut monipuolisesti kohti tulevaa ja uudistanut proaktiivisesti organisaatiotaan tulevaisuutta silmällä pitäen.

Raumalla hyvinvoinnin edistäminen on huomioitu laaja-alaisena tehtävänä, siten että hyvinvointiryhmään on otettu kaikki toimialat mukaan. Tavoitteena on saada jokainen toimiala näkemään hyvinvoinnin edistämisen omana tehtävänä. Kunnan monien suunnitelmien ja ohjelmien pohjana on juuri hyvinvointisuunnitelma ja tätä kautta on myös tarkasteltu juuri valmistunutta strategiaa, Rauman tarina osa 2.

Hollolassa hyvinvointijohtamista on uuden tilanteen osalta lähdetty katsomaan rohkeasti juuri tulevaisuuden kunnan menestystekijöiden kautta. Tuoreissa rekrytoinneissa on painottunut juuri hyvinvointi ja viestintä. Kuntalaiset halutaan ottaa myös vahvasti mukaan kunnan toimintaan. Tässä tuoreilla hyvinvointikoordinaattorilla ja viestintäasiantuntijalla on hyvä pohja onnistua yhteistyössä. Hyvinvoinnin näkyminen niin johtoryhmässäkuin myös kaikilla toimialoilla on myös Hollolassa onnistuneen hyvinvointijohtamisen avaimena.

Verkostoseminaarissa todettiin moneen kertaan, että hyvinvoinnin edistäminen on koko kunnan asia ja kulkee vahvasti käsikädessä elinvoiman kanssa. Molemmista kuntaesimerkeistä kävi vahvasti ilmi, että hyvinvointia edistetään johtamisen lisäksi myös pienillä konkreettisilla teoilla ja pitkäjänteisesti tuloksia parantaen. Tämä mielessä on erittäin hyvä lähteä yhdessä verkoston kuntien kanssa edelleen kehittämään jo nyt hyvällä tasolla olevaa työtä.

 

Videot vaikuttavuusinvestoinnista:

 

 

tags