Kyösti Värrin blogi 18.8.2020

Lukiot varautuvat koronasyksyyn

Lukuvuoden opetus käynnistyi useimmissa lukioissa viime viikolla ja lopuissakin käynnistyy tämän viikon aikana - aikuislukioissa yleensä ensi viikolla. Useimmissa lukioissa edellisestä lähiopetuskerrasta oli ehtinyt kulua viisi kuukautta. Lukiothan alkoivat siirtyä etäopetukseen maaliskuun puolivälissä turvatakseen kevään ylioppilastutkinnon kokeiden toteutuksen. Loputkin lukiot siirtyivät etäopetukseen aluehallintovirastojen määrättyä 17.3.2020 oppilaitosten tilat suljettaviksi 18.3. lukien tartuntatautilain 58 §:n nojalla valtioneuvoston linjauksen pohjalta. Lukioiden siirtymistä etäopetukseen tarkastellaan tarkemmin täällä.

Valtaosa lukioista jatkoi pääosin etäopetuksessa kevätlukukauden loppuun saakka. Näin ollen uuden lukuvuoden alkaessa lukiossa jatkavien opiskelijoiden lähiopetuksesta on pääsääntöisesti ehtinyt kulua jo viisi kuukautta. Uudet, perusopetuksesta siirtyneet lukio-opiskelijat ehtivät sen sijaan olla hieman yli kaksi viikkoa lähiopetuksessa peruskoulun päättövaiheessa toukokuun lopussa.

Erityistoimia opetuksen toteuttamiseksi

Lukiot ja lukiokoulutuksen järjestäjät ryhtyivät jo keväällä valmistautumaan koronapandemian syksyllä mahdollisesti aiheuttamiin erityisjärjestelyihin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön 4.8.2020 antama suositus, Opetushallituksen koronasivusto sekä Ylioppilastutkintolautakunnan koronasivusto ovat olleet koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten varautumisen tukena. Lukiot ovatkin päivittäneet jatkuvasti varautumissuunnitelmiaan paikallisten olosuhteiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Lukioissa pyritään tällä hetkellä ylläpitämään henkilöiden välisiä turvaetäisyyksiä eri tavoin. Useissa lukioissa tämä on kuitenkin opiskelijamäärän ja tilarajoitteiden vuoksi hyvin haasteellista ja ongelmallista. Ruokailuja on porrastettu ja väljennetty aiempaa enemmän, lisätiloja on otettu käyttöön, tiloja on rajattu eri opetusryhmien välillä ja käytävissä oleilua on pyritty vähentämään pitämällä opetustilojen ovet avoinna välituntien aikana. Yhteiskäyttövälineiden käyttöä on minimoitu ja sekä niiden että muun muassa pöytäpintojen pyyhkimistä on lisätty. Käsihygieniaan on muutenkin panostettu.

Väljyyden mahdollistamiseksi lukioissa pohditaan myös erilaisia etäopiskelumalleja. Syksyn ylioppilastutkintokokeiden lähestyessä monessa lukiossa harkitaan abiturienttien siirtämistä syyskuun ajaksi etäopetukseen. Samoin on käytössä vuorottelumalli, jolloin toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat ovat vuoroviikoin lähi- ja etäopetuksessa. Tässä on kuitenkin otettava myös huomioon koulumatkatukilain 3 § 3 momentin rajoitukset. Lukioissa lähdetään siitä, että ensisijaista on tarjota lähiopetusta lukion aloittaville opiskelijoille.

Lukioissa on ryhdytty varotoimiin myös henkilöstön osalta. Opettajia on jaettu ryhmiin, joiden kontakteja muiden ryhmien kanssa on minimoitu. Tyypillistä on myös suositus välttää opettajainhuonekontakteja. Kaiken kaikkiaan hygieniaan ja turvaväleihin panostaminen on tyypillistä lukioissa. Lisäksi on pyritty minimoimaan tilojen samanaikaiskäyttöä ulkopuolisilta. Jotkut lukiot ovat myös hankkineet pleksilevyjä opettajien työpöytien väliin.

Lukiolaisilla on perinteisesti sekä korkea opiskelumoraali että korkea kynnys jäädä kotiin, joten oppilaitokseen on aiemmin voitu tulla flunssaisena. Nyt lukiot ja lukiokoulutuksen järjestäjät pitävät tärkeänä, että oirehtivat opiskelijat eivät tule lainkaan oppilaitokseen. Tämän takia osassa lukioita kaikki opetus striimataan eli suoratoistetaan verkossa, jolloin opiskelijan kynnys jäädä oireisena kotiin ja osallistua opetukseen kotoa käsin laskee.

Syksyn ylioppilastutkintokokeet lähestyvät

Syksyn ylioppilastutkintokokeet alkavat 14.9.2020. Lukiot pohtivat erilaisia tapoja turvata ylioppilastutkinnon kokeiden toteutus koronapandemian aikana. Ylioppilastutkinnon kokeissa on normaalitilanteessakin koetiloissa yleensä riittävät etäisyydet, mutta lisäksi on pyritty hankkimaan lisää koetiloja kokeisiin, joissa on paljon osallistujia.

Ylioppilastutkinnon toteutuksessa rehtorin rooli on keskeinen ja tämän vuoksi rehtorille on usein nimetty tavanomaista enemmän varahenkilöitä. Lukiot pyrkivät myös rajoittamaan rehtorin ja apulais- tai vararehtorin välistä kanssakäymistä mahdollisten altistumisten rajaamiseksi.

Lukiot varautuvat myös lisävalvojiin kouluttamalla esimerkiksi koulutuksen järjestäjän muuta henkilöstöä digitaalisten yo-kokeiden valvojiksi.  Näin pyritään varmistamaan, että varavalvojia on käytettävissä mahdollisesti altistuneen valvojan tilalle. Varavalvojien koulutus onkin lähiviikkojen operaatio monessa lukiossa.

Ratkaisut ovat paikallisia

Koronapandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset vaikuttivat lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten perinteisiin ylioppilas- ja valmistujaisjuhliin viime keväänä. Useimmiten lukiot ilmoittivat valtakunnallisen suosituksen pohjalta järjestävänsä yhteisöllisen tapahtuman kevään ylioppilaille elokuun viimeisenä viikonloppuna, mikäli se on turvallista järjestää pandemiaolosuhteissa. Nyt lukiot sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät tekevät paikallisia ratkaisujaan ylioppilas- ja valmistujaistapahtumien suhteen. Koska koronatilanne on hyvin erilainen eri puolella maata, myös ratkaisut tulevat olemaan erilaisia.

Osa lukiokoulutuksen järjestäjistä on todennut, että ei tautitilanteen ja tilojen vuoksi pysty takaamaan turvallista tapahtumaa lukioissaan. Ne lukiot, jotka pystyvät järjestämään tapahtuman turvallisesti, ovat pääsääntöisesti rajoittaneet osallistujamääriä. Joissakin tapauksissa paikalle kutsutaan vain viime kevään ylioppilaat, jolloin läheiset seuraavat tilaisuutta striimattuna. On myös ulkoilmatapahtumia ja monia muita toimintamalleja.

Lukiot muistuttavat yksilön vastuusta eli että nuori ei osallistu oppilaitoksen järjestämään tilaisuuteen, jos hänellä on vähäisiäkin oireita. Lukiot huolehtivat ja muistuttavat myös yleisistä suosituksista eli turvaväleistä ja hygieniasta. Kaiken kaikkiaan lukiot pyrkivät tekemään parhaansa haastavissa ja muuttuvissa olosuhteissa.   

Tautitilanne koronapandemian osalta on hyvin erilainen eri paikkakunnilla ja alueilla. Siksi ratkaisutkin ovat ja tulevat olemaan paikallisia. Paikalliset koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset toimivat yleisten suositusten ja paikallisten olosuhteiden mukaisesti huolehtiessaan vastuullisesti omasta toiminnastaan. Kuten edeltä nähdään, lukiot ovat varautuneet hyvin koronasyksyyn. Lisäksi lukioilla ja lukiokoulutuksen järjestäjillä on tarvittaessa valmius nopeisiin muutoksiin.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on lukiokoulutuksen erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @KyostiVarri