Annika Korpela 26.10.2021

Asiakasmaksujen muutoksenhaku mietityttää edelleen kuntia

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin (FINLEX) tehtiin muutoksia, jotka tulivat voimaan heinäkuulta 2021. Kun katsoo sitä määrää palvelupyyntöjä, sähköposteja ja puheluita, joita pykälien soveltamiseen meille Kuntaliittoon on tullut, on helppo vetää johtopäätös, että ihan kivuttomasti tämä muutos ei ole mennyt. Tässä kirjoituksessa otan lähemmin tarkasteluun muutoksenhaun asiakasmaksujen osalta.

Laskutuksen oikaisuvaatimusta selkeytettiin

Muutoksenhaun osalta lakiin tehtiin lähinnä selkeytyksiä. Ennen voimaan tullutta osittaisuudistusta muutoksenhakua säätelevä 15 § aiheutti epäselvyyttä sen suhteen, saako tasasuuruista asiakasmaksua koskevaan laskuun vaatia oikaisua vai ei. Ja tuleeko näihin laskuihin liittää oikaisuvaatimusohjeet. Tuossa 15 §:ssä säädettiin nimittäin vain, että maksua koskevaan päätökseen sai hakea muutosta.

Tämä tulkinnallinen epäselvyys johtui siitä, että yleensä vain maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksuista tehdään varsinainen päätös. Täten pykälän sanamuodosta seurasi epäselvyyttä, saako ylipäätään tasasuuruista asiakasmaksua koskevaan laskuun hakea oikaisua. Asia selkeytettiin niin, että nyt tuossa pykälässä säädetään nimenomaisesti, että oikaisua saa hakea myös laskuun.

Oikeus ei koske kaikkia laskuja

Huomiothan, että oikaisua ei kuitenkaan saisi vaatia laskuun, joka koskee maksukyvyn mukaan määräytyvää maksua ja siitä tehtyä laskua.

Maksukyvyn mukaan määräytyvistä maksuista tehdään erillinen päätös; ja jo päätökseen saa vaatia oikaisua hallintolain mukaisesti. Maksukyvyn mukaan määräytyvistä maksuista lähetetään asiakkaalle säännöllisesti lasku. Mikäli myös näihin laskuihin olisi mahdollista vaatia oikaisua, asiakkaalle syntyisi käytännössä muutoksenhakuoikeus, joka jatkuisi lakkaamatta.

Toinen epäselvyyttä aiheuttanut asia oli siis se, tuleeko laskuihin liittää oikaisuvaatimusohjeet vai riittääkö esimerkiksi, jos laskussa on tieto nettisivusta, josta asiakas saa maksua koskevat oikaisuvaatimusohjeet.

Asiakasmaksulain 2 a §:ssä säädetään nyt nimenomaisesti, että laskuun on liitettäväoikaisuvaatimusohje. Eli pelkkä viittaus nettisivuille ei ole riittävää. Jälleen huomiona maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut. Silloin kun asiakas voi jo hakea maksukyvyn mukaan määräytyvistä maksuista tehtyyn päätökseen oikaisua, ei enää päätöksen perusteella lähetettäviin säännöllisiin maksuihin tarvitse liittää oikaisuvaatimusohjetta.

Hyödynnä Kuntaliiton ohjeistus

Kuntaliitto laati kuntaverkostojensa kanssa käytännönläheisen maksuttoman ladattavan julkaisun asiakasmaksulain 2 a §:n soveltamisesta.  Ohjeesta löydät muun muassa mallilauseita laskuun liitettäväksi.

Lisäksi jos muutoksenhaku laajemmin pohdituttaa, on Kuntaliiton painettu Muutoksenhakuopas 2020 oiva apu pohdintoihisi.

 

Aiheesta lisää

Julkaisut

Asiantuntijasivut

Muutoksenhakua koskevat blogit

Lainsäädäntö

Kuvassa Annika Korpela

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on aiemmin ollut lakimiehenä Kuntaliitossa.

Tule kuulolle kuinka kunnat sykkivät -webinaariin

Valtakunnallisessa kuntakyselyssä ”Kuinka kuntasi sykkii?” kartoitettiin kuntien päättäjien ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntansa tilannekuvasta. Perjantaina 15.3. kello 8.30-10 vedämme yhteen mielenkiintoisimpia tuloksia.

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.