Kyösti Värri 6.8.2021

Lukiot jälleen valmiina uuteen lukuvuoteen

Kyösti Värri

Lukuvuoden opetus on käynnistymässä useimmissa lukioissa viikolla 32, jolloin yleisin aloituspäivä taitaa tänä lukuvuonna olla keskiviikko 11.8.2021. Osassa lukioista opetus alkaa viikon 33 alussa, ja aikuislukioiden opetus alkaa tyypillisesti hieman nuorten lukiokoulutusta myöhemmin. Oppilaitoksissa onkin parhaillaan käynnissä uuteen lukuvuoteen valmistautumisen viimeistely.

Tuoreimmat muutokset ja uudistukset muistissa?

Lukuvuoteen liittyy useita muutoksia ja uudistuksia. Ensinnäkin monet vuonna 2018 säädetyn ja 1.8.2019 voimaan tulleen lukiolain uusista velvoitteista koulutuksen järjestäjille ovat astuneet voimaan siirtymäajan jälkeen elokuun alussa 2021.

Näitä ovat muun muassa

  • jälkiohjaus,
  • oppimisen tuki,
  • korkeakouluyhteistyö sekä
  • kansainvälisyys-, työelämä- ja yrittäjyysosaamisen kehittäminen.

Koulutuksen järjestäjien hyväksymät uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön uusille, tänä syksynä lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. Edessä onkin tuttu siirtymävaiheen tilanne, jolloin lukioissa noudatetaan samanaikaisesti uutta ja vanhaa opetussuunnitelmaa yleensä noin neljän vuoden ajan. Jännittävää nähdä, miten lukiot ovat pystyneet hyödyntämään opetussuunnitelman perusteiden luomia uusia mahdollisuuksia.

Oppivelvollisuuslaki (Finlex) tuli voimaan elokuun 2021 alusta. Lain hakeutumisvelvollisuutta sekä sen ohjausta ja valvontaa koskevat pykälät tulivat voimaan jo vuoden alussa. Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta koskevat kohdat tulevat voimaan vuonna 2022.

Lukiokoulutuksen kannalta koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia ovat ensi vaiheessa työllistäneet eniten maksuttomuuteen liittyvät valmistelut ja hankinnat. Lain haasteellinen toimeenpanoaikataulu yhdistettynä globaaliin komponenttipulaan näkyy etenkin tietokoneisiin liittyvissä toimitusvaikeuksissa.

Lukiossa vahva rutiini erityistoimiin

Lukioissa lähdettiin keväällä kesälaitumille toivoen, että pandemiatilanne olisi helpompi koulutyön uudelleen alkaessa syksyllä. Nyt tiedämme, että virusmuunnokset, etenkin deltavariantti, ovat muuttaneet tilannekuvaa. Alkavaan syksyyn valmistaudutaankin käytännössä siis suurelta osin samalla tavalla kuin vuosi sitten. Onneksi oppilaitoksilla ja koulutuksen järjestäjillä on jo vahva rutiini erityistoimien suhteen.

Oppilaitokset ja koulutuksen järjestäjät oppivat viime lukuvuonna toimimaan läheisessä yhteistyössä paikallisten ja alueellisten terveysviranomaisten kanssa sekä käyttämään hyväksi niiden ohjeita ja suosituksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat ajantasaistaneet omat suosituksensa ja julkaisseet ne 5.8.2021. Myös Opetushallituksen koronasivusto voi olla avuksi. Itse kirjoitin lukioiden viime syksynä käyttämistä erityistoimista lyhyesti blogikirjoituksessani vuosi sitten.

Lukiokoulutuksen järjestäjät ovat valmistautuneet pääsääntöisesti käynnistämään syksyn opiskelun erityisjärjestelyin lähiopetuksena. Vaikka julkisuudessa on tänäkin syksynä tulkittu valtakunnallisten toimijoiden toiveita ja suosituksia linjauksina, on syytä muistaa, että päätökset opetusjärjestelyistä tehdään paikallisesti. Tämä perusasia on sekä toimivallan että vastuun osalta hyvä pitää mielessä.

Yhteistyö opiskelijakunnan kanssa korostuu

Pandemiatilanne on kuitenkin erilainen kuin viime syksynä. Nyt nimittäin rokotusten eteneminen on tuomassa helpotusta tilanteeseen. Kyseessä on viruksen leviämisen sekä hyvän suojan tuovien rokotusten välinen kilpajuoksu. Lukioissa mietitäänkin parhaillaan, ovatko jotkin lukuvuoden alkuun suunnitellut tapahtumat siirrettävissä myöhempään ajankohtaan. Joissakin lukioissa on lukuvuoden alussa myös opiskelijoiden omia tapahtumia, joiden toteutuksesta ja aikataulutuksesta kannattaa nyt varmasti keskustella opiskelijakunnan kanssa.

Monessa lukiossa jouduttiin viime lukuvuonna tekemään nopeita muutoksia opetusjärjestelyihin. Syntyi myös monia hyviä käytänteitä, jolloin lukion ja opiskelijakunnan johto pohti erityistoimenpiteitä yhdessä etukäteen. Tämä perinne jatkuu lukioissa. Tänä syksynä opiskelijakunnan ja oppilaitoksen johdon välillä keskustellaan varmasti siitä, miten rokotuskattavuuden saamista voidaan edistää ja miten opiskelijoita voidaan kannustaa ottamaan rokote.

Syksyn ylioppilastutkinnon kokeet käynnistyvät 13.9. eli jo reilun kuukauden kuluttua. Vaikka ilmoittautuneiden määrä on viime syksyä pienempi, riittää lukioissa valmisteltavaa korona-ajan neljännen tutkintokerran toteutuksessa. Lukioilla on kuitenkin jo hyvää kokemusta asiassa. Lisäksi rokotusten eteneminen helpottaa sekä valvojien että myös kokelaiden tilannetta.

Lukiokoulutuksen korona-avustuksen hakuaika päättyy 31.8.2021

Valtioneuvosto antoi toukokuun lopussa kolmannen lisätalousarvioesityksensä vuodelle 2021. Siinä se esitti 15 miljoonan euron avustusta lukiokoulutuksen järjestäjille osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Eduskunta hyväksyi esityksen juhannusviikolla 23.6. Opetushallitus laittoi avustuksen koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi jo ennakollisesti 17.6. lähtien haettavaksi.

Avustushaku päättyy elokuun lopussa. Koulutuksen järjestäjät hakevat korona-avustusta hyvin laajasti kesän 2020 tapaan. Tuolloin suuri osa lukiokoulutusta järjestävistä kunnista haki avustusta ja myös sai sitä. Kesän 2020 haussa kaikkiaan 229 lukiokoulutuksen järjestäjää sai avustusta. Vaikka avustuksiin valtion rahoitusinstrumenttina sisältyy eriarvoisuutta lisääviä epäkohtia, voidaan vuoden 2020 korona-avustuksella sanoa olleen väliaikaista myönteistä merkitystä.   

Parhaillaan haussa oleva korona-avustus kohdentuu hieman eri tavalla kuin kesän 2020 haku. Avustusta ei voi käyttää opintopsykologien tai kuraattoreiden palkkaamiseen, sillä heidän osaltaan on käynnissä erillinen, 10.8.2021 päättyvä valtionavustushaku(OKM).

Opetushallituksen korona-avustushaussa lukiokoulutukseen on onnistuttu välttämään joitakin viime vuoden haun epäkohtia. Olen tarkastellut näitä tarkemmin Kuntaliiton kesäkuisessa lausunnossa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle. Harmillista, että rahoituksen sisällyttäminen vasta valtion kolmanteen lisätalousarvioon johtaa jälleen siihen, että valtionrahoituksen vaikuttavuus ei ole niin suurta kuin se voisi olla. Vaikuttavuutta olisi lisännyt se, että koulutuksen järjestäjillä olisi tieto saamastaan rahoituksesta jo hyvissä ajoin keväällä seuraavaa lukuvuotta suunniteltaessa.  

Lukuvuodesta 2021‒2022 on siis tulossa lukiokoulutuksen osalta mielenkiintoinen ja osin haasteellinenkin lukuvuosi. On kuitenkin hyvä muistaa, että haasteista huolimatta paljon jatkuu hyvin tutulla tavalla. Lukiot ovat uusissakin olosuhteissa valmistautuneet ja valmistautumassa hyvään lukuvuoteen.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on lukiokoulutuksen erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @KyostiVarri