Elisa Kettusen blogi 12.7.2022

Digihikeä - välitilinteko kuntien digikehittämisestä

Elisa Kettunen

Kesäloman kynnyksellä on otollinen aika tehdä tilannekatsaus kuntien digikehittämisen ajankohtaisiin asioihin sekä tunnistaa mitä on meneillään, mitä on tulossa ja mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella. Mukana kansallista ja kunnallista tekemistä ja pari luku- ja kuunteluvinkkiä! 

Suomen digikompassi - onko kuntien roolia tunnistettu? 

Kuluneena kouluvuonna on kansallisesti toteutettu Digikompassityötä, jossa EU:n digistrategian tavoitteiden mukaisesti on laadittu Suomen oma digikompassi. Myös Kuntaliitto, monet kunnat ja sidosryhmät osallistuivat digikompassityöhön. Lisäksi Pirkanmaalla on luotu ensimmäinen alueellinen digikompassi Pirkanmaan maakuntaliiton johdolla. 

Digikompassissa on nyt tilannekuva tehty, se julkaistaan syksyllä ja seuraavaksi sitä pitäisi hyödyntää konkreettisesti paremman tulevaisuuden tavoittelussa. 

Kuntanäkökulmasta en ole täysin vakuuttunut siitä, että palveleeko työ kuntien digitalisoitumista ja ylipäänsä systeemistä muutosta yhteiskunnassa. Kuntien rooli työssä oli tunnistettu vain paikoitellen, vaikka jokaisella osa-alueella kunnilla on suuria vastuita jo nykyisten tehtävien perusteella. Kuntaliitto ja kuntakenttä varmasti haluavat olla mukana viemässä kehitystä kohti ihmislähtöistä, digitalisoitunutta Suomea. 

Kuntia kutsutaan mukaan myös VM:n, Digi- ja väestötietoviraston ja Kuntaliiton yhteiseen DigiTiekarttatyöhön, jossa halukkaita kuntia tuetaan digipolulla eteenpäin, kunkin kunnan omista lähtökohdista. Kuntaliitossa lisätietoja antaa erityisasiantuntija Heli Hänninen heti kesälomien jälkeen.

Kuntapolitiikan tulevaisuus - kunnan tehtävä ei ole vain selviytyä

Helmikuussa julkaistiin valtiovarainministeriön johdolla valmisteltu raportti kuntapolitiikan tulevaisuuden skenaarioista, "Kuntapolitiikka käännekohdassa?". Työn tavoitteena oli luoda pitkäjänteinen kuntapolitiikan linja, jonka osana tarkasteltiin myös digitalisaation roolia olennaisena osana kuntien kehittämistä. 

Raportissa huomioitiin, että digitalisaatio ei voi olla vain automaattinen säästökeino, vaan kuntien erilaiset lähtökohdat, osaaminen, koko, toimintaympäristö vaikuttavat mahdollisuuksiin hyödyntää digitalisaatiota. Kunnan tehtävä ei voi olla vain selviytyä, vaan kunnista on löydyttävä kykyä, resursseja ja vahvuutta pitkäjänteiseen kehittämiseen. 

Raportin ja monien muiden havaintojen pohjalta uskoisin, että seuraavalla hallituskaudella digitalisaation edistämisen fokukseen nousee tavalla tai toisella ihmisten osaamisen sekä kuntien ja muiden organisaatioiden kyvykkyyksien vahvistaminen, jotta yhteiskuntana pystymme laaja-alaisesti hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia. 

Kunta-valtio jalostamo - digitaalinen turvallisuus on ajankohtaisempaa kuin koskaan 

Helmikuussa Venäjän hyökättyä Ukrainaan, myös kotimainen digitalisaatiokeskustelu vakavoitui ja kuntien digitaalisen turvallisuuden kysymykset nousivat fokukseen. Kunnat ovat paljon vartijoita roolissaan paikallisen infrastruktuurin ylläpitäjinä ja kehittäjinä, palveluiden toteuttajina, varautumisessa, koulutuksessa ja ihmisten hyvinvoinnissa - sekä paikallisen demokratian ja osallisuuden vaalijoina. Menneet kriisit ovat osoittaneet, että kunnilla on toimeenpanokykyä, mutta erityisesti digitaalisen turvallisuuden osalta myös kehittämistä on tarpeen tehdä. 

Näitä teemoja työstettiin yhdessä VM:n kanssa toteutetussa Kunta-valtio jalostamossa. Työpajasarjan tuloksia hyödynnetään muun muassa hallitusohjelmatavoitteissa ja tulevien hankkeiden valmistelussa. 

Kuntien digiviikko keräsi yli 1000 osallistujaa 

Kevätkausi päättyi kautta aikain ensimmäiseen Kuntien digiviikkoon, joka on jatkoa neljä kertaa aiemmin järjestetyille Kuntien digitalisointipäiville. Digiviikon aikana digitalisaatiota lähestyttiin nimenomaan kuntanäkökulmasta, mutta samalla hyvin monipuolisesti. Tärkeä digiviikon tehtävä on nostaa esiin myös kunnissa tehtävää arjen digitalisaatiotyötä, joka usein jää valokeilan ulkopuolelle. 

Kunnille oli alkuvuodesta avoin ”Call for ideas” -haku, jonka kautta mikä tahansa kunta pystyi ilmoittautumaan mukaan esittelemään omaa työtään Digiviikolle. Mukaan saimme toistakymmentä halukasta kuntaa ja kiinnostavia kehittämistoimenpiteitä kuultiin kaikista ilmansuunnista - ilahduttavasti sekä isoista, että pienistä kunnista. 

Digiviikon seminaareihin osallistuttiin 1066 kertaa ja osa ohjelmasta on katsottavissa tallenteina myös jälkikäteen. KuntaTV:n sivuilta löytyvät 8.6 ohjelma, jossa on  esimerkkejä kunnissa tehtävästä digityöstä, sekä Digiviikon päätösseminaari, jossa keskustelu tähtää jo tulevaisuuteen. 

Ensi vuonna haluamme nostaa esiin vielä enemmän kuntien kehittämistyötä. 

Digisumpit ja podcastit - kuntien digiteemaa vaikka joka viikko

Kuntaliiton viikoittaiset Digisumpit, joissa käsitellään verkkotapaamisissa kuntia kiinnostavia ja ajankohtaisia digiaiheita käynnistyvät taas 25.8.2022 jatkuen joka torstaiaamu klo 8.30-9.30. Kalenterikutsun saa ilmoittautumalla Aino Lappalaiselle

Kuntien kehittämisestä kiinnostuneille löytyy kuunneltavaa myös lomaviikoille sillä alkuvuodesta julkaisemamme 8 oppia kuntien digitalisaatiosta -podcastsarja on yhä ajankohtaista kuunneltavaa. Jaksoissa käsitellään asiantuntijakeskusteluiden kautta kuntatyön murrosta ja digitalisaatiota eri toimialojen näkökulmista - kiinnostavaa ja yleistajuista sisältöä kuunnellakseen ei tarvitse olla minkään sortin diginörtti!

Saman kaltaista sisältöä voi myös lueskella Digiä kuntatyössä -verkkojulkaisusta, johon on koottu 15 esimerkkiä eri puolella Suomea toteutetuista toimenpiteistä, joissa kuntatyötä on uudistettu digitalisaatiota hyödyntäen. Sekä podcastit että Digiä kuntatyössä raportti ovat toteutettu Kuntaliiton ja KT kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien yhteistyönä ja sopivat hyvin inspiraatioksi oman kunnan kehittämiseen. 

Kuntien erilaiset lähtökohdat on huomioitava - myös asiakaslähtöisyyteen 

Digitalisaatio on tullut pysyväksi näkökulmaksi kuntien kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen muutostarinaan. Digiviikolla huomasin, että myös keskustelu digitalisaatiosta muuttuu syvällisemmäksi. Aiempaa useammin kuulee puheenvuoroja siitä, miten digitalisaatiovaikutukset tulisi huomioida varhaisemmassa vaiheessa esimerkiksi lainvalmistelussa sekä pohdintoina siitä, mitä käytännössä tarkoittaa se, että muutos tehdään kokonaisvaltaisesti koko yhteiskunnassa.

Tähän keskusteluun tuorein panoksemme on selvitys, joka tutki erilaisten kuntien valmiuksia asiakaslähtöisyyteen ja systeemiseen muutokseen.

Asiakaslähtöisyys ei ole vain mantran kaltainen hokema, vaan muuttuu todelliseksi tekemiseksi. Muutosta on vaikea johtaa, jos emme tunne toimintakenttää. Uskomme, että tämä selvitys antaa pieneltä osaltaan eväitä siihen, kuinka muutosta kohti asiakaslähtöistä, digitaalista kuntaa kohti voi lähteä taittamaan. Tämä on tärkeää nyt, kun sote-uudistus ja TE-palveluiden siirtyminen kuntiin muuttavat kunnan toimintaa perin juurin. Tästä julkaisusta löytyy myös oma bloggaus.

Digitöitä riittää myös tulevan kouluvuoden aikana ja sitä leimaavat varmasti ainakin seuraavat teemat: sote-uudistus, TE-palvelut, digitaalinen turvallisuus, yhteistyö, resurssit, osaaminen ja kyvykkyydet, tieto- ja teknologiapolitiikka - sekä varmaakin varmemmin - yllätykset. 

Sitä ennen, hyvää kesää ja ansaittua lomaa kaikille kuntien digityön parissa ahertaville! 

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @elisakettunen

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!