ARTTU2-tutkimusohjelma

Henkilöstö strategisena resurssina -osaprojekti

Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa ja toimintamalleja kestävän uudistumisen toteuttamiseen, henkilöstövoimavarojen ja muutoksen johtamiseen sekä työnteon tapojen muutokseen ja työn voimavarojen vahvistamiseen. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tietoa kuntien uudistumisen mahdollisuuksista ja kokeilukulttuurin vahvistamisen keinoista. Tieteellinen uutuusarvo syntyy siitä, että hankkeessa yhdistetään henkilöstöjohtamisen ja työn imun tutkimushaarat, mitä ei ole aiemmin tehty.

Tutkimus koostuu kahdesta osahankkeesta, jotka toteuttavat Vaasan yliopisto ja Työterveyslaitos:

Tutkimus käynnistyi alkuvuodesta 2016 henkilöstölle suunnatulla kyselyllä. Henkilöstötutkimuksissa jo aineiston keruu kyselyillä, haastatteluilla ja työpajoilla on interventio, joka haastaa pohtimaan onnistuneen muutoksen toimintatapoja ja kehittämään omaa toimintaa. Henkilöstöjohtamisen viitekehys perustuu strategiseen henkilöstöjohtamiseen ja sen tuottamaan arvoketjuun. Työn imun viitekehys ja joustava suoriutuminen muutoksissa perustuu positiivisen psykologian suuntaukseen.

Tutkimusta rahoittavat Työsuojelurahasto, Keva ja ARTTU2-ohjelma sekä tutkimuslaitokset itse.
KT Kuntatyönantajat tuottaa tarvittavan henkilöstötilastoja koskevan aineiston omana työnä.

 

Lisätietoja:

Vaasan yliopisto: Riitta Viitala, professori, s-posti: riitta.viitala(at)uva.fi
Työterveyslaitos: Jari Hakanen, tutkimusprofessori, s-posti: jari.hakanen(at)ttl.fi

Henkilöstöä koskevat tilastot:
Mika Juutinen, tutkimuspäällikkö, KT Kuntatyönantajat, mika.juutinen(at)kt.fi

Henkilöstö strategisena resurssina -osaprojekti ARTTU2-ohjelmassa:
Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Kuntatyönantajat, terttu.pakarinen(at)kt.fi

 

Uutiset ja tiedotteet

Julkaisut

Uudistu ja onnistu hyvällä henkilöstöjohtamisella. Acta nro 272

Hyvä henkilöstöjohtaminen, joka on johdon agendalla ja toteutuu myös käytännössä työyhteisöissä, vaikuttaa työnantajakuvaan, osaavan työvoiman saatavuuden, palvelujen laatuun, taloudellisiin tuloksiin sekä henkilöstön työn imuun ja sopeutumiseen muutoksiin. Työn tuunaaminen ja palveleva johtaminen vaikuttavat erityisesti henkilöstön kokemuksiin työstä.

Julkaisu on osana ARTTU2-ohjelmaan toteutetun Henkilöstö strategisena resurssina -projektin loppuraportti, jossa Työterveyslaitos ja Vaasan yliopisto kiteyttävät osahankkeidensa yhteiset tulokset ja antavat kehittämissuosituksia henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön työn imun kehittämiselle kuntien muutoksissa.

 

Kuntien henkilöstöjohtamisen tila ja tulevaisuus. Acta nro 271

Kunta vuonna 2030 on erilainen kuin kunta tänään. Sinne ei hypätä hetkessä, vaan kehitysaskelia otetaan nyt. Millainen on henkilöstöjohtamisen tila ja tulevaisuus erikokoisissa kunnissa?

Vaasan yliopiston KUNTA-HEJO-tutkimus ehdottaa, että reaktiivisesta henkilöstöhallinnosta olisi siirryttävä strategiseen henkilöstöjohtamiseen. On tärkeätä, että kunnissa otetaan omista lähtökohdista ja tarpeista riippuen muutama konkreettinen ja ripeä kehitysaskel, jolla saadaan henkilöstökäytännöt entistä paremmin tukemaan kunnan tavoitteita ja kohtaamaan kuntakentän välttämättömiä muutoshaasteita.

Kuntien henkilöstöjohtamisen tilaa ja tulevaisuutta koskevan tutkimuksen on toteuttanut Vaasan yliopiston henkilöstöjohtamisen tutkijaryhmä professori Riitta Viitalan johdolla. Tutkimus on osa ARTTU2-ohjelman Henkilöstö strategisena resurssina osaprojektia.

 

Työn imussa aktiivisesti sopeutuen? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 7/2018
Kuntahenkilöstön seurantakyselyn tuloksia. 
Tutkimuksessa selvitämme ARTTU2-tutkimusohjelmaan osallistuneiden kuntien henkilöstön työhyvinvoinnin ja työhyvinvointia tukevien ja sitä heikentävien tekijöiden kehitystä 18 kuukauden seurantatutkimusjakson aikana.

 

Vetovoimaiset sivistyskunnat. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 1/2018
Tutkimuksessa kartoitetaan henkilöstövoimavarojen ja henkilöstöjohtamisen tilaa ARTTU2-tutkimusohjelmaan kuuluvien kuntien sivistystoimen henkilöstön näkökulmasta.

Tutkimus perustuu Työterveyslaitoksen keväällä 2016 toteuttamaan laajaan henkilöstökyselyyn.

 

Henkilöstöjohtamisen tila ja tulevaisuus kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 11/2017
Tarkastelimme tutkimuksessamme henkilöstöjohtamisen tilaa ja tulevaisuutta kunnissa. Tavoitteena oli saada yleiskuva henkilöstöjohtamisen strategisuudesta ja tilasta henkilöstökäytänteiden tasolla. Lisäksi selvitimme, millaisia kehittämistarpeita niihin liittyy.

 

Työn imu ja työn tuunaaminen aktiivisen sopeutumisen vahvistajina muutoksissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 6/2017
Tutkimuksessamme tarkastelimme ensimmäistä kertaa Suomessa kuntahenkilöstön aktiivista sopeutumista muutoksissa sekä sen yhteyksiä työssä suoriutumiseen ja eroaikomuksiin nykyisestä työstä. Lisäksi selvitimme työntekijälähtöisen työn muokkaamisen eli työn tuunaamisen ja työn imun roolia aktiivisessa sopeutumisessa työn ja työympäristön muuttuviin tilanteisiin ja vaatimuksiin.

 

Kuntatyöntekijöiden hyvinvointia edistävät johtamiskäytännöt muutoksissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 10/2016
Tässä tutkimuksessa kartoitamme ARTTU2-tutkimusohjelmaan kuuluvien erikokoisten kuntien henkilöstön yleisiä muutoskokemuksia liittyen jo toteutuneisiin ja edessä oleviin muutoksiin kunnissa.
 

Videot

ARTTU2-tutkimusohjelma

centred-liftup