Tietotuotteet ja -palvelut

Analyysit ja tietoaineistot

Analyysimme ja tietoaineistomme ovat julkisen avoimen datan ja omien tiedonkeruidemme ja kyselyiden ym. pohjalta syntyviä visualisointeja ja jalostettuja tietokokonaisuuksia sekä jalostamattomampaa taulukkomuotoista dataa ja muita aineistoja:  

  • vertailuja, ennusteita ja aikasarjoja sekä  

  • yksittäisiä tietotaulukoita, infograafeja, kuvia ja esitysmateriaaleja. 

Vertailut, ennusteet ja aikasarjat 

Visualisoitua kuntakohtaista tietoa, myös kuntien ja alueiden väliseen vertailuun ja muutoksen tueksi, tarjoamme maksuttomasti mm. seuraavissa palveluissamme, selainpohjaisesti: 

  • Elinvoimaindikaattori kuvaa kunnan elinvoiman suuntaa. Sen avulla voit tarkastella yksittäisen kunnan elinvoimaa suhteessa naapurikuntiin tai muihin kuntaryhmiin. 

  • Kunnan kustannusrakenne avaa kuntakohtaisia taloustietoja ja kuvaa kuntien käyttökustannukset tehtävittäin. Palvelussa voi vertailla brutto- tai nettokuluja joko per asukasmuodossa tai absoluuttisina lukuina. Palvelu sisältää myös viiteryhmävertailun muihin kuntiin.  

  • Kuntanavigaattori visualisoi väestö- ja taloustietoa kuntakohtaisesti, karttaa apuna käyttäen.  Voit tarkastella tietoa mm. kunnan veroprosentista, kunnan lainakannasta tai sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenoista - ja verrata tietoja muiden kuntien tietoihin. Vertailutietoja voit löytää maakuntien ja koko maan keskiarvoina sekä kunnista, joista löytyy korkein ja alhaisin mitattava vertailutieto.  

  • Kuntakuvaajissa avaamme yhä laajenevassa määrin kuntia ja maakuntia koskevia tilastotietoja, mm. väestöennustetietoja  

  • Tuottavuusvertailu-palvelussamme voit tutustua kunnan tuottavuuden kehittymiseen ikäihmisten, opetuksen ja teknisen toimen palveluissa. Tuottavuusindeksi mahdollistaa tuottavuuden ja tuloksellisuuden seurannan kunnan oman tuottavuuden muutoksena ajassa

  • Kuntavaaliehdokkaiden taustat -palvelussa voit tarkastella yksittäisen kunnan tietoja ja tehdä kuntavertailuja siitä, kuinka monta henkilöä kisaa valtuustopaikasta, mikä on 18–29-vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden sekä naisten ja miesten osuus ehdokkaista kuntavaaleissa 2021.

     

Analyyseihimme, vertailutietoon ja aikasarjoihin tai muihin tietoaineistoihin voit perehtyä myös aihekohtaisesti tai toimialoittain. Analyysejä ja aineistoja  

Avaa kaikki

Hetkeen sidottuja analyysikokonaisuuksia

Väestöennusteanalyysit

Tilastokeskus julkaisi syyskuun lopussa 2019 uudet kuntakohtaiset väestöennusteet. Syksyn 2019 aikana julkaisimme useita analyysejä väestöennusteisiin liittyen, esimerkiksi mitä muutos merkitsee kuntien talouden tai hoitajamitoituksen kannalta.

Miten pandemia muuttaa meitä?

Mitä tapahtuu työlle, taloudelle, vallalle ja kaupungeille koronapandemian seurauksena? Miten pandemia vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin, entä teknologiseen muutokseen? Loppuvuodesta 2020 paneuduimme asiaan ja julkaisimme asiaa käsitelleen raportin.