Kuntien digiratkaisupäivä 6.3.2020

Digiratkaisupäivän alustukset ja tulokset

"Kunnat luovat perustan asukkaidensa hyvälle elämälle. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuisivat tehtävässään." 

Kuntien digiratkaisupäivä oli Kuntaliiton järjestämä työpajatilaisuus, jonka tehtävä on toteuttaa edellä mainittua strategista kirjausta tukea kuntien tehtävää. Digitalisaatio on tunnistettu yhdeksi merkittäväksi kärkiteemaksi, jossa yhteistyötä ja kehittämistä tarvitaan, jotta kunnat voivat onnistua tehtävässään. 

Ensimmäisessä Kuntien digiratkaisupäivässä työ pohjautui Kuntaliiton sisäisessä työskentelyssä tunnistettujen teemojen ympärille, joita kutsuimme yhdessä ratkomaan asiantuntijoita niin kunnista kuin yhteistyökumppaneiden tahoilta. Ratkottavat teemat olivat: 

  • Työn murros: kunnilla on paremmat valmiudet vastata digitalisaation aiehuttamaan työn murrokseen. 
  • Asiakaslähtöinen, kehittyvä kunta: Digitalisaatio on osa normaalia kehittämistoimintaa. Johtamisessa osataan jäsentää digitalisointi osaksi kunnan kehittymistä ja kehittämistä. 
  • Digitalisaation rahoitus, kohdentaminen ja yhteistyö: kunnilla on paremmat mahdollisuudet hyödyntää ulkoista, julkista ja yksityistä rahoitusta digitalisointiin ja se osataan kohdistaa vaikuttavasti. 
  • Yhteentoimivuus: yhteentoimivuus on edistynyt, myös organisaatioiden yli. 

 

Digiratkaisupäivän tulosten purku ja yhteenveto, sekä jatkotoimenpiteet - verkkotapaaminen 18.3.2020

Kaikille avoin Kuntien digiratkaisupäivän palautekeskustelu järjestettiin online-palaverina keskiviikkona 18.3.2020 klo. 9.30-11.00. Kutsu tähän tilaisuuteen lähetettiin automaattisesti kaikille, jotka osallistuivat 6.3 pidettyyn Kuntien digiratkaisupäivään ja muilla oli mahdollisuus ilmoittautua tällä sivulla julkaistun linkin kautta. 

Verkkotilaisuuden tallenne löytyy tämän linkin takaa

 

tags
Aino Lappalainen

Aino Lappalainen

Projekti- ja viestintäasiantuntija
Strategiayksikkö, Strategia yksikön projektit
+358 9 771 2157, +358 50 348 8185
Vastuualueet
  • Uudet kestävät kunnat -viestintä
  • yhteiset digiratkaisut -verkosto
  • kuntien digikehittämisen viestintä
  • Digiä kuntatyössä -projekti