Tiedote, 

Hallituksen päivitetyssä sote-esityksessä ei riittävällä tavalla huomioitu saatua lausuntopalautetta

Hallituksen sote-esityksessä aikatauluun ja alueiden ja kuntien erityispiirteiden huomiointiin liittyvät ongelmat näyttäisivät pysyneen ennallaan, eikä niihin ole lausuntokierroksen myötä esitetty muutoksia laajasta kritiikistä huolimatta.

Linjauksissa ei ole huomioitu esimerkiksi kuntien ja hyvinvointialueiden välisen työnjaon sopimisen mahdollistamista, mikä nousi useissa lausunnoissa esiin esimerkiksi oppilas- ja opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden sekä ympäristöterveydenhuollon tehtävien osalta.

Kuntien ja hyvinvointialueiden välisen yhteistyön varmistamiseen liittyviä muutostarpeita ei ole myöskään riittävästi huomioitu, vaikka lausuntopalautteiden kautta välitetty viesti on selvä.

Kuntiin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten osalta on tehty oikeansuuntaisia, mutta kokonaiskuvassa yhä riittämättömiä muutoksia.

- Perusongelmat erityisesti kasvavien kaupunkien elinvoiman ja investointimahdollisuuksien varmistamiseksi pysyvät ennallaan ja ratkaisuja pikemminkin siirretään tulevaisuudessa tapahtuvien päätösten varaan, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Hallitus on korostetusti linjannut olevansa huolissaan alueiden rahoituksen riittävyydestä, ja varautuu tarkistamaan rahoitusta myöhemmillä päätöksillä.

- Kuntatalouden kestävyys tulee varmistaa ja investointikyky on turvattava sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä. Näkymä tähän tulisi tarjota mahdollisimman pian, Reina jatkaa

Lisätietoja:

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina, p. 040 555 8458

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, p. 050 380 5907

Sosiaali- ja terveysasioista vastaava johtaja Tarja Myllärinen p. 050 596 9866

Lakiasiainjohtaja Juha Myllymäki p. 050 408 4392

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista