Tiedote, 

Kunnat lomauttavat vain pakon edessä - laadukas opetus taataan ennätyksellisen tiukasta tilanteesta huolimatta

Nuoret ja aikuinen

Kuntaliitto muistuttaa, että kunnat ovat kantaneet ja kantavat alkavana syksynäkin päävastuun ihmisten palvelujen turvaamisesta koronakriisin keskellä. Kuntien talous on ollut viime vuosina erittäin kovilla, mutta siitäkin huolimatta kunnissa lomautetaan tai irtisanotaan henkilöstöä vain pakon edessä.

- Kuntien syyllistäminen uuden lukuvuoden kynnyksellä ja yksittäisten kuntien leimaaminen on halpamaista propagandaa tilanteessa, jossa kuntapäättäjät ja viranhaltijat tekevät varmuudella kaikkensa selviytyäkseen tiukan talouden ja palveluvelvoitteiden ristipaineessa. On selvää, että valtion tukea kuntatalouteen ja pidättyväisyyttä lisävelvoitteissa tarvitaan myös jatkossa, jotta opetus- ja muut palvelut kyetään toteuttamaan, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina kommentoi.

- Henkilöstökulut ovat kuntien kokonaismenoista suoraan ja välillisesti ostojen kautta yhteensä jopa 2/3. Kuntatalous on kokonaisuus, jossa harmilliset sopeutuspäätökset tulee tehdä aina kokonaisarvioon perustuen. Jos yksi toimiala suljetaan sopeutustoimien ulkopuolelle, se johtaa suurempaan sopeutustarpeeseen muilla kunnan toimialoilla, Timo Reina muistuttaa.

Koronan talousvaikutusten, mutta erityisesti kunnan kestämättömän lisävelkaantumisen välttämiseksi, kunnan tulojen ja menojen tulee olla keskipitkällä aikavälillä tasapainossa. Tätä edellyttää myös kuntalaki. Sen vuoksi sopeutustoimet, kuten esimerkiksi lomautukset, ovat kunnan työkalupakissa välttämättömiä. Lomauttaneilla kunnilla menot ja tulopohjat ovat tyypillisesti maan keskiarvoa heikommat ja usein niiden taseessa on kattamatonta alijäämää.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio korostaa, että vaikka jotkut kunnat ovat taloudellisen tilanteensa vuoksi joutuneet lomauttamaan myös opettajia, opetus voidaan näissäkin kunnissa siitä huolimatta hoitaa laadukkaasti, ja samalla korjata mahdollisia etäopetusajan oppimisvajeita.

Kuntatalous ennätyksellisen tiukilla

Koronapandemia mullisti kaupunkien ja kuntien palvelut sekä talousennusteet, ja tilanne pahenee edelleen, jos toinen aalto tulee. Kunnat ovat arvioineet, että koronatuesta riippumatta pandemia heikentää kuntien taloutta kuluvana vuonna noin miljardilla eurolla ja 1,7 miljardilla eurolla vuonna 2021. Talousvaikutukset vaihtelevat paikallisesti.

Kuntaliitto muistuttaa, että kaikesta huolimatta kunnat rekrytoivat parhaillaankin uutta henkilöstöä varsin laajasti, koska nykyinen henkilöstö eläköityy ja kuntien tehtäviä lisätään. Pula ammattitaitoisesta henkilökunnasta on muutamilla toimialoilla ja alueilla huutava. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee tällä hetkellä noin 423 000 työntekijää.

Lisätietoja:

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina, p. 040 555 8458

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, p. 050 567 1624

Pääekonomisti Minna Punakallio, p. 040 751 5175

Opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta, p. 050 590 4796

Kuntatalousyksikön johtaja Ilari Soosalu, p. 050 371 2999

Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, p. 050 575 9090

 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme