Tiedote, 

Yksinyrittäjien korona-avustuksesta käytetty noin kolmannes

yksinyrittajien koronatuki

Kunnat ovat vastaanottaneet hieman yli 36 000 yksinyrittäjien koronatukihakemusta. Hakemuksista on käsitelty noin 34 000 ja hyväksyttyjä hakemuksia on vajaat 30 000.

Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton kunnille elokuussa tekemästä kyselystä, johon vastasi 197 kuntaa.

Hallitus on suunnannut yksinyrittäjien tukeen 250 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt rahoituksen kunnille laskennallisena osuutena siinä suhteessa, kun kunnissa on yksinyrittäjiä.

Kyselyn perusteella yksinyrittäjien tukeen varatusta avustuksesta on tähän mennessä myönnetty noin kolmannes.

- Kunnat toivat esille, että tukea tarvitsevat erityisesti matkailu- ja ravitsemusalan ja henkilöiikenteen kuljetuspalveluiden yritykset sekä yritykset, joiden toiminta perustuu Venäjän rajaliikenteeseen. Tuen tarpeessa ovat myös tapahtuma- ja kulttuurialan yritykset ja tuoreet yritykset, kertoo Alueet ja yhdyskunnat -yksikön johtaja Jarkko Huovinen.

- Moni vastaajista katsoi, että teollisuuden toimintaan koronan vaikutukset iskevät vasta viiveellä ja että tukitoimiin tulisi varautua pandemian pitkittyessä. Tukea tarvitaan sekä kehittämiseen että akuutin kustannustilanteen helpottamiseen.

Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta 2000 euron suuruista kertakorvausta, joka on tarkoitettu yrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuen tavoitteena on osaltaan turvata se, että yritys pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen.

Kuntaliitto toteutti kunnille 17.8.–20.8.2020 sähköisen kyselyn, johon vastasi 197 kuntaa. Vastausaktiivisuus vaihtelee alle 5 000 asukkaan kuntien 59 prosentista yli 100 000 asukkaan kaupunkien 78 prosenttiin. Kyselyyn vastanneissa kunnissa asuu yhteensä 3,96 miljoonaa asukasta eli 72 prosenttia maan väestöstä.

Lisätietoja:

Jarkko Huovinen, alueet ja yhdyskunnat -yksikön johtaja, p. 040 531 6655, jarkko.huovinen(a)kuntaliitto.fi

Lisätietoja tuesta:

Kuntaliitto: kuntaliitto.fi/yksinyrittajienkoronatuki

Työ- ja elinkeinoministeriö: https://tem.fi/koronavirus/kuntien-valtionavustus

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista