Yksinyrittäjien koronatuen myöntäminen kunnissa käyntiin ripeästi

Kunnat ovat vastaanottaneet yhteensä lähes 20 000 yksinyrittäjien tukihakemusta. Vastaanotetuista hakemuksista on käsitelty 65 prosenttia, joista pääosa on hyväksytty. Kielteisten päätösten osuus on noin 10 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton kunnille tekemästä kyselystä, johon vastasi 213 kuntaa.

Ensimmäiset kunnat avasivat hakemusten vastaanoton jo 9.4., eli heti seuraavana päivänä kun ohjeet olivat kuntiin saapuneet. Kunnista 90 prosenttia on avannut haun 21.4. mennessä.

- Saatujen vastausten perusteella yksinyrittäjän tukeen varattu 250 miljoonan euron rahoitus ei ole vaarassa loppua kesken. Pääosa kunnista oli ottanut vastaan hakemuksia määrän, joka vastaa noin vajaata kolmannesta kunnan käytössä olevasta rahamäärästä, kertoo alueet ja yhdyskunnat -yksikön johtaja Jarkko Huovinen.

Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta 2000 euron suuruista kertakorvausta, joka on tarkoitettu yrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuen tavoitteena on osaltaan turvata se, että yritys pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen.

Hallitus on suunnannut yksinyrittäjien tukeen 250 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää rahoituksen kunnille laskennallisena osuutena siinä suhteessa, kun kunnissa on yksinyrittäjiä.

Kuntaliitto toteutti kyselyn 30.4.- 5.5.2020 välisenä aikana sähköisenä kyselynä ja siihen vastasi yhteensä 213 kuntaa eli 69 prosenttia. Vastausaktiivisuus vaihtelee alle 5 000 asukkaan kuntien 63 prosentista yli 100 000 asukkaan kaupunkien 78 prosenttiin. Vastanneissa kunnissa asuu yhteensä noin 4,2 miljoonaa asukasta, eli 75 % koko maan väestöstä.

 

Lisätietoja:

Jarkko Huovinen, alueet ja yhdyskunnat -yksikön johtaja, p. 040 531 6655, jarkko.huovinen(a)kuntaliitto.fi

 

Lisätietoja tuesta:

Kuntaliitto: kuntaliitto.fi/yksinyrittajienkoronatuki

Työ- ja elinkeinoministeriö: https://tem.fi/koronavirus/kuntien-valtionavustus

 

Tagit