Tiedote, 

Yksinyrittäjien koronatuet käsitellään kunnissa nopeasti - tukipäätöksen voi saada alle kahdessa päivässä

koronatuki

Kunnat ovat vastaanottaneet noin 26 000 yksinyrittäjien tukihakemusta koronatilanteessa. Kahdessa viikossa hakemuksia on tullut lisää 6000. Yli 90 prosenttia kunnista käsittelee hakemukset viikon sisällä niiden saapumisesta ja yli puolet kahden päivän sisällä.

Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton kunnille tekemästä kyselystä, johon vastasi 214 kuntaa.

Vastaajista 30 prosenttia arvioi, että valtion kunnalle suuntaamaa rahoitus riittää kattamaan yksinyrittäjien hakemat tuet. Lähes 70 prosenttia puolestaan arvioi, että rahoitusta jää käyttämättä.

- Tukea hakeneista yrittäjistä valtaosa saa myönteisen päätöksen. Hylättyjen hakemusten osuus on tähän mennessä ollut noin kahdeksan prosenttia, kertoo Alueet ja yhdyskunnat -yksikön johtaja Jarkko Huovinen.

Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta 2000 euron suuruista kertakorvausta, joka on tarkoitettu yrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuen tavoitteena on osaltaan turvata se, että yritys pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen.

Hallitus on suunnannut yksinyrittäjien tukeen 250 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää rahoituksen kunnille laskennallisena osuutena siinä suhteessa, kun kunnissa on yksinyrittäjiä.

Kuntaliitto toteutti kunnille 18.5.–20.5.2020 sähköisen kyselyn, johon vastasi 214 kuntaa eli 69 prosenttia. Vastausaktiivisuus vaihtelee alle 5 000 asukkaan kuntien 66 prosentista yli 100 000 asukkaan kaupunkien 56 prosenttiin. Kyselyyn vastanneissa kunnissa asuu yht. 4 031 928 asukasta eli 73 prosenttia maan väestöstä.

Lisätietoja:

Jarkko Huovinen, alueet ja yhdyskunnat -yksikön johtaja, p. 040 531 6655, jarkko.huovinen(a)kuntaliitto.fi

 Lisätietoja tuesta:

Kuntaliitto: kuntaliitto.fi/yksinyrittajienkoronatuki

Työ- ja elinkeinoministeriö: https://tem.fi/koronavirus/kuntien-valtionavustus

 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista