Hankinnoilla työllistyminen

hankinnat

Elokuussa 2020 käynnistynyt hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelma tähtää siihen, että julkisilla hankinnoilla tuettaisiin entistä paremmin työllistymistä. Näin voitaisiin tukea esimerkiksi osatyökykyisten tai pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä.

Julkisten hankintojen kokonaisarvo on vuosittain noin 35 miljardia euroa. Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on, että kaikkiin julkisiin hankintoihin asetetaan ehto sosiaalisesta työllistämisestä. Tavoitteen saavuttamiseksi työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman, johon sisältyy Hankinnoilla työllistämisen vauhditus -hanke sekä useita alueellisia pilottihankkeita.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa vauhditusohjelman kokonaisuuden toimeenpanosta ja osallistuu valtakunnallisen koordinoinnin rahoittamiseen. Hankkeen toteuttaa Kuntaliitto.

Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelma liittyy Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelmaan eli Hankinta-Suomeen, jonka valtiovarainministeriö asetti syyskuussa 2019 yhdessä Kuntaliiton kanssa.