Kuntapulssi

Kuntapulssi on nopea kysely, jolla Kuntaliitto pyrkii saamaan jäsen- ja asiakaskentän näkemykset entistä nopeammin edunvalvonnan ja palvelujen kehittämisen tueksi. Kyselyjä toteutetaan vuosittain kulloinkin ajankohtaisista aiheista. Kuntapulssi tuo kuntakentän tunnot myös julkiseen keskusteluun.

Kuntapulssi mittaa kentän sykettä (blogi 2017)

 

Kuntapohjainen sote-eteneminen saa kannatusta – alueiden välillä kuitenkin eroja

Kuntaliiton selvityksen mukaan kunnissa on laajaa kiinnostusta kehittää sote-palveluita kuntapohjaisessa yhteistyössä ennen tehtävien siirtymistä hallituksen valmistelemille maakunnille.

narrow

Kuntaliitto selvittää kuntien näkemyksiä kuntapohjaisen soten kehittämisestä

narrow

Hallituksen sote-suunnitelmat jakavat kuntakenttää

Kunnat pitävät tärkeimpinä sote-palvelujen rakenneuudistukseen liittyvinä hallitusohjelmakirjauksina tietojärjestelmien yhteensovittamista sekä alueellisten erityispiirteiden huomioimista.

Kunnat sanoivat sanansa sote-uudistuksesta

Kuntapulssi-kyselyn tulokset heijastavat erilaisia todellisuuksia suomalaisessa kuntakentässä. Kunnat kannattavat laajasti sitä, että alueelliset erityispiirteet huomioidaan sote-uudistuksessa.

Kuntaliitto selvittää kuntajohtajien näkemyksiä Rinteen sote-linjauksista

Syksy paljastaa Rinteen hallituksen kuntapolitiikan otteen

kuva jossa neinen valkoisessa takissa ja seniorimies

Kyselytulos kunnista: Henkilöstön saatavuus vanhustenhuollon suurin ongelma

Kuntaliitto teki helmikuussa 2019 kyselyn kunnille ikäihmisten palveluista. 54 prosenttia vastanneista arvioi, että ikäihmisten asumispalvelujen järjestämisen suurin ongelma on työvoiman saatavuus.

lateral-image-left

Kuntien yhtiöillä myös positiivisia vaikutuksia yritystoimintaan - kategorinen vetäytyminen ei järkevää

lateral-image-right

Kuntakentän asiantuntijat eivät usko sote-uudistuksen perustavoitteiden toteutuvan

Kuntaliiton marraskuussa -17 toteuttamasta Kuntapulssi-kyselystä ilmenee, että kuntakentällä on laajaa epävarmuutta sote-uudistuksen perustavoitteiden toteutumisesta.

narrow

Valinnanvapautta laajennettava hallitusti – malli tarvitsee vielä korjauksia

Kuntaliiton hallitus otti keskiviikkona 22.11.2017 kantaa sote-valinnanvapauslain lakiehdotukseen.

narrow

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää