Kuntatalouden tilastot

Kuntien veroprosentit

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.

Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §).

Kunta saa päättää kunnallisveroprosenttinsa vapaasti ottaen kuitenkin huomioon Kuntalain 110–111 §:ien sääntely päätöksen ajankohdasta ja kunnan talouden tasapainosta. Kiinteistöveroprosentteja säännellään tämän lisäksi Kiinteistöverolaissa jossa kiinteistöveroprosenteilla on säädetty ala- ja ylärajat kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Kiinteistöverolain  mukaan kunnan on päätettävä erilliset kiinteistöveroprosentit ainakin vakituisten asuinrakennuksille, muille kuin vakituisille asuinrakennuksille sekä yleisen kiinteistöveroprosentin alaisille kiinteistöille. Lisäksi pääkaupunkiseudun kuntien tulee säätää erillinen veroprosentti rakentamattomille rakennuspaikoille. Muiden kiinteistöveroprosenttien säätäminen on vapaaehtoista ja jos niitä ei ole säädetty, sovelletaan kiinteistöihin kunnan yleistä kiinteistöveroprosenttia.  

Kuntien veroprosentit-osiossa käsittelemme seuraavat asiat:

Mikko Mehtonen

Etunimi
Mikko
Sukunimi
Mehtonen
Kehityspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2645
Kännykkä
+358 50 592 8986
Vastuualueet
  • talouden ohjaus
  • tuottavuus ja vaikuttavuus
  • talous- ja toimintatilaston luokitukset
  • kustannuslaskenta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
Tilastoasiantuntijat
tags