Tiedote, 

Kuntaliitto hallitusohjelmasta: Kuntien normiohjauksen keventäminen tuottaa tehokkaampia ja vaikuttavampia palveluja

Toimitusjohtaja Minna Karhunen

Kuntaliitto on tyytyväinen hallitusohjelman useisiin kuntien toimintavapauksia lisääviin kirjauksiin. Hallitus aikoo käynnistää kuntien normituksen keventämisohjelman, jonka yhteydessä kokeillaan, mikä on normiohjauksen minimitaso.

- Kaupungit ja kunnat kykenevät itse löytämään omalle alueelleen tehokkaimmat, joustavimmat ja vaikuttavimmat ratkaisut palvelujen järjestämiseen ja alueensa kehittämiseen. Kuntia koskevan sääntelyn purkaminen eli mikromanageerauksen vähentäminen on ollut Kuntaliiton ja kuntien yhteisenä tavoitteena pitkään. Hallitusohjelman kirjaukset mahdollistavat kuntakentän pitkäjänteisen ja kuntalähtöisen kehittämisen, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen kommentoi.

Askel oikeaan suuntaan on myös se, että kuntien rahoituksessa painopiste on siirtymässä yksittäisten valtionavustusten sijasta kohti yleiskatteellisia valtionosuuksia.

- Tämä rahoitukseen liittyvä linjaus on tervetullut, sillä se lisää kuntien mahdollisuuksia kehittää palveluja kokonaisuutena ja suunnitelmallisesti.

Rahoitusjärjestelmään tulossa kaivattu uudistus

Toimitusjohtaja Minna Karhusen mukaan on erinomaista, että hallitus on käynnistämässä kuntien rahoituksen ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksen. Järjestelmä uudistetaan vastaamaan kuntien uutta roolia ja sote-uudistuksen voimaantulon sekä TE-uudistuksen jälkeistä tilannetta.

Valitettavaa on, että valtionosuuksien indeksiä leikataan yhdellä prosenttiyksiköllä. Leikkauksen vaikutus kuntatalouteen on kuitenkin vähäinen.

Inhouse-yhtiöiden toimintarajaukset uhkaavat mullistaa myös toimivia kuntapalveluja

Inhouse-yhtiöiden toimintarajoitukset ennakoivat suurta valmistelutyötä nykyisten, myös nykyisin toimivien yksiköiden toiminnassa. Hallitus rajaa julkisen sektorin, ml. kuntien mahdollisuuksia tuottaa inhouse-yksiköissä sellaisia tukipalveluita, joissa on olemassa toimiva markkina. Yhtiöiden omistukselle on tulossa vähimmäisomistusprosentti (10 prosenttia).

- Sidosyksiköiden käytön rajoittaminen johtaa huomattaviin ja työläisiin omistusjärjestelyihin. Julkisten hankintojen sääntelyn kategorinen tiukentamien aiheuttaa pahimmillaan markkinoiden hyödyntämisen sijasta kuntien oman tuotannon lisäämisen erityisesti siellä, missä toimivia markkinoita ei ole, Minna Karhunen kommentoi.

Lisätietoja:

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, p. 050 380 5907

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista