Tiedote, 

Vuoden 2023 Sivistyksen suunta -palkinto Kuopion apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaalle

Sivistyksen Suunta - palkinnon jakaminen

Vuoden 2023 Sivistyksen suunta -palkinnon saaja on Kuopion apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas.

Suomen Kuntaliitto ry ja Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry palkitsivat Vähäkankaan Helsingissä valtakunnallisilla Sivistystoimen neuvottelupäivillä tänään 28.9.2023. 

- Pekka Vähäkangas on kohdistanut kiinnostuksensa taiteen ja kulttuurin sekä laajemmin kasvatuksen ja opetuksen yhteiskunnalliseen vaikutukseen ja merkitykseen, tiivistää Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

- Hänen pyrkimyksenään on ollut yhdistää yliopistollinen tutkimus ja käytännöt ja saada eri toimialat, asukkaat, kolmassektori ja yrittäjät löytämään yhteistyömahdollisuuksia.

Palkinnon saaja on sivistyksen toimialan laaja-alainen toimija

Kuntaliitto ja Opsia palkitsevat Sivistyksen Suunta - palkinnolla vuosittain kunta-alan toimijan, joka on vaikuttanut laaja-alaisesti kuntien sivistystoimen edistämiseen ja kehittämiseen.

Pekka Vähäkangas on vaikuttanut monin tavoin toimialan kehittämiseen niin omalla alueellaan kuin valtakunnallisesti. Hänen työuransa alkoi yliopistotutkijana ja myöhemmin määräaikaisena professorina. Kuntapuolen tehtäviin palkinnon saaja siirtyi 2000-luvulla toimien museoalalla ja kulttuurijohtajana, ja sittemmin koko sivistystoimesta vastaavana palvelualuejohtajana ja apulaiskaupunginjohtajana. Koulutukseltaan Vähäkangas on filosofian tohtori.

- Hän on tuonut vahvasti esiin kulttuurin ja taiteen merkityksen sivistyksen, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä. Erityisesti hänen näkemyksensä kulttuurihyvinvoinnin vaikutuksista ja toimintamalleista on lisännyt aiheeseen liittyvää tietoisuutta ja ymmärrystä, toteaa Tainio.

Sivistyksen Suunta - palkinto on perinteisesti luovutettu Valtakunnallisilla sivistystoimen neuvottelupäivillä ja tänä vuonna se jaettiin 12. kerran. Viime vuonna palkinnon sai Kuntaliiton hyvinvointi- ja sivistysyksikön johtaja Terhi Päivärinta.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme