Tiedote, 

Kunniamaininnan pokkasi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Hiilineutraali Pohjois-Savo -työ

Vuoden ilmastokunta 2023 on Porvoo

Sininen kuvapohja, jolla lukee onnea vuoden ilmastokunta Porvoo!

Porvoon kaupunki palkittiin Vuoden ilmastokuntana Kuntien ilmastokonferenssissa Tampereella 31.5.2023. Kunniamaininnan pokkasi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Hiilineutraali Pohjois-Savo -työ. Kuntaliitto myöntää Vuoden ilmastokunta -palkinnon joka toinen vuosi.

Porvoossa ilmastotyötä tehdään yhdessä ja vahvasti viestien

Porvoon kaupungin ilmastotyö alkoi vuonna 2008 energiatehokkaan kaavoituksen ja Skaftkärr -hankkeen myötä, ja on sittemmin kasvanut koko Porvoon yhteiseksi asiaksi.

Porvoo tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Kaupunki pyrkii tavoitteeseen tiiviillä yhteistyöllä, eri osapuolten sitoutumisella sekä vahvalla viestinnällä.

Porvoosta löytyy erilaisia esimerkkejä ilmastonmuutoksen hillintään liittyvästä yhteistoiminnasta ja osallistamisesta. Kansainvälisestikin huomioita ovat herättäneet vuosittainen peruskoulujen viidesluokkalaisille esitetty ekotapahaaste sekä kuntalaisille tarjottava kestävien elämäntapojen kiihdyttämö.

Kestävän matkailun kehittäminen on kaupungissa tärkeässä roolissa. Porvoo on kumppani EU:n Urban Agenda for the EU Partnership on Sustainable Tourism -yhteistyössä, minkä lisäksi kaupunki on mukana erilaisissa verkostoissa kuten Hinku- ja Climate Leadership Council -verkostoissa.

Vuonna 2020 Porvoo lanseerasi Tuen ilmastotekojen Porvoota -tunnustuksen kiitokseksi yrityksille, yhdistyksille tai muille organisaatioille toiminnasta ympäristön ja ilmaston hyväksi.

Yhteistoiminnan ja osallistamisen lisäksi myös viestinnällä on merkittävä rooli kaupungin ilmastotyössä. Porvoolla on oma Ilmastotekojen Porvoo -brändi, joka näkyy niin kaupunkistrategian kuin päivittäisviestinnänkin kautta. Kaupungin oma maskotti Ilmastokettu tekee esimerkiksi päiväkotivierailuja ja osallistuu luontoretkille lasten kanssa.

Ilmastonäkökulma on osa kaupungin hankintalinjauksia ja -raportointia, minkä lisäksi myös konsernin yhtiöille on asetettu sitovia tavoitteita talousarviossa. Vahva osoitus kaupungin sitoutumisesta on päätös uuden 10 miljoonan euron arvoisen vihreän siirtymän rahaston perustamisesta. Rahaston tarkoituksena on varmistaa, että Porvoon kaupungilla on edellytykset käynnistää ja osallistua hankkeisiin, joilla kehitetään elinkeinoja ja niiden toimintamahdollisuuksia. Näin Porvoo vauhdittaa kaupungissa toimivien yritysten vihreää siirtymää ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hiilineutraali Pohjois-Savo -työlle kunniamaininta

Ilmastokonferenssissa myönnettiin myös kunniamaininta, joka osoitettiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen Hiilineutraali Pohjois-Savo -työlle kuntien ilmastotyön tukemisesta.

Hiilineutraali Pohjois-Savo kokoaa pohjoissavolaiset yhteen ilmastoasioiden äärelle. Toimintaan kuuluu webinaareja, seminaareja ja työpajoja sekä kuntien ilmasto- ja resurssiviisausohjelmien yhteiskehittämistä, jossa on saatu aikaan laadukkaat tiekartat alueen kunnille.

Alueellisessa työssä on kokonaisvaltaisesti pidetty esillä niin ilmastonmuutoksen hillintää kuin siihen varautumistakin. Kuntien kanssa on muun muassa käyty läpi keskeisiä ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä ja niiden sopeutumista kunkin kunnan erityispiirteet huomioon ottaen sekä koostettu kullekin kunnalle oma riskikortti, jonka on tarkoitus toimia työkaluna kunnan ilmastotyössä.

Porvoon kaupungin ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen palkinnonsaajien oli helppo hymyillä. Onnea! Kuvassa Fredrick von Schoultz, Sanna Päivärinta, Saara Karkulahti ja Minna Kokkonen.

Vuoden ilmastokunta -palkinto jaettiin tänä vuonna Tampereella

Kuntaliitto myöntää Vuoden ilmastokunta -palkinnon joka toinen vuosi järjestettävän Kuntien ilmastokonferenssin yhteydessä. Kunniamaininnalla ja palkinnolla Kuntaliitossa muistaa kuntaa, joka on sitoutunut aktiivisella otteella kunnan ilmastotyön edistämiseen.

Palkinnon valintakriteerit perustuvat kuntien toimintaan hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Palkitun kunnan tulee tehdä vaikuttavaa ja vastuullista viestintää, olla sitoutunut muutokseen sekä saada konkreettisia tuloksia.

Vuoden ilmastokuntapalkinnot jaettiin Kuntien ilmastokonferenssissa Tampereella 31.5.2023. Onnittelemme lämpimästi Porvoota ja Pohjois-Savon ELY-keskusta kestävästä työstä!

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!