Tilastoja yhdyskunnat ja ympäristö -toimialalta

Tietoja pienistä lämpölaitoksista

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus

Rakennusvalvonta

Yksityistiekysely 2016

Suomen Kuntaliitto ja Suomen Tieyhdistys laativat syksyllä 2016 kyselyn, jonka tarkoitus oli koota tietoa kuntien näkemyksistä liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltuun yksityistielain kokonaisuudistukseen.

Ympäristönsuojelu

tags