Verkostoprojektin kausi 2021-2022

Uuden sukupolven organisaatiot

KL_uudet kuvat_2020_vastaantulijat
USO-logo

 

USO on poliittisen ja ammatillisen johdon yhteinen vertaisoppimisverkosto, kokemus- ja tutkimustiedon kokoaja sekä paikallisen kehittämistyön konsultoija.

USO on edelläkävijäverkosto, joka elää ajan hermolla ja pyrkii olemaan askeleen edellä.

Twitteristä USO:n löytää @KL_uso

 

 

USO-verkostoprojekti kaudella 2021 - 2022: 
Kestävällä kuntajohtamisella kohti edelläkävijyyttäkatse kauas piktogrammi

Verkoston teemat kaudelle 2021-2022 ovat:   

 • kestävä kuntajohtaminen
 • strateginen johtaminen
 • toimiva kaksoisjohtaminen

USO 2021-2022 kauden kärkiteema on kestävä kuntajohtaminen, jossa keskiössä on sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden tavoitteiden integroiminen osaksi kuntien strategisen johtamisen viitekehystä ja toimintaa.

 

Verkoston yhteinen toiminta

 • Kuusi vuorovaikutuksellista seminaaria, jotka rakentuvat verkoston teemojen varaan
  • kestävä kuntajohtaminen
  • strateginen johtaminen
  • toimiva kaksoisjohtaminen
 • Kaksi kuntien luottamushenkilöille suunnattua valmennus- ja vertaistukitilaisuutta:
  uuden valtuustokauden alku, luottamushenkilön taidot ja toimintatavat sekä vaikuttava luottamushenkilötyöskentely
 • USO-kuntien yhteinen ennakointiprosessi keväällä 2021, jonka pohjalta tehdään tilannekuva-analyysi kuntien strategioiden päivitysten tukemiseksi
 • Muutoksen johtamista ja toimeenpanoa tukevat ajankohtaistieto ja –katsaukset
 • USO-kuntien toimijoiden ja kohderyhmien mukaisesti räätälöidyt vertaiskeskustelut ja kehittämistilaisuudet, joissa mukana asiantuntijasparraajat

 

Kuntakohtainen kehittäminen

Kunnan oman kehittämispajat

Osana USO-verkostoa kunta voi käyttää viisi kehittämistyöpajaa kunnan omaan kehittämistoimintaan.

Työpajat suunnitellaan kunnan tarpeiden mukaan sekä nivotaan osaksi kunnan omaa kehittämistyötä. Työpajat voivat olla yhteiskehittämiseen tähtääviä vuorovaikutteisia tilaisuuksia ja seminaareja sekä siihen liittyvää valmistelua tai muita kehittämistyöhön kytkeytyviä selvityksiä, arviointeja ja vertailuja.

Toimijoina pääasiassa kuntien poliittinen ja ammatillinen johto, mutta kehittämistyöpajoja voidaan järjestää myös toimialoille, kunnan esimiehille tai kuntalaisille ja sidosryhmille.

Kuntakohtainen kehittämisen tuki sisältää myös muun tuen ja sparrauksen, työpajojen käytön suunnittelun sekä niihin liittyvän valmistelun ja raportoinnin.

Lisäksi voidaan tarvittaessa järjestää organisaation omiin kehittämistarpeisiin räätälöityä muuta konsultointitukea.

 

Tilanneanalyysi: mistä olemme tulossa ja minne menossa?

Verkostoon osallistuvista kunnista koostetaan tilanneanalyysi, jossa hyödynnetään tilastoaineistoja sekä muita aineistoja liittyen kunnan elinvoimaan, väestökehitykseen, hyvinvointiin, kuntatalouteen, johtamiseen ja osallisuuteen sekä kestävään kehitykseen.  

Analyysissa kuvataan kunnan asemaa ja kehitystä suhteessa muihin samankaltaisiin kuntiin. Verkostokuntaa verrataan sekä verkostokuntiin että muihin verkostokunnan kaltaisiin kaupunkeihin ja kuntiin.

Kuntakohtainen lähtötilanneanalyysi annetaan kuntien käyttöön ja hyödynnettäväksi kunnan omaan kehittämisen ja yhteisen tilannekuvan hahmottamiseen.

 

Katso laajempi kuvaus ja mm. osallistumismaksut USO:n 2021-2022 -kaudelle TÄSTÄ.

Lisätietoja:

Jarkko Majava

Kehityspäällikkö

Jarkko.majava@fcg.fi

050 3252306
 

Anni Antila

Johtava konsultti

anni.antila@fcg.fi

050 406 3540

yhdessä piktogrammi

 

USO-verkostoprojekti kaudella 2019-2020:

Kauden 2019-2020 keskeiset teemat:

uso5 teemat

 

Lisätiedot:

Anni Antila, johtava konsultti
FCG Konsultointi Oy
+358 50 406 3540 anni.antila@fcg.fi

 

USO-seminaarit 2019-2020:

USO-teemaseminaarit on suunnattu verkoston kuntien johtaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Tervetuloa!

Tulevat:

 • Päätösseminaari - luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden onnistunut yhteistyö 2.12.2020  

Menneet:

#kuntamatkalla

Matkaopas kuntien muutokseen

#Kuntamatkalla - Matkaopas kuntien muutokseen on Kuntaliiton kokoelma tietoa, tukea ja työkaluja kuntien tulevaisuustyöhön. Matkaopas on tehty yhteistyössä matkakohteiden kanssa. Opas tuo esille sitä kaikkea ajankohtaista muutoksen ja tulevaisuuden tietoa, mitä on löydetty Kuntaliiton verkostoissa

lateral-image-left

Hae lisää

tags
Jarkko Majava

Etunimi
Jarkko
Sukunimi
Majava
kehityspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2860
Kännykkä
+358 50 3252306
Vastuualueet
 • Kunta- ja aluejohtaminen
 • Strateginen johtaminen
 • Sertifioidut johtamisvalmennusohjelmat
 • Uuden sukupolven organisaatiot -verkostoprojekti
 • Kuntaliiton strategia ja tulevaisuustyö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Johtamisen tiimi
Miska Smolander

Etunimi
Miska
Sukunimi
Smolander
koordinaattori

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2358
Kännykkä
+358 50 386 4128
Vastuualueet
 • Kaupungistumisen vaikutukset ja alueellinen eriytyminen -projekti
 • Uuden sukupolven organisaatiot (USO) -verkostoprojekti
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Kuntamuutostiimi