Tiedote, 

Kuntaliitto budjettiriihestä: Nopeasti valmisteltujen uudistusten heikennykset kuntatalouteen minimoitava

rahanjako

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina on tyytyväinen siihen, että hallituksen ensi vuodelle budjettiehdotuksessaan kaavailemat uudistukset eivät suoraan heikennä kuntataloutta. Sen sijaan yleisen talouskehityksen nopea heikkeneminen vaikuttaa kielteisesti myös kuntiin.

Useiden, nopeasti valmisteltujen päätösten vaikutukset kuntatalouteen tulee arvioida ja tarvittaessa tehdä korjausliikkeitä.

- Tämä koskee erityisesti sosiaaliturvamenojen leikkauksia, jotka lisäävät kuntienkin rahoittaman toimeentulotuen tarvetta sekä vähentävät verotuloja. Toimeentulotuen rahoitusvastuu tulee siirtää nopeasti pois kunnilta, Timo Reina toteaa.

Lisätuloja kunnille on kertymässä siitä, että kiinteistöverotusta kiristetään korottamalla maapohjien veron alarajaa.

- On tärkeää, että ansiotulojen verotuksen kevennysten vaikutukset kompensoidaan kunnille, Timo Reina huomauttaa.

Timo Reina korostaa, että uusia kuntataloutta heikentäviä päätöksiä ei voi tehdä ilman, että kuntien tehtäviä ja velvoitteita vastaavasti kevennetään. Mahdolliset uudet ja laajenevat velvoitteet on korvattava täysimääräisesti yleiskatteista valtionosuusrahoitusta lisäämällä.

Heikko talouskehitys haastaa myös kunnat

Heikko talouskehitys merkitsee kunnille aiempaa pienempiä ansio- ja yhteisöverotuloja sekä kasvavia menopaineita työllisyystilanteen heikentyessä.

- Riski korostuu, kun vastuu työvoima- ja elinkeinopalveluista sekä nykyistä laajemmin työttömyysturvan rahoittamisesta siirtyy vuoden 2025 alussa kunnille. Työllisyysmäärärahojen tasoa ei voi tässä tilanteessa alentaa, Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio varoittaa.

- Julkisen talouden tasapainottaminen on välttämätöntä. Kunnille tulee antaa enemmän tilaa kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen muun muassa normeja keventämällä hallitusohjelman mukaisesti.

Lisätietoja:

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina, p. 040 555 8458
Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio, p. 040 751 5175

Kuntaliiton Talousbarometri: Kuntakentällä veroprosentin korotuspaine jo vuodelle 2024 | Kuntaliitto.fi

Kuntaliitto: Budjettiehdotuksen leikkaukset sosiaaliturvaan kuormittavat kuntataloutta | Kuntaliitto.fi

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.