Työllisyyden hoito sote-uudistuksessa

TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2025 alussa. Tätä ennen vuoden 2023 alusta voimaan astuva hyvinvointialueuudistus muuttaa työllisyyden hoidon kenttää, ja esimerkiksi kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Kuntien ja hyvinvointialueiden on tärkeää luoda toimivat yhteistyörakenteet ja -mallit tähän yhteistyöhön. Vuoden 2023 osalta tilanne on kunnissa moninainen, sillä osa kunnista (118) on mukana työllisyyden kuntakokeiluissa, joissa osa työllisyyspalveluista on siirretty kuntien vastuulle vuonna 2021 alkaneen kokeilun ajaksi. Yhdyspintatyön osalta onkin tärkeää huomioida niin työllisyyskokeilussa mukana olevien kuin myös sen ulkopuolella olevien kuntien tilanteet yhdyspinnoilla.    

Työllisyyden hoidon osalta on tärkeää määritellä kuntien ja eri toimijoiden vastuut ja roolit työllisyyden yhdyspinnoilla. Tavoitteenamme on mahdollistaa saumattomien ja tavoitteellisten asiakaspolkujen rakentaminen. Työskentelyn avulla jaamme tietoa siirtymäajan sekä vuoden 2025 jälkeisestä lainsäädännöstä ja sen tulkinnasta liittyen yhdyspintatyöhön sekä viestitään työllisyyden uudistukseen laajasta kokonaisuudesta ja siihen liittyvistä asioista selkeästi, ajantasaisesti ja ymmärrettävästi. Levitämme myös hyviä yhdyspinnoilla tunnistettuja ja vaikuttavia yhteistyömalleja.

Työllisyyden hoitoon liittyvä yhdyspintafoorumi 28.10. klo 9-11

Tutustu kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintoihin

Tuotamme ohjeita ja työvälineitä kuntien ja hyvinvointialueiden yleisen yhteistyörakenteen ja yhdyspintojen suunnittelun tueksi sekä tuomme kuntia ja hyvinvointialueita yhteistyön, toimintamallien ja työnjaon suunnittelussa.

 

lateral-image-left
tags
Ellen Vogt

Ellen Vogt

Erityisasiantuntija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2346, +358 44 313 0170
Vastuualueet
  • toimeentulotuki, sosiaalinen luototus ja sosiaaliturva
  • aikuissosiaalityö ja muut työikäisten sosiaalipalvelut
  • kuntoutus ja osatyökykyisten työllistäminen
  • päihde- ja mielenterveyspalvelut
  • Toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön kuntaverkosto
  • Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkosto