Työllisyyden edistämisen yhdyspinnat

TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2025 alussa. Tätä ennen vuoden 2023 alusta voimaan astunut hyvinvointialueuudistus muutti työllisyyden hoidon kenttää, ja esimerkiksi kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Kuntien ja hyvinvointialueiden on tärkeää luoda toimivat yhteistyörakenteet ja -mallit tähän yhteistyöhön. 

Työllisyyden hoidon osalta on tärkeää määritellä kuntien ja eri toimijoiden vastuut ja roolit työllisyyden yhdyspinnoilla. Tavoitteenamme on mahdollistaa saumattomien ja tavoitteellisten asiakaspolkujen rakentaminen. Työskentelyn avulla jaamme tietoa siirtymäajan sekä vuoden 2025 jälkeisestä lainsäädännöstä ja sen tulkinnasta liittyen yhdyspintatyöhön sekä viestitään työllisyyden uudistukseen laajasta kokonaisuudesta ja siihen liittyvistä asioista selkeästi, ajantasaisesti ja ymmärrettävästi. Levitämme myös hyviä yhdyspinnoilla tunnistettuja ja vaikuttavia yhteistyömalleja.

Ajankohtaista:

Yhdyspintafoorumi 23.4.2024 esitysmateriaali

Kuntaliiton ja Hyvilin työllisyyden edistämisen yhdyspintaverkosto

Verkostoon pääsee mukaan ilmoittautumalla tämän lomakkeen kautta

Lisätiedot:

Liisa Jurmu ja Erja Lindberg (Kuntaliitto)
Ellen Vogt (Hyvil)
Verkoston pj Tommi Eskonen, työllistymisen monialaisen tuen palvelujen johtaja, Tampereen kaupunki

Työllisyyden edistäminen ja asiakkaiden työkyvyn tukeminen edellyttää toimivaa yhteistyötä työvoimaviranomaisten ja hyvinvointialueiden välillä

Lisätiedot työllisyyden edistämisen yhdyspintoihin liittyen:

Erja Lindberg (Kuntaliitto), erja.lindberg@kuntaliitto.fi
Ellen Vogt (Hyvil), ellen.vogt@hyvil.fi

Avaa kaikki

Työllisyyden edistämisen yhdyspintaverkosto

TE-palvelut 2024 -uudistuksen onnistumisen kannalta on keskeistä, että yhteistyö kuntien/työllisyysalueiden, hyvinvointialueiden ja muiden toimijoiden kanssa toimii sujuvasti. Kuntaliitto ja Hyvil perustavat yhdyspintatyön tueksi kansallisen verkoston, joka on tarkoitettu työllisyyden edistämisen parissa toimivien kuntien/työllisyysalueiden, hyvinvointialueiden sekä muiden toimijoiden edustajille. Verkostossa käsitellään työllisyyden edistämisen ajankohtaisia yhdyspintakysymyksiä sekä jaetaan hyviä käytänteitä eri alueilta. Verkoston toimintaa rakennetaan ja fokusoidaan esille tulevien tarpeiden mukaisesti. Toiminnan keskiössä on yhteinen valmistautuminen TE-palvelut 2024 -uudistukseen.

Verkostoon pääsee mukaan ilmoittautumalla tämän lomakkeen kautta

Kevään seuraavat verkostotapaamiset järjestetään 8.4.2024 klo: 12.00–13.30 sekä 30.5.2023 klo: 12.00–13.30​.

Esitysmateriaalit

Työllisyyden edistämisen yhdyspintaverkosto 8.4.2024

Työllisyyden yhdyspintaverkosto 18.12.2023

Työllisyyden yhdyspintaverkosto 12.2.2024

Tutustu kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintoihin

Tuotamme ohjeita ja työvälineitä kuntien ja hyvinvointialueiden yleisen yhteistyörakenteen ja yhdyspintojen suunnittelun tueksi sekä tuomme kuntia ja hyvinvointialueita yhteistyön, toimintamallien ja työnjaon suunnittelussa.

 

lateral-image-left

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Webinaari: TE-uudistuksen viestintä 28.5.

Tervetuloa mukaan webinaariin, jossa käsitellään TE-uudistuksen viestintää. Mitä se merkitsee jokaiselle kunnalle? Mitä vaihtoehtoja viestinnässä on? Mistä kannattaa viestiä heti ja mistä myöhemmin?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme