Työllisyyden hoito sote-uudistuksessa

TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2025 alussa. Tätä ennen vuoden 2023 alusta voimaan astuva hyvinvointialueuudistus muuttaa työllisyyden hoidon kenttää, ja esimerkiksi kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Kuntien ja hyvinvointialueiden on tärkeää luoda toimivat yhteistyörakenteet ja -mallit tähän yhteistyöhön. Vuoden 2023 osalta tilanne on kunnissa moninainen, sillä osa kunnista (118) on mukana työllisyyden kuntakokeiluissa, joissa osa työllisyyspalveluista on siirretty kuntien vastuulle vuonna 2021 alkaneen kokeilun ajaksi. Yhdyspintatyön osalta onkin tärkeää huomioida niin työllisyyskokeilussa mukana olevien kuin myös sen ulkopuolella olevien kuntien tilanteet yhdyspinnoilla.    

Työllisyyden hoidon osalta on tärkeää määritellä kuntien ja eri toimijoiden vastuut ja roolit työllisyyden yhdyspinnoilla. Tavoitteenamme on mahdollistaa saumattomien ja tavoitteellisten asiakaspolkujen rakentaminen. Työskentelyn avulla jaamme tietoa siirtymäajan sekä vuoden 2025 jälkeisestä lainsäädännöstä ja sen tulkinnasta liittyen yhdyspintatyöhön sekä viestitään työllisyyden uudistukseen laajasta kokonaisuudesta ja siihen liittyvistä asioista selkeästi, ajantasaisesti ja ymmärrettävästi. Levitämme myös hyviä yhdyspinnoilla tunnistettuja ja vaikuttavia yhteistyömalleja.

Kuntaliitto ja Hyvil perustavat työllisyyden edistämisen yhdyspintaverkoston

TE-palvelut 2024 -uudistuksen onnistumisen kannalta on keskeistä, että yhteistyö kuntien/työllisyysalueiden, hyvinvointialueiden ja muiden toimijoiden kanssa toimii sujuvasti. Kuntaliitto ja Hyvil perustavat yhdyspintatyön tueksi kansallisen verkoston, joka on tarkoitettu työllisyyden edistämisen parissa toimivien kuntien/työllisyysalueiden, hyvinvointialueiden sekä muiden toimijoiden edustajille. Verkostossa käsitellään työllisyyden edistämisen ajankohtaisia yhdyspintakysymyksiä sekä jaetaan hyviä käytänteitä eri alueilta. Verkoston toimintaa rakennetaan ja fokusoidaan esille tulevien tarpeiden mukaisesti. Toiminnan keskiössä on yhteinen valmistautuminen TE-palvelut 2024 -uudistukseen.

Verkostoon pääsee mukaan ilmoittautumalla tämän lomakkeen kautta

Verkoston ensimmäinen kokoontuminen pidetään etäyhteydellä 18.12 klo 14-15.30.

Lisätiedot:

Liisa Jurmu ja Erja Lindberg (Kuntaliitto)
Ellen Vogt (Hyvil)
Verkoston pj Tommi Eskonen, työllistymisen monialaisen tuen palvelujen johtaja, Tampereen kaupunki

Työllisyyden edistäminen ja asiakkaiden työkyvyn tukeminen edellyttää toimivaa yhteistyötä työvoimaviranomaisten ja hyvinvointialueiden välillä

Tallenteet ja materiaalit:

Työllisyyden yhdyspintojen yhteistyön mahdollisuuksista - esimerkkinä työpajatoiminta

Työllisyyden edistämisen yhdyspinnat -verkostotilaisuuden materiaali 4.10.

Yhdyspintafoorumi 26.5. Työllisyyden edistäminen (pdf)
Yhdyspintafoorumi 26.5. Tallenne
Työllisyyden hoitoon liittyvän yhdyspintafoorumin 28.10. tallenne
Työllisyyden hoitoon liittyvän yhdyspintafoorumin 28.10. esitysmateriaali (pdf)

Tutustu kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintoihin

Tuotamme ohjeita ja työvälineitä kuntien ja hyvinvointialueiden yleisen yhteistyörakenteen ja yhdyspintojen suunnittelun tueksi sekä tuomme kuntia ja hyvinvointialueita yhteistyön, toimintamallien ja työnjaon suunnittelussa.

 

lateral-image-left

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.