ARTTU2-tutkimusohjelma

Päättäjätutkimus

Kyselytutkimus kuntapäättäjistä on toteutettu Åbo Akademin ja Kuntaliiton yhteistyönä kevätkaudella 2017 ja syksyllä 2015.

Vuoden 2017 päättäjäkyselynavulla on kartoitettu kuntapäättäjien mielipiteitä mm. kunnallisesta päätöksenteosta, kevään 2017 kuntavaaleista sekä sote- ja maakuntauudistuksesta. Kyselyn avulla on saatu tutkittua tietoa myös valtuustokauden arviointiin kunnissa sekä sote- ja maakuntauudistusten reaaliaikaiseen arviointiin (ks. ARTTU2 - Reaaliaikainen arviointitutkimus).

Sähköisen kyselyn kohdejoukkona ovat olleet ARTTU2-kuntien valtuutetut, hallituksen jäsenet, lautakuntien puheenjohtajat sekä johtavat viranhaltijat.

Tutkimustuloksista tuotettavien raporttien lisäksi ARTTU2-kunnat saavat kyselystä myös kuntakohtaisia tuloksia. Vuosien 2017 ja 2015 kyselyiden kuntakohtaisia tuloksia löytyy alla liitteissä Excel-sovelluksina. 

Vastaavantyyppisiä päättäjäkyselyitä on toteutettu osana Paras-ARTTU-tutkimusohjelmaa vuonna 2010 sekä KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelman puitteissa vuosina 1995, 1999 ja 2003.

KATSO VIDEO: Siv Sandberg (tutkija, Åbo Akademi) kertoo videolla päättäjäkyselystä 2017 ->

 

Lisätietoja päättäjäkyselystä antavat:

Siv Sandberg, s-posti: siv.sandberg@abo.fi

Marianne Pekola-Sjöblom, s-posti: marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

 

Uutiset ja tiedotteet

 

Julkaisut

Mistä aineksista hyvä päätöksentekoilmapiiri syntyy? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 1/2019
Ilmapiiri, valtasuhteet ja toimintakäytännöt ARTTU2-tutkimuskunnissa

 

Kuntapäättäjien näkemykset haasteista ja toimenpiteistä valtuustokaudella 2017-2021. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 2/2018

Raportissa on analysoitu, miten kuntapäättäjät suhtautuvat kunnan rooliin, haasteisiin ja kehittämiskeinoihin tilanteessa, jossa kunnan rooli on muuttumassa mm. maakunta- ja sote-uudistuksen myötä.

 

Mitä sote- ja maakuntauudistus merkitsee kunnille? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 10/2017

Raportti tarkastelee 40 kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden arvioita sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista omaan kuntaansa keväällä 2017.

Vaikuttaako sote- ja maakuntauudistus päättäjien mielestä myönteisesti vai kielteisesti esimerkiksi kunnan talouteen, päätöksentekoon ja mahdollisuuksiin säilyä itsenäisenä kuntana tulevaisuudessa? Ja mitkä asiat selittävät vaihteluja päättäjien näkemyksissä?

 

Kuntapäättäjien kokemukset häirinnästä ja uhkailusta vuonna 2015. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 8/2016
Raportissa tarkastellaan kuntapäättäjien kokemuksia häirinnästä ja uhkailusta luottamustehtävän tai virka-aseman vuoksi. Tulokset perustuvat osana ARTTU2-ohjelmaa syksyllä 2015 toteutettuun päättäjäkyselyyn, johon vastasi kaikkiaan lähes 1600 luottamushenkilöä ja johtavaa viranhaltijaa.
 

Kunnallisten luottamushenkilöiden ajankäyttö vuosina 1995-2015. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 5/2016
Raportissa tarkastellaan kuntapäättäjien ajankäyttöä luottamustehtävien hoitoon vuosina 1995-2015. Tarkastelu perustuu syksyllä 2015 tehdyn. ARTTU2-tutkimuskuntiin kohdistetun päättäjäkyselyn 2015 vastauksiin sekä vuosien 1995, 1999, 2003, 2010 vastaavien päättäjätutkimusten aineistoihin.

ARTTU2-tutkimusohjelman sivut

centred-liftup