Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti

Avoimen tuotteen hallinta - koulutusmateriaali

Alustus aiheeseen

Avoimen tuotteen hallinnalla tarkoitetaan yhteisesti sovittua toimintamallia, jonka avulla toimijat (esim. kunnat) hallitsevat yhteisesti avointa ohjelmistotuotetta ja sen kehitystä. Avoimen kehityksen kautta voidaan: 

  • välttää toimittajaloukkoja
  • ohjata paremmin ohjelmistojen ja rajapintojen käyttöä todellisiin tarpeisiin
  • nopeuttaa ohjelmistokehtystä haluttuun suuntaan 
  • jakaa kustannuksia mahdollisten muiden käyttäjien ja kehittäjien kanssa 
  • jakaa tietoa ja uusia toimintamalleja muuttuvassa ympäristössä (Digitalisaatio) 

Avoimet ohjelmistot ovat vaihtoehtoja suljetuille ratkaisuille. Kunta voi hyödyntää avoimia ratkaisuja vapaasti, säilyttää omistajuuden tuotoksiin ja jakaa lopputuotteet muiden hyödynnettäväksi. Samalla vastuu tuotteiden kehittämisestä siirtyy sitä hyödyntäville osapuolille.

Avointen tuotteiden kohdalla yhteisten kehityksen suuntaviivojen määrittäminen on tärkeässä roolissa. Ilman toimivaa tuotteenhallintaa menetetään avoimen tuotteen mahdollistamat yhteiskehityksen hyödyt ja pahimmassa tapauksessa aiheutetaan itselle lisää kuluja. Toimiva avoimen tuotteen hallintamalli auttaa toimijoita löytämään oikean suunnan kehitystyöhön lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Se tukee kuntien ohjelmistojen, rajapintojen ja ratkaisujen yhteentoimivuuden kehittämistä yhdessä muiden kuntien ja toimijoiden kanssa. 

Tämän Kuntaliiton tuottaman materiaalin on tarkoitus tukea kuntia ymmärtämään avointen tuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia ja opastaa kuntia hyödyntämään avoimia ohjelmisto- ja rajapintaratkaisuja hallitusti.

Materiaalin käyttö 

Videomateriaali koostuu viidestä videosta, joita vastaava materiaali on ladattavissa myös liitteistä. Liitteistä löytyy myös täytettävät pohjadokumentit kunnan omaa käyttöä varten: 

  • Video 1: Avoimen tuotteen hallinta, yleisesittely (kesto 17.51 min). 
  • Video 2: Avoimen tuotteen hallinta, pohjamalleja ja pohjadokumentti (kesto 30.09 minuuttia).
  • Video 3: Avoimen tuotteen hallinta, tekeminen ja esimerkit (kesto 21.30 min).
  • Video 4: Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallinnan yleisesittely, esimerkit ja pohjadokumentti (kesto 24.14 min).
  • Video 5: Rahoitusmallit, esimerkkejä ja usein kysytyt kysymykset (kesto 17.10 min).

Koulutusmateriaali on kahtena eri versiona: diaesitysmateriaaleina ja videokoulutusmateriaaleina (diat + ääni). Materiaali tullaan kääntämään myöhemmin myös ruotsinkielelle. 

Materiaali on toteutettu valtiovarainministeriön aiemmin VTT:n kanssa toteuttaman avoimen tuotteen hallintamallin pohjalta Se on tuotettu osana Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektia. Materiaalia voi käyttää itseopiskeluun tai hyödyntää esimerkiksi kunnan sisäisissä koulutuksissa silloin, kun kunnassa on tunnistettu tarvetta tehdä tai kehittää ohjelmistojen ja rajapintojen tuotteenhallintaa. Koulutusmateriaali kannattaa käydä läpi järjestyksessä. Sisältö on yleistajuista ja sopii hyvin myös henkilöille, joilla ei ole aiempaa tietohallinnon osaamista.  

Videot löytyvät alta / Kuntaliiton Youtube-kanavalta. 

Otamme mielellämme vastaan palautetta materiaalin käyttökokemuksista. Sitä voi lähettää tämän sivun alareunassa oleville yhteyshenkilöille. 

Video 1: Avoimen tuotteen hallinta, yleisesittely 

Kesto: 17.51 minuuttia. 


Video 2:  Avoimen tuotteen hallinta, pohjamalleja ja pohjadokumentti 

Kesto 30.09 minuuttia. 


Video 3: Avoimen tuotteen hallinta, tekeminen ja esimerkit 

Kesto 21.30 minuuttia. 


Video 4: Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallinnan yleisesittely, esimerkit ja pohjadokumentti

Kesto 24.14 minuuttia. 

 

Video 5: Rahoitusmallit, esimerkkejä ja usein kysytyt kysymykset. 

Kesto 17.10 minuuttia. 


Liitteissä diaesitysmateriaalit sekä omaan käyttöön ladattavissa olevat pohjat tuotteenhallintaan. 

 

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti (TukuDigi)

Tietoyhteiskunta-asiat Kuntaliitossa

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Yhteisellä tiellä - kunta digikehittäjänä juttusarja

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!