Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.00.04 Maakuntaohjelma

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.00 Maakuntaohjelman laatiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntaohjelmien ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät lausunnot ja muistiot, yhteenvedot

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Säilytetään pysyvästi, mikäli käsiteltävään asiaan liittyvän asiakirjan oleellinen sisältö ei ilmene muista pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista

 
Asiakirjatyyppi:
Arviointi

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.00 Maakuntaohjelman laatiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ilmoitukset ja kutsut viranomaisille ja muille osallisille maakuntaohjelman

laadinta ja kuulemistilaisuuksiin ympäristövaikutusten arvioinnista

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ilmoitus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.00 Maakuntaohjelman laatiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntaohjelman hyväksymistä koskevat ilmoitukset ja kuulutukset

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ilmoitus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.00 Maakuntaohjelman laatiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntaohjelman luonnos/luonnokset (ehdotukset).

 
Säilytysaika:
Hävitetään kun lopullinen suunnitelma on hyväksytty
 
Asiakirjatyyppi:
Luonnos

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.00 Maakuntaohjelman laatiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ministeriöiden ohjeet

 
Säilytysaika:
Voimassaoloaika
 
Asiakirjatyyppi:
Ohje

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.00 Maakuntaohjelman laatiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Viranomaisneuvottelujen muistiot ja pöytäkirjat.

Alueen tilanneanalyysit, selvitykset ja raportit, kehittämissuunnitelmat

ja vastaavat tausta-aineistot, työohjelmat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Säilytetään pysyvästi, mikäli käsiteltävään asiaan liittyvän asiakirjan oleellinen sisältö ei ilmene muista pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.00 Maakuntaohjelman laatiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntaohjelman ympäristöselostus ja hyväksytty lopullinen maakuntaohjelma

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.00 Maakuntaohjelman laatiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallituksen päätökset maakuntaohjelmien laatimisesta

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.01 Maakuntaohjelmien seuranta ja arviointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kilpailuttamiseen liittyvät asiakirjat

 
Huomautukset:

Katso hankinta

 
Asiakirjatyyppi:
Hankinta

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.01 Maakuntaohjelmien seuranta ja arviointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntaohjelman seurantaraportti (liitto tekee)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.01 Maakuntaohjelmien seuranta ja arviointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntaohjelman arviointiraportti (ulkopuolinen arvioija)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.02 Toimeenpanosuunnitelma laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kutsut informaatio- ja neuvottelutilaisuuksiin

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Kutsu

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.02 Toimeenpanosuunnitelma laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Toimeenpanosuunnitelman luonnoksen kommentointiin liittyvät lausuntopyynnöt, lausunnot, muistiot tai vastaavat

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.02 Toimeenpanosuunnitelma laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Informaatio- ja neuvottelutilaisuuksien muistiot, esitykset ja ohjeet

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.02 Toimeenpanosuunnitelma laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ministeriöiden ohjeet

 
Säilytysaika:
Voimassaoloaika
 
Asiakirjatyyppi:
Ohje

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.02 Toimeenpanosuunnitelma laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakunnan yhteistyöryhmän päätökset neuvotteluesityksistä ja toimeenpanosuunnitelmasta

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.02 Toimeenpanosuunnitelma laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Toimeenpanosuunnitelma laadinta

 
Huomautukset:

2v välein maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma viedään maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi, vuosittain tarkastus mahdollinen

 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.02 Toimeenpanosuunnitelma laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hyväksytty toimeenpanosuunnitelma

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma