Muita kuntataloustilastoja

Kuntien talouden tunnuslukutiedosto sekä palvelutoiminnan kustannuksia kuvaava tiedosto

Kuntatalousyksikössä ylläpidettävää kuntien talouden tunnuslukuaikasarjaa on päivitetty Valtiokonttorin keräämillä vuoden 2022 tilinpäätöstiedoilla. Tiedosto sisältää kuntakohtaisia aikasarjoja vuosilta 2011–2022.

Tiedot perustuvat pääosin kuntien tilinpäätöstietoihin. Tiedosto sisältää valmiita tulostusmalleja, joissa esitetään kunnan tiedot verrattuina koko maan, maakunnan sekä saman kokoluokan kuntien tietoihin. Vaihtoehtoisesti voidaan maakunta ja/tai kokoluokka korvata vertailukunnalla.

Perustaulukoiden lisäksi tiedosto sisältää kuvioina mm. kuntien toimintakatteet, käyttötalouden palkat, maksuun pantavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot, verotulot verolajeittain, käyttötalouden valtionosuudet, vuosikatteet, vuosikatteet prosentteina poistoista, tilikauden tulos, investointien omahankintamenot, rahavarat, kassan riittävyyden, lainakannan, lainanhoitokulut, omavaraisuusasteen, suhteellisen velkaisuuden, taseen kertyneen yli- tai alijäämän, tulorahoitusjäämän sekä toiminnan ja investointien rahavirran.

Kuntakonserneista aikasarjana on esitetty lainakanta, omavaraisuusaste sekä kertynyt yli-/alijäämä. Vuodesta 2015 lähtien on kuntakonserneista esitetty myös joitakin muita tunnuslukuja, mm. vuosikate, tilikauden tulos, toiminnan ja investointien rahavirta ja suhteellinen velkaantuneisuus. Sovelluksen tietosisältö on esitetty liitteessä 1.

Palvelutoiminnan nettokustannuksia kuvaava sovellus toimii samalla periaatteella kuin kuntien talouden tunnuslukutiedosto. Tiedosto sisältää kuntakohtaisia aikasarjoja vuosilta 2011–2022.

Tiedosto sisältää kuvioina mm. seuraavat nettokäyttökustannukset: käyttökustannukset yhteensä (pl. liiketoiminta), sosiaali- ja terveystoimi yhteensä, lastensuojelun laitos- ja perhehoito + muut lasten ja perheiden palvelut, vanhusten laitoshuolto, kotipalvelu, muut vanhusten ja vammaisten palvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä, lasten päivähoito, perusopetus, lukiokoulutus, kulttuuritoimi yhteensä, urheilu ja ulkoilu, kirjasto, yhdyskuntapalvelut yhteensä, liikenneväylät sekä palo- ja pelastustoimi. Koko tietosisältö on esitetty liitteessä 2.

Molemmat tiedostot on esitetty vuoden 2023 kuntajaolla.

Tiedostoja voi tilata sähköpostilla Aaro Hottiselta osoitteella aaro.hottinen(at)kuntaliitto.fi (mikko.mehtonen(at)kuntaliitto.fi). Tilauksesta tulee ilmetä laskutusosoite. Tiedosto toimitetaan vastauslähetyksenä sähköpostin liitteenä.

Yhden sovelluksen hinta on kunnille 180 € + alv. Kunnille, jotka tilaavat molemmat sovellukset hinta on 300 € + alv.

 

Sosiaalivakuutusmaksut

Sosiaalivakuutusmaksut 2021-2023 ja ennusteet
Minna Punakallio 8.12.2022

Kuntien sosiaalivakuutusmaksut aikasarjana
Minna Punakallio 21.12.2022

Kuntien väestö ja ikärakenne

Lähde: Tilastokeskus

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!