Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15. Maakuntien liitot

Tähän tietokantaan on koottu maakuntien liittojen päivitetty säilytysaikaohjeistus.

Ohjeistus sisältää maakuntien liittojen aluekehityksen ja alueiden käytön.

Ohjeistuksessa on huomioitu Kansallisarkiston 15.3.2017 antama määräys (AL/13027/07.01.01.03.01/2016) pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista sekä Kuntaliiton suositukset määräajan säilytettävistä asiakirjoista. Tämä opas sisältää Kansallisarkiston päätökset ja Kuntaliiton suositukset säilytysajoiksi. AL/13027/07.01.01.03.01/2016. Tätä päätöstä noudatetaan 20.1.2014 lähtien maakuntien liitoille kertyneisiin ja kertyviin asiakirjatietoihin.

Ohjeistuksessa olevat määräaikaiset säilytysajat ovat suosituksia vähimmäissäilytysajoiksi. Työ on tehty yhteistyössä maakuntien liittojen ja Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa. Arkistonmuodostajan tulee päättää oman organisaationsa käytännön toimintojen kannalta ja oikeudelliset näkökohdat huomioiden asiakirjojen täsmälliset säilytysajat. 

Asianhallintajärjestelmiin sisältyvän rekisteritiedon sekä sähköisten asiakirjatietojen osalta maakuntien liittojen tulee huomioida myös Kansallisarkiston päätös 12.9.2016 (AL/16465/07.01.01.03.02/2016) sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen säilyttämisestä sähköisessä muodossa.

Vuoden 2020 alussa toimintansa aloittavien itsehallinnollisten maakuntien tulee tehdä Kansallisarkistolle uusi tehtäväkohtaiseen arvonmääritykseen pohjautuva seulontaesitys.

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
15.00
15.00.03 +
15.00.03.01
15.00.04 +
15.00.05.04
15.00.05.05
15.00.05.06
15.00.06.01
15.00.07
15.00.08.05
15.00.10.00
15.00.10.01
15.00.10.02
15.00.10.04
15.00.10.05
15.00.10.06
15.00.12.01
15.00.12.02
15.00.13.01
15.00.13.02
15.01.00.06
15.01.00.07
15.01.01.00