Hyvinvointialueiden tietosuojaverkosto

Sote-uudistuksen seurauksena hyvinvointialueiden vastuulla on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sekä organisaation muuhun toimintaan kuuluvien henkilötietojen rekisterinpito.

Kuntaliitto fasilitoi hyvinvointialueiden tietosuojaa valmistelevien ja sitä toteuttavien henkilöiden verkostoa.

Verkoston tehtävä ja tavoitteet

Hyvinvointialueiden tietosuojaverkoston tehtävänä on toimia alueiden tietosuoja-asiantuntijoiden ammatillisena vertaisverkostona. Tavoitteena on, että verkoston kautta tietosuojan parissa hyvinvointialueilla työskentelevät saavat foorumin, jossa he voivat esimerkiksi

  • jakaa tietoa,
  • esittää kysymyksiä ja
  • etsiä ketterästi ratkaisuja hyvinvointialueilla nouseviin tietosuojatarpeisiin.

Keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa tietosuoja-asiantuntijoiden tehokas työskentely ja olemassa olevien materiaalien, mallien, työtapojen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen.

Verkostossa voidaan yhdessä organisoida myös alaryhmiä tietosuojan erityiskysymysten pohdintaan.

Verkoston toiminta

Verkostoon osallistuminen on maksutonta, ja verkoston tapahtumat ovat ilmaisia.

Verkoston jäsenille on perustettu verkkotyötila Kuntaliitto-konsernin Teams-työtilaan.

Verkosto pitää säännöllisiä Teams-tapaamisia.

Verkostoon ilmoittautuminen ja liittymisen ehdot

Hyvinvointialueiden tietosuojaverkostoon voi ilmoittautua tietosuojan parissa eri rooleissa työskentelevät hyvinvointialueen tai kunnan työntekijät ja viranhaltijat, jotka valmistelevat tai toteuttavat hyvinvointialueen tietosuojaa.

Ilmoittautua voi tällä verkkolomakkeella:

Tervetuloa mukaan!

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.

Digisumpit-kuvituskuva.

Tervetuloa digisumpeille!

Digisumpit on torstaisin pidettävä etätilaisuus kuntien digikehittäjille. Digisumpit on tarkoitettu kuntien osaamisen jakamista ja verkostoitumista varten. 

Digisumppien ajankohdat ja aiheet.