Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.00 Aluekehitys

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.00.00 Yleisen toiminnan järjestäminen ja päätöksenteko
 
Asiakirjan tietosisältö:

Yleis-, talous- ja henkilöstöhallintoa koskevat asiakirjat

 
Huomautukset:

Katso myös Maakuntien liittojen säilytysaikoja koskevasta erillispäätöksestä 18.8.2003/KA 133/43/03 sekä Kuntaliiton julkaisut: Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat Määräykset ja suositukset 00. Yleishallinto 02. Taloushallinto 01. Henkilöstö ja luottamushenkilöt ao. kohdat

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjaus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.01.00 Maakunnan yhteistyöryhmän asettaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Yhteistyöryhmän nimeämiset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Nimeämispyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.01.00 Maakunnan yhteistyöryhmän asettaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Lähetetyt pyynnöt, saapuneet ehdotukset

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Pyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.01.00 Maakunnan yhteistyöryhmän asettaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Työjärjestykset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.01.01 MYR:n toiminnan järjestäminen ja päätöksenteko
 
Asiakirjan tietosisältö:

MYR:n antamat lausunnot (mm. rakennerahasto-ohjelma valtakunnallisista teemoista,

maaseuturahaston tai muista aluekehityksen hankintasuunnitelmista,

sitovat lausunnot alueellisiin suunnitelmiin sisältyvistä hankehakemuksista)

Hankekokonaisuuksien valmisteluun ja edistämiseen liittyvät asiakirjat.

Hankkeiden toteuttamiseen liittyvät asiakirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Katso ao. hankeprosessi ne jotka asiakirjat jotka eivät sisälly

EURA 2014- järjestelmään säilytetään ao. ohjeistuksen mukaan

 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.01.01 MYR:n toiminnan järjestäminen ja päätöksenteko
 
Asiakirjan tietosisältö:

Esityslistat ja pöytäkirjat

 
Huomautukset:

Katso 00 Yleishallinto, kohta 00.02.04.00 Päätöksenteko

 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.01.01 MYR:n toiminnan järjestäminen ja päätöksenteko
 
Asiakirjan tietosisältö:

Toimintasuunnitelma

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.01.01 MYR:n toiminnan järjestäminen ja päätöksenteko
 
Asiakirjan tietosisältö:

Toimintakertomus

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Toimintakertomus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.01.02 Sihteeristön (MYRS) tai muiden nimettyjen työjaosten, ohjausryhmien ja hanketyöryhmien nimeäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Lähetetyt pyynnöt, saapuneet ehdotukset

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Pyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.01.02 Sihteeristön (MYRS) tai muiden nimettyjen työjaosten, ohjausryhmien ja hanketyöryhmien nimeäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Nimeämispöytäkirjat MYR

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.01.03 Sihteeristön (MYRS) tai muiden nimettyjen toimielinten toiminta ja päätöksenteko
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kokouskutsut, esityslistat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Esityslista

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.01.03 Sihteeristön (MYRS) tai muiden nimettyjen toimielinten toiminta ja päätöksenteko
 
Asiakirjan tietosisältö:

Sihteeristön suoraan antamat lausunnot (maakunnan yhteistyöryhmän delegoimat)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.01.03 Sihteeristön (MYRS) tai muiden nimettyjen toimielinten toiminta ja päätöksenteko
 
Asiakirjan tietosisältö:

Pöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

MYR valmisteleva toimielin

 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.01.03 Sihteeristön (MYRS) tai muiden nimettyjen toimielinten toiminta ja päätöksenteko
 
Asiakirjan tietosisältö:

Toimintakertomus

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Hyväksytään MYR:n pöytäkirjan yhteydessä

 
Asiakirjatyyppi:
Toimintakertomus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.02.00 Yhteistoiminta-alueiden päätöksenteko ja toiminta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kokouskutsut, esityslistat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Esityslista

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.02.00 Yhteistoiminta-alueiden päätöksenteko ja toiminta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kannanotot

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.02.00 Yhteistoiminta-alueiden päätöksenteko ja toiminta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Pöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.02.00 Yhteistoiminta-alueiden päätöksenteko ja toiminta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Yhteistoimintasopimukset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Sopimus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.00 Valtakunnalliset alueiden kehittämisen painopisteet
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton lausunnot aluekehittämispäätökseen valmisteluun liittyen

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.00 Valtakunnalliset alueiden kehittämisen painopisteet
 
Asiakirjan tietosisältö:

Valtioneuvoston aluekehittämispäätökset

 
Säilytysaika:
Voimassaoloaika + 2 vuotta
 
Huomautukset:

Valtioneuvosto säilyttää

 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.01 Erityisohjelmat
 
Asiakirjan tietosisältö:

Valtioneuvoston erityisohjelmapäätökset

 
Säilytysaika:
Voimassaoloaika + 2 vuotta
 
Huomautukset:

Valtioneuvosto säilyttää

 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.01 Erityisohjelmat
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton hyväksymät erityisohjelmat. Maakuntahallituksen

pöytäkirjat liitteineen mm. (ohjelma-asiakirjat)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.01 Erityisohjelmat
 
Asiakirjan tietosisältö:

Erityisohjelmien toteuttamiseen liittyvät asiakirjat

 
Huomautukset:

Katso maakuntaohjelmaprosessi

 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.02 Kestävä kaupunkikehittäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kaupunkikehittämiseen liittyvät asiakirjat, kts. rahoittavan viranomaisen tehtävät EAKR ohjelmatyö.

 
Huomautukset:

Katso rahoittavan viranomaisen tehtävät EAKR ohjelmatyö

 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.03 Yhteistyöstä sopiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Keskeiset säilytetään pysyvästi. Yhteistoimintaan liittyvä omassa organisaatiossa laadittu kirjeenvaihto, esitykset, jne.

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Katso Yleishallinto  kohta 00.01.08

 
Asiakirjatyyppi:
Kirjeenvaihto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.03 Yhteistyöstä sopiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Yhteisten tilaisuuksien ohjelmat ja osanottajaluettelot ja vierailujen järjestämiseen liittyvä tärkeä kirjeenvaihto

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.03 Yhteistyöstä sopiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Yhteistyösopimukset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Sopimus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.00 Maakuntaohjelman laatiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntaohjelmien ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät lausunnot ja muistiot, yhteenvedot

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Säilytetään pysyvästi, mikäli käsiteltävään asiaan liittyvän asiakirjan oleellinen sisältö ei ilmene muista pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista

 
Asiakirjatyyppi:
Arviointi

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.00 Maakuntaohjelman laatiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ilmoitukset ja kutsut viranomaisille ja muille osallisille maakuntaohjelman

laadinta ja kuulemistilaisuuksiin ympäristövaikutusten arvioinnista

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ilmoitus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.00 Maakuntaohjelman laatiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntaohjelman hyväksymistä koskevat ilmoitukset ja kuulutukset

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ilmoitus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.00 Maakuntaohjelman laatiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntaohjelman luonnos/luonnokset (ehdotukset).

 
Säilytysaika:
Hävitetään kun lopullinen suunnitelma on hyväksytty
 
Asiakirjatyyppi:
Luonnos

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.00 Maakuntaohjelman laatiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ministeriöiden ohjeet

 
Säilytysaika:
Voimassaoloaika
 
Asiakirjatyyppi:
Ohje

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.00 Maakuntaohjelman laatiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntaohjelman ympäristöselostus ja hyväksytty lopullinen maakuntaohjelma

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.00 Maakuntaohjelman laatiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Viranomaisneuvottelujen muistiot ja pöytäkirjat.

Alueen tilanneanalyysit, selvitykset ja raportit, kehittämissuunnitelmat

ja vastaavat tausta-aineistot, työohjelmat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Säilytetään pysyvästi, mikäli käsiteltävään asiaan liittyvän asiakirjan oleellinen sisältö ei ilmene muista pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.00 Maakuntaohjelman laatiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallituksen päätökset maakuntaohjelmien laatimisesta

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.01 Maakuntaohjelmien seuranta ja arviointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kilpailuttamiseen liittyvät asiakirjat

 
Huomautukset:

Katso hankinta

 
Asiakirjatyyppi:
Hankinta

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.01 Maakuntaohjelmien seuranta ja arviointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntaohjelman seurantaraportti (liitto tekee)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.01 Maakuntaohjelmien seuranta ja arviointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntaohjelman arviointiraportti (ulkopuolinen arvioija)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.02 Toimeenpanosuunnitelma laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kutsut informaatio- ja neuvottelutilaisuuksiin

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Kutsu

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.02 Toimeenpanosuunnitelma laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Toimeenpanosuunnitelman luonnoksen kommentointiin liittyvät lausuntopyynnöt, lausunnot, muistiot tai vastaavat

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.02 Toimeenpanosuunnitelma laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Informaatio- ja neuvottelutilaisuuksien muistiot, esitykset ja ohjeet

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.02 Toimeenpanosuunnitelma laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ministeriöiden ohjeet

 
Säilytysaika:
Voimassaoloaika
 
Asiakirjatyyppi:
Ohje

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.02 Toimeenpanosuunnitelma laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakunnan yhteistyöryhmän päätökset neuvotteluesityksistä ja toimeenpanosuunnitelmasta

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.02 Toimeenpanosuunnitelma laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hyväksytty toimeenpanosuunnitelma

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.04.02 Toimeenpanosuunnitelma laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Toimeenpanosuunnitelma laadinta

 
Huomautukset:

2v välein maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma viedään maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi, vuosittain tarkastus mahdollinen

 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.00 Välittävän toimielimen tehtävät
 
Asiakirjan tietosisältö:

Raha-liikenteen liittyvät asiakirjat: Hallinnolliset ja paikanpäältä tehtävät varmennukset ja niihin liittyvät pöytäkirjat

 
Säilytysaika:
20 vuotta hankkeen sulkemisesta
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjaus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.00 Välittävän toimielimen tehtävät
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maksettujen menojen lainmukaisuuden vahvistamisen raportti

 
Säilytysaika:
20 vuotta hankkeen sulkemisesta
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.01 Tiedotus ja viestintä
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hakuilmoitukset

 
Säilytysaika:
20 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ilmoitus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.02 Tuen ja maksatuksen päätöksenteko
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hakemukset liitteineen

 
Säilytysaika:
20 vuotta
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

 
Asiakirjatyyppi:
Hakemus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.02 Tuen ja maksatuksen päätöksenteko
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tukipäätökset (hallitus tai viranhaltijapäätös)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.02 Tuen ja maksatuksen päätöksenteko
 
Asiakirjan tietosisältö:

Lisäselvityspyyntö

 
Säilytysaika:
20 vuotta hankkeen sulkemisesta
 
Lakiviittaukset:

Begäran om tilläggsutredning

 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

 
Asiakirjatyyppi:
Selvityspyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.02 Tuen ja maksatuksen päätöksenteko
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tukipäätöksen valmisteluasiakirjat (esimerkiksi kirjeenvaihto, muistiot, lisäselvitykset)

 
Säilytysaika:
20 vuotta hankkeen sulkemisesta
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

 
Asiakirjatyyppi:
Valmisteluasiakirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.03 Asianosaisen päätöksen tiedottaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tukipäätökset hakijalle liitteineen

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.04 Muutoksenhaku
 
Asiakirjan tietosisältö:

Asianosaisen muutoksenhaku

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

Kaikki  seuraavat rakennerahastotoimintaan liittyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi maakuntien liitoissa, mikäli niitä ei viedä EURA2014 järjestelmään: 

 • muutoksenhaku sisältäen valituksista annetut vastineet
 • kaikki takaisinperintäpäätöksen valmisteluun liittyvät asiakirjat 
 • välittävien toimielinten tehtävistä sopimiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 • rakennerahastotehtävien hoitamiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 •  nimeämispäätökset valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmään
 
Asiakirjatyyppi:
Hakemus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.04 Muutoksenhaku
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muu kuin asianosaisen tahon muutoksenhaku

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

Kaikki  seuraavat rakennerahastotoimintaan liittyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi maakuntien liitoissa, mikäli niitä ei viedä EURA2014 järjestelmään: 

 • muutoksenhaku sisältäen valituksista annetut vastineet
 • kaikki takaisinperintäpäätöksen valmisteluun liittyvät asiakirjat 
 • välittävien toimielinten tehtävistä sopimiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 • rakennerahastotehtävien hoitamiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 •  nimeämispäätökset valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmään
 
Asiakirjatyyppi:
Hakemus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.04 Muutoksenhaku
 
Asiakirjan tietosisältö:

Päätökset oikaisuvaatimuksiin

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Kaikki  seuraavat rakennerahastotoimintaan liittyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi maakuntien liitoissa, mikäli niitä ei viedä EURA2014 järjestelmään: 

 • muutoksenhaku sisältäen valituksista annetut vastineet
 • kaikki takaisinperintäpäätöksen valmisteluun liittyvät asiakirjat 
 • välittävien toimielinten tehtävistä sopimiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 • rakennerahastotehtävien hoitamiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 •  nimeämispäätökset valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmään
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.04 Muutoksenhaku
 
Asiakirjan tietosisältö:

Vastineiden antaminen valituksista

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Kaikki  seuraavat rakennerahastotoimintaan liittyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi maakuntien liitoissa, mikäli niitä ei viedä EURA2014 järjestelmään: 

 • muutoksenhaku sisältäen valituksista annetut vastineet
 • kaikki takaisinperintäpäätöksen valmisteluun liittyvät asiakirjat 
 • välittävien toimielinten tehtävistä sopimiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 • rakennerahastotehtävien hoitamiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 •  nimeämispäätökset valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmään
 
Asiakirjatyyppi:
Vastine

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.05 Maksatus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maksatushakemukset liitteineen

 
Säilytysaika:
20 vuotta hankkeen sulkemisesta
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

 
Asiakirjatyyppi:
Hakemus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.05 Maksatus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muutoshakemukset

 
Säilytysaika:
20 vuotta hankkeen sulkemisesta
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

 
Asiakirjatyyppi:
Hakemus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.05 Maksatus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hakijan oikaisupyyntö

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

 
Asiakirjatyyppi:
Oikaisupyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.05 Maksatus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maksatuspäätökset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.05 Maksatus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muutospäätökset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.05 Maksatus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muutospäätösten valmisteluasiakirjat

 
Säilytysaika:
20 vuotta hankkeen sulkemisesta
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

 
Asiakirjatyyppi:
Valmisteluasiakirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.05 Maksatus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maksatuspäätösten valmisteluasiakirjat esimerkiksi kirjeenvaihto, lisäselvityspyynnöt

 
Säilytysaika:
20 vuotta hankkeen sulkemisesta
 
Asiakirjatyyppi:
Valmisteluasiakirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.05 Maksatus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Vastineiden antaminen valituksista

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Vastine

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.06 Hankkeiden seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ilmoitukset työ- ja elinkeinoministerölle (TEM)

 
Säilytysaika:
20 vuotta
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

 
Asiakirjatyyppi:
Ilmoitus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.06 Hankkeiden seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Seurantalomakkeet

 
Säilytysaika:
20 vuotta hankkeen sulkemisesta
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

 
Asiakirjatyyppi:
Lomake

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.06 Hankkeiden seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tiedoksi tulleet hankkeen ohjausryhmän pöytäkirjat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.06 Hankkeiden seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Seurantaraportti

 
Säilytysaika:
20 vuotta hankkeen sulkemisesta
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.06 Hankkeiden seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Loppuraportti

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.06 Hankkeiden seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tarkastusraportit

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.06 Hankkeiden seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet ja lähetetyt selvityspyynnöt

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

 
Asiakirjatyyppi:
Selvityspyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.06 Hankkeiden seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet ja lähetetyt vastineet

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

 
Asiakirjatyyppi:
Vastine

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.07 Takaisinperintäpäätöksen valmisteleminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tiedoksianto hallinnoijalle takaisinperinnästä

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

Kaikki  seuraavat rakennerahastotoimintaan liittyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi maakuntien liitoissa, mikäli niitä ei viedä EURA2014 järjestelmään: 

 • muutoksenhaku sisältäen valituksista annetut vastineet
 • kaikki takaisinperintäpäätöksen valmisteluun liittyvät asiakirjat 
 • välittävien toimielinten tehtävistä sopimiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 • rakennerahastotehtävien hoitamiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 •  nimeämispäätökset valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmään
 
Asiakirjatyyppi:
Ilmoitus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.07 Takaisinperintäpäätöksen valmisteleminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Valitusasiakirjat ja oikaisuvaatimukset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

Kaikki  seuraavat rakennerahastotoimintaan liittyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi maakuntien liitoissa, mikäli niitä ei viedä EURA2014 järjestelmään: 

 • muutoksenhaku sisältäen valituksista annetut vastineet
 • kaikki takaisinperintäpäätöksen valmisteluun liittyvät asiakirjat 
 • välittävien toimielinten tehtävistä sopimiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 • rakennerahastotehtävien hoitamiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 •  nimeämispäätökset valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmään
 
Asiakirjatyyppi:
Muutoksenhaku

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.07 Takaisinperintäpäätöksen valmisteleminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Takaisinperintäpäätöstä koskevan teknisen ja asiavirheen korjaamispäätöksen valmisteluasiakirjat (mm. esitykset ja päätös)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Kaikki  seuraavat rakennerahastotoimintaan liittyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi maakuntien liitoissa, mikäli niitä ei viedä EURA2014 järjestelmään: 

 • muutoksenhaku sisältäen valituksista annetut vastineet
 • kaikki takaisinperintäpäätöksen valmisteluun liittyvät asiakirjat 
 • välittävien toimielinten tehtävistä sopimiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 • rakennerahastotehtävien hoitamiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 •  nimeämispäätökset valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmään
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.07 Takaisinperintäpäätöksen valmisteleminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Takaisinperintäasiakirjat (toimeenpanoselvitykset, laskelmat ja vastaavat)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

Kaikki  seuraavat rakennerahastotoimintaan liittyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi maakuntien liitoissa, mikäli niitä ei viedä EURA2014 järjestelmään: 

 • muutoksenhaku sisältäen valituksista annetut vastineet
 • kaikki takaisinperintäpäätöksen valmisteluun liittyvät asiakirjat 
 • välittävien toimielinten tehtävistä sopimiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 • rakennerahastotehtävien hoitamiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 •  nimeämispäätökset valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmään
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.07 Takaisinperintäpäätöksen valmisteleminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maksatuksen keskeyttäminen

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

Kaikki  seuraavat rakennerahastotoimintaan liittyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi maakuntien liitoissa, mikäli niitä ei viedä EURA2014 järjestelmään: 

 • muutoksenhaku sisältäen valituksista annetut vastineet
 • kaikki takaisinperintäpäätöksen valmisteluun liittyvät asiakirjat 
 • välittävien toimielinten tehtävistä sopimiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 • rakennerahastotehtävien hoitamiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 •  nimeämispäätökset valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmään
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.07 Takaisinperintäpäätöksen valmisteleminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Esitykset ja päätökset takaisinperinnästä (viranhaltijan tai maakuntahallituksen päätöspöytäkirja)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS

Kaikki  seuraavat rakennerahastotoimintaan liittyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi maakuntien liitoissa, mikäli niitä ei viedä EURA2014 järjestelmään: 

 • muutoksenhaku sisältäen valituksista annetut vastineet
 • kaikki takaisinperintäpäätöksen valmisteluun liittyvät asiakirjat 
 • välittävien toimielinten tehtävistä sopimiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 • rakennerahastotehtävien hoitamiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 •  nimeämispäätökset valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmään
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.07 Takaisinperintäpäätöksen valmisteleminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallituksen vastineet (pöytäkirja)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Lakiviittaukset:

Kaikki  seuraavat rakennerahastotoimintaan liittyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi maakuntien liitoissa, mikäli niitä ei viedä EURA2014 järjestelmään: 

 • muutoksenhaku sisältäen valituksista annetut vastineet
 • kaikki takaisinperintäpäätöksen valmisteluun liittyvät asiakirjat 
 • välittävien toimielinten tehtävistä sopimiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 • rakennerahastotehtävien hoitamiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 •  nimeämispäätökset valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmään
 
Huomautukset:

Kaikki  seuraavat rakennerahastotoimintaan liittyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi maakuntien liitoissa, mikäli niitä ei viedä EURA2014 järjestelmään: 

 • muutoksenhaku sisältäen valituksista annetut vastineet
 • kaikki takaisinperintäpäätöksen valmisteluun liittyvät asiakirjat 
 • välittävien toimielinten tehtävistä sopimiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 • rakennerahastotehtävien hoitamiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 •  nimeämispäätökset valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmään
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.08 Hallintoviranomaisen avustaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

TEM:n avustaminen komissiolle tehtävien tietojen toimittamisessa (esimerkiksi selvitykset, raportit, taulukot) sisältää vuosiraportit

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.09 Välittävien toimielinten tehtävien hoitamisesta sopiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallituksen päätösasiakirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Kaikki  seuraavat rakennerahastotoimintaan liittyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi maakuntien liitoissa, mikäli niitä ei viedä EURA2014 järjestelmään: 

 • muutoksenhaku sisältäen valituksista annetut vastineet
 • kaikki takaisinperintäpäätöksen valmisteluun liittyvät asiakirjat 
 • välittävien toimielinten tehtävistä sopimiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 • rakennerahastotehtävien hoitamiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 •  nimeämispäätökset valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmään
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.09 Välittävien toimielinten tehtävien hoitamisesta sopiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Sopimukset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Kaikki  seuraavat rakennerahastotoimintaan liittyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi maakuntien liitoissa, mikäli niitä ei viedä EURA2014 järjestelmään: 

 • muutoksenhaku sisältäen valituksista annetut vastineet
 • kaikki takaisinperintäpäätöksen valmisteluun liittyvät asiakirjat 
 • välittävien toimielinten tehtävistä sopimiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 • rakennerahastotehtävien hoitamiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 •  nimeämispäätökset valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmään
 
Asiakirjatyyppi:
Sopimus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.10 Rakennerahastotehtävien hoitaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallituksen päätökset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Kaikki  seuraavat rakennerahastotoimintaan liittyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi maakuntien liitoissa, mikäli niitä ei viedä EURA2014 järjestelmään: 

 • muutoksenhaku sisältäen valituksista annetut vastineet
 • kaikki takaisinperintäpäätöksen valmisteluun liittyvät asiakirjat 
 • välittävien toimielinten tehtävistä sopimiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 • rakennerahastotehtävien hoitamiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 •  nimeämispäätökset valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmään
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.10 Rakennerahastotehtävien hoitaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Sopimukset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Kaikki  seuraavat rakennerahastotoimintaan liittyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi maakuntien liitoissa, mikäli niitä ei viedä EURA2014 järjestelmään: 

 • muutoksenhaku sisältäen valituksista annetut vastineet
 • kaikki takaisinperintäpäätöksen valmisteluun liittyvät asiakirjat 
 • välittävien toimielinten tehtävistä sopimiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 • rakennerahastotehtävien hoitamiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 •  nimeämispäätökset valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmään
 
Asiakirjatyyppi:
Sopimus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.11 Seurantakomitean jäsennimitykset
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton tekemä päätös seurantakomitean jäsenyydestä

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.11 Seurantakomitean jäsennimitykset
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton tekemä päätös koordinaatiotyöryhmän jäsenyydestä

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.11 Seurantakomitean jäsennimitykset
 
Asiakirjan tietosisältö:

Päätöksentekoon liittyvät muu tausta-aineistot

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.11 Seurantakomitean jäsennimitykset
 
Asiakirjan tietosisältö:

Perusliitoille tiedoksi tulleet koordinaatiotyöryhmän pöytäkirjanotteet

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.11 Seurantakomitean jäsennimitykset
 
Asiakirjan tietosisältö:

Koordinaatiotyöryhmän pöytäkirjat/muistiot liitteineen

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Huomautukset:

Vastuuliitto huolehtii säilyttämisestä

 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.12 Valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmä
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ministeriön nimeämispyynnöt

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Nimeämispyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.12 Valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmä
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton nimeämispäätökset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Kaikki  seuraavat rakennerahastotoimintaan liittyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi maakuntien liitoissa, mikäli niitä ei viedä EURA2014 järjestelmään: 

 • muutoksenhaku sisältäen valituksista annetut vastineet
 • kaikki takaisinperintäpäätöksen valmisteluun liittyvät asiakirjat 
 • välittävien toimielinten tehtävistä sopimiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 • rakennerahastotehtävien hoitamiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
 •  nimeämispäätökset valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmään
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.06.00 Rakennerahasto-ohjelmat
 
Asiakirjan tietosisältö:

Sisältää EAKR- ja ESR- rahoitteisen toiminnan, alueelliset erityisohjelmat

 
Huomautukset:

Ohjelmakausi 2014-2020

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.06.01 Rekisteröinti
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjelmien, hankkeiden ja projektien toteuttamiseen liittyvät tiedot tietojärjestelmässä

 
Huomautukset:

Säilytetään EURA 2014, viittaus TOS. TEM hallinnoi

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.06.02 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Komission hyväksymä ohjelma-asiakirja

 
Säilytysaika:
20 vuotta
 
Huomautukset:

TEM säilyttää

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.06.02 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Alueelliset ohjelma-asiakirjat (sisältää rahoitustaulukot)

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Huomautukset:

Ei virallista statusta

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.06.02 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Edustajien nimeämiseen valmistelutyöryhmään (mm. saapuneet pyynnöt ja päätökset)

 
Säilytysaika:
Ohjelman valmistuminen + 2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.06.02 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muiden järjestämisen ohjelmien valmistelua koskevien neuvottelujen muistiot ja pöytäkirjat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.06.02 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjelmien valmistelun käynnistämistä koskevat viranomaisneuvottelujen muistiot ja pöytäkirjat, alueen tilanneanalyysit, kehittämisohjelmat ja taustaselvitykset alueittain

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.06.02 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton järjestämät ohjelmien valmistelua koskevat viranomaisneuvottelujen muistiot ja pöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.06.02 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Komission ja jäsenvaltion välisten neuvotteluista tiedoksi maakunnille saapuvia asiakirjoja

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Tiedote

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.06.02 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

TEM:n ohjeet ohjelmatyön valmistelusta. Ohjelmien valmisteluun liittyvät saapuneet yleiskirjeet, tiedotteet, ohjeet ja pyynnöt

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Valmisteluasiakirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.06.02 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjelmien aloitusvaiheeseen liittyvät asiakirjat

(mm. hallitusohjelmat, kansalliset strategiat, maakuntasuunnitelmat,

maakuntaohjelmat ja sen toimeenpanosuunnitelmat, hallintoviranomaisten kirjeet,

ohjeet ja tilaisuudet, tutkimukset, selvitykset, suunnitelmat ja tilastoaineistot)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Huomautukset:

Tarkemmat säilytysajat määritelty ao. tehtävän yhteydessä, tässä vain pohja.aineistoluonteista

 
Asiakirjatyyppi:
Valmisteluasiakirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.07 Tekninen tuki
 
Asiakirjan tietosisältö:

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) teknisen tuen myöntövaltuuspäätökset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Säilytetään EURA, viittaus TOS

 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Seurakuntakomitean nimeämiset,  katso rakennerahasta-ohjelman seurantakomitea

 
Huomautukset:

Katso rakennerahasta-ohjelman seurantakomitea

 
Asiakirjatyyppi:
Nimeäminen

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

EU-komission ja TEM:n ohjeet ohjelmatyön valmistelusta. Ohjelmien valmisteluun liittyvät saapuneet yleiskirjeet, tiedotteet, ohjeet ja pyynnöt

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Huomautukset:

TEM vastaa jäsenvaltiolle kuuluvista valmistelutehtävistä

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjaus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Komission hyväksymä ohjelma-asiakirja

 
Säilytysaika:
20 vuotta
 
Huomautukset:

TEM säilyttää

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Yhteistyöohjelma-asiakirjat (sisältää rahoitustaulukot)

 
Säilytysaika:
Ohjelman valmistuminen + 2 vuotta
 
Huomautukset:

Asiakirjaluonnokset

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Edustajien nimeämiseen valmistelutyöryhmään (mm. saapuneet pyynnöt ja päätökset)

 
Säilytysaika:
Ohjelman valmistuminen + 2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hallintoviranomaisen roolissa toimivan liiton ja komission/ministeriön valiseen kirjeenvaihtoon ja päätöksentekoon liittyvät asiakirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hallintoviranomaisen/ liiton järjestämät ohjelmien valmistelua koskevat viranomais-neuvottelujen muistiot ja pöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muiden järjestämien ohjelmien valmistelua koskevien neuvottelujen muistiot ja pöytäkirjat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hallintoviranomaisen sopimukset ja niiden muutokset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Sopimus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Komission ja jäsenvaltion välisten neuvotteluista tiedoksi maakunnille saapuvia asiakirjoja

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Tiedote

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjelmien valmisteluvaiheeseen liittyvät asiakirjat (mm. hallitusohjelmat, kansalliset strategiat, maakuntasuunnitelmat, maakuntaohjelmat ja sen toimeenpanosuunnitelmat, hallintoviranomaisten kirjeet, ohjeet ja tilaisuudet, tutkimukset, selvitykset, suunnitelmat ja tilastoaineistot)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Valmisteluasiakirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjelmien valmistelun käynnistämistä koskevat viranomaisneuvottelujen muistiot ja pöytäkirjat, alueen tilanneanalyysit, kehittämisohjelmat ja taustaselvitykset alueittain/maittain

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Valmisteluasiakirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.02 Ohjelmien toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hallintoviranomaiseen rooliin liittyvät ohjelma-asiakirjat: Komissiolle tehtävät maksatuspyynnöt

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Laskutus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.02 Ohjelmien toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hallintoviranomaiseen rooliin liittyvät ohjelma-asiakirjat: Seurantakomitean pöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.02 Ohjelmien toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hallintoviranomaiseen rooliin liittyvät ohjelmaasiakirjat: Ohjelman arviointiraportit

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.02 Ohjelmien toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hallintoviranomaiseen rooliin liittyvät ohjelmaasiakirjat: vuosiraportit

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.03 Todentamisviranomaisen tehtävät
 
Asiakirjan tietosisältö:

Komissiolle toimitetut säädösten mukaiset asiakirjat (mm. sääntöjenvastaisuusilmoitukset, erilaisiin arviointeihin ja selvityksiin liittyvät asiakirjat)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Selvitys

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.04 Tarkastusviranomaisen tehtävät
 
Asiakirjan tietosisältö:

Riippumattoman tarkastuselimen kertomukset ja lausunnot

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.05 Varojen jako
 
Asiakirjan tietosisältö:

TEM:n päätökset vuosittaisista rahoitusosuuksista

 
Säilytysaika:
20 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.05 Varojen jako
 
Asiakirjan tietosisältö:

Komission päätökset vuosittaisista sitoumuksista ohjelmalle

 
Säilytysaika:
20 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.09 Hankerahoitus rajanylittävissä sisä- ja ulkorahaohjelmissa kaudella 2014-2020
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hanke- ja rahoitustukihakemusten, hankkeiden maksatuksen, seurannan ja valvonnan sekä  takaisinperinnän osalta esitetään kohdassa "Rakennerahastotoiminta" ehdotettuja säilytysaikoja kunkin ohjelman tarpeeseen soveltuen. Ohjaa sekä maakunnan kehittämisrahasäädösten että kansallisen kehittämisrahasäädöksen mukaista toimintaa

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Ulkorajaohjelmien hallinnointiin käytettävän PROMAS-tietojärjestelmän tiedot sekä sisärajaohjelmien hallinnointiin käytettävän eMS tietojärjestelmän tiedot määrätään pysyvään säilytykseen yksinomaan sähköisessä muodossa niin pitkältä ajalta kuin niitä on olemassa sähköisinä. Vastaavat paperiasiakirjat voidaan säilyttää määräajan, mikäli sama tieto on käytettävissä sähköisessä muodossa. Muiden paperiasiakirjojen säilytykseen voidaan soveltaa Rakennerahastotoiminnan asiakirjoille määrättyjä säilytysaikoja. 

 
Asiakirjatyyppi:
Hakemus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.09 Hankerahoitus rajanylittävissä sisä- ja ulkorahaohjelmissa kaudella 2014-2020
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ulkorajaohjelmat (ENI): Kolarctic Lapin liitto hallintoviranomainen, Karelia (Pohjois-Pohjanmaa) ja Kaakkois-Suomi-Venäjä (Etelä-Karjalan liitto): sähköinen EMOS-tietojärjestelmä

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Ulkorajaohjelmien hallinnointiin käytettävän PROMAS-tietojärjestelmän tiedot sekä sisärajaohjelmien hallinnointiin käytettävän eMStietojärjestelmän tiedot määrätään pysyvään säilytykseen yksinomaan sähköisessä muodossa niin pitkältä ajalta kuin niitä on olemassa sähköisinä. Vastaavat paperiasiakirjat voidaan säilyttää määräajan, mikäli sama tieto on käytettävissä sähköisessä muodossa. Muiden paperiasiakirjojen säilytykseen voidaan soveltaa rakennerahastotoiminnan asiakirjoille määrättyjä säilytysaikoja.

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.09 Hankerahoitus rajanylittävissä sisä- ja ulkorahaohjelmissa kaudella 2014-2020
 
Asiakirjan tietosisältö:

Sisärajaohjelmat: Central Baltic 2014-2020: eMonitoring system (Varsinais-Suomen liitto hallintoviranomainen) ja Pohjoinen (Norrbottenin lääninhallitus hallintoviranomainen)

 
Huomautukset:

Ulkorajaohjelmien hallinnointiin käytettävän PROMAS-tietojärjestelmän tiedot sekä sisärajaohjelmien hallinnointiin käytettävän eMStietojärjestelmän tiedot määrätään pysyvään säilytykseen yksinomaan sähköisessä muodossa niin pitkältä ajalta kuin niitä on olemassa sähköisinä. Vastaavat paperiasiakirjat voidaan säilyttää määräajan, mikäli sama tieto on käytettävissä sähköisessä muodossa. Muiden paperiasiakirjojen säilytykseen voidaan soveltaa rakennerahastotoiminnan asiakirjoille määrättyjä säilytysaikoja.

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10 Kansallinen kehittämisraha ja kuntarahoitus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnittelutyöryhmän kokouskutsut ja asialistat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Asialistat

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10 Kansallinen kehittämisraha ja kuntarahoitus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton lausunnot

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10 Kansallinen kehittämisraha ja kuntarahoitus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liitolle saapuneet lausuntopyynnöt

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Lausuntopyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10 Kansallinen kehittämisraha ja kuntarahoitus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muistiot liitteineen ja tausta-aineistoineen

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10 Kansallinen kehittämisraha ja kuntarahoitus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet nimeämispyynnöt (kirjeet, ehdotukset tai vastaavat)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Nimeämispyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10 Kansallinen kehittämisraha ja kuntarahoitus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton nimeämispäätökset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10 Kansallinen kehittämisraha ja kuntarahoitus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet/ toimeenpanosuunnitelmat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Huomautukset:

Toimeenpanosuunnitelma korvaa nyt kehittämissuunnitelman

 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.00 Ohjaus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntaliiton vastaukset selvityspyyntöön

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.00 Ohjaus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet rahoittavien viranomaisten ohjeet, ohjelma-asiakirjat, puiteohjelmat, määräykset ja lainsäädäntö

 
Säilytysaika:
Voimassaoloaika
 
Huomautukset:

Seuranta ja valvonta

 
Asiakirjatyyppi:
Määräys

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.00 Ohjaus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton ohjeet rahankäytöstä hankkeen toteuttajalle

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Ohje

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.00 Ohjaus
 
Asiakirjan tietosisältö:

TEM:n selvityspyyntö (Maakunnan/kansallisen kehittämisrahan vaikuttavuuden arviointi)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Selvityspyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hankesuunnitelman ja hankehakemuksen laadintaan liittyvät asiakirjat: Hankehakemus

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Hakemus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hankesuunnitelman ja hankehakemuksen laadintaan liittyvät asiakirjat: Hankehakemus rahoittajalle

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Hakemus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Rahoittajien ja osatoimijoiden hakemiseen ja yhteistyösopimusten laatimiseen liittyvät asiakirjat: Hakemukset

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Hakemus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hankkeen henkilöstön rekrytointiin liittyvät asiakirjat

 
Huomautukset:

Katso 3. Henkilöstö ja luottamushenkilöt

 
Asiakirjatyyppi:
Henkilöstohallinto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien perustamiseen liittyvät asiakirjat: Saapuneet nimeämiskirjeet

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Kirje

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien perustamiseen liittyvät asiakirjat: Yhteistieto- ja kokoonpanoluettelot

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Luettelo

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien perustamiseen liittyvät asiakirjat: Nimeämispyynnöt

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Nimeämispyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien perustamiseen liittyvät asiakirjat: Päätökset ohjausryhmien kokoonpanosta

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet hankepäätökset

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Rahoittajien ja osatoimijoiden hakemiseen ja yhteistyösopimusten laatimiseen liittyvät asiakirjat: Sitoumukset

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Sitoumus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Rahoittajien ja osatoimijoiden hakemiseen ja yhteistyösopimusten laatimiseen liittyvät asiakirjat: Yhteistyösopimukset

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Sopimus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hankesuunnitelman ja hankehakemuksen laadintaan liittyvät asiakirjat: Hankesuunnitelma

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.02 Rahoituksen hakeminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hakemukset liitteineen

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Hakemus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.02 Rahoituksen hakeminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muutoshakemus

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Hakemus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.02 Rahoituksen hakeminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Oikaisuvaatimukset ja valitusten laatiminen ja päätösten vastaanottaminen

 
Lakiviittaukset:

Begäran om omprövning och utarbetande av besvär och mottagande av beslut

 
Huomautukset:

Katso 1 Yleishallinto, muutoksenhaku

 
Asiakirjatyyppi:
Muutoksenhaku

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.02 Rahoituksen hakeminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hankkeen valvojan nimeäminen, päätös tai vastaava

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.02 Rahoituksen hakeminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet rahoituspäätökset rahoitusviranomaiselta

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.02 Rahoituksen hakeminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Rahoitusviranomaisen tekemät rahoituspäätökset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.02 Rahoituksen hakeminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muutospäätös

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien toimintaan liittyvät asiakirjat: Asialistat

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Asialistat

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien toimintaan liittyvät asiakirjat: Esitykset

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Esitys

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien toimintaan liittyvät asiakirjat: Kirjeenvaihto (ml. sähköpostikeskustelut)

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Kirjeenvaihto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Seminaarien ja tiedotustilaisuuksien järjestämiseen liittyvät asiakirjat: Kutsut

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Kutsu

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien toimintaan liittyvät asiakirjat: Kokouskutsut

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Kutsu

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tutkimusten ja selvitysten laatimiseen liittyvät asiakirjat: Saapuneet lausunnot ja kommentit

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tutkimusten ja selvitysten laatimiseen liittyvät asiakirjat: Lähetetyt lausuntopyynnöt

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Lausuntopyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Seminaarien ja tiedotustilaisuuksien järjestämiseen liittyvät asiakirjat: Osallistujaluettelot

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Luettelo

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien toimintaan liittyvät asiakirjat: Muistiot

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Oikaisuvaatimukset ja valitukset

 
Huomautukset:

Katso Yleishallinto kohta 00.01.06 muutoksenhaku

 
Asiakirjatyyppi:
Muutoksenhaku

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien toimintaan liittyvät asiakirjat: Tausta-aineistot

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Oheismateriaali

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Seminaarien ja tiedotustilaisuuksien järjestämiseen liittyvät asiakirjat: Ohjelma

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Osallistumiset partneritapaamisiin ja kokouksiin ja vastaaviin liittyvät asiakirjat (ohjelmat, matkalaskut ja matkamääräykset)

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Huomautukset:

Katso 01. Henkilöstö ja luottamushenkilöt tai katso 00 Yleishallinto, 00.01.06 muutoksenhaku

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Päätökset oikaisuvaatimuksista ja valituksista

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien toimintaan liittyvät asiakirjat: Pöytäkirjat

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tutkimusten ja selvitysten laatimiseen liittyvät asiakirjat: Tutkimusraportit

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Julkaisujen laatimiseen liittyvät asiakirjat: Julkaisut ja raportit

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tutkimusten ja selvitysten laatimiseen liittyvät asiakirjat: Selvitykset

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Selvitys

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.04 Hankkeiden seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnitelmien yhteensovittamiseen liittyvät asiakirjat: Muistiot viranomaisneuvotteluista

 
Huomautukset:

Katso maakuntakaavan laatiminen: Suunnitelmien huomioonottamisesta

 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.04 Hankkeiden seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Toimintaraportit

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.04 Hankkeiden seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Vaikutusten arviointiraportit

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.04 Hankkeiden seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kustannusraportit

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.04 Hankkeiden seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Toteutumavertailut

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.04 Hankkeiden seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Loppuraportti

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.04 Hankkeiden seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Toimintasuunnitelma

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.05 Maksatusten hakeminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maksatushakemukset liitteineen

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Hakemus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.05 Maksatusten hakeminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Oikaisuvaatimukset ja valitukset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Muutoksenhaku

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.05 Maksatusten hakeminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Päätökset oikaisuvaatimuksista ja valituksista

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Muutoksenhaku

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.05 Maksatusten hakeminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maksatuspäätökset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.06 Tiedottaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tiedotteet ja ilmoitukset

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ilmoitus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.07 Takaisinperintä ja muut jatkotoimenpiteet
 
Asiakirjan tietosisältö:

Takaisinperintä ja muut jatkotoimenpiteet

 
Huomautukset:

Katso hankerahoitus ao. kohta sekä taloushallinto ao. kohta

 
Asiakirjatyyppi:
Laskutus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.11.00 Koulutuksen ja kehittämisen suunnittelu KESU
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnittelutyöryhmän kokouskutsut ja asialistat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Asialistat

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.11.00 Koulutuksen ja kehittämisen suunnittelu KESU
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton lausunnot

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.11.00 Koulutuksen ja kehittämisen suunnittelu KESU
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liitolle saapuneet lausuntopyynnöt

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Lausuntopyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.11.00 Koulutuksen ja kehittämisen suunnittelu KESU
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muistiot liitteineen ja tausta-aineistoneen

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.11.00 Koulutuksen ja kehittämisen suunnittelu KESU
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet nimeämispyynnöt (kirjeet, ehdotukset tai vastaavat)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Nimeämispyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.11.00 Koulutuksen ja kehittämisen suunnittelu KESU
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton nimeämispäätökset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.11.00 Koulutuksen ja kehittämisen suunnittelu KESU
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet toimeenpanosuunnitelmat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12 Maakunnan liikennejärjestelmä- suunnitelman prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnittelutyöryhmän kokouskutsut ja asialistat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Asialistat

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12 Maakunnan liikennejärjestelmä- suunnitelman prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tarve suunnitteluun aloittamiselle/tai jo tehdyn suunnitelman päivittämiselle liittyvät asiakirjat: tiedoksiannot/esitykset

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Esitys

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12 Maakunnan liikennejärjestelmä- suunnitelman prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnittelutyön hankintaan liittyvät asiakirjat (mikäli hankintaan ostopalveluna)

 
Huomautukset:

Katso hankinta ja kilpailuttaminen

 
Asiakirjatyyppi:
Hankinta

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12 Maakunnan liikennejärjestelmä- suunnitelman prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Työryhmän tiedoksianto maakuntahallitukselle suunnitelutyön käynnistämisestä 

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Ilmoitus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12 Maakunnan liikennejärjestelmä- suunnitelman prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Rahoitusosuuksien laskuttamiseen liittyvät asiakirjat (mikäli peritään rahoitusosuuksia)

 
Huomautukset:

Laskutetaan sidosryhmiltä. Katso taloushallinto

 
Asiakirjatyyppi:
Laskutus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12 Maakunnan liikennejärjestelmä- suunnitelman prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muistiot liitteineen ja tausta-aineistoineen

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12 Maakunnan liikennejärjestelmä- suunnitelman prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Nimeämispyynnöt (kirjeet, ehdotukset tai vastaavat)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Nimeämispyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12 Maakunnan liikennejärjestelmä- suunnitelman prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet sidosryhmien päätökset (suunnittelutyöhön ja rahoitukseen osallistumisesta)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Huomautukset:

Valvonta ja seuranta

 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12 Maakunnan liikennejärjestelmä- suunnitelman prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tarve suunnittelun aloittamiselle/ tai jo tehdyn suunnitelman päivittämiselle liittyvät asiakirjat: Päätökset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12 Maakunnan liikennejärjestelmä- suunnitelman prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Nimeämispäätökset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.00 Suunnitteluluonnosten käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet lausunnot, mielipiteet tai vastaavat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.00 Suunnitteluluonnosten käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Yhteenvedot lausunnoista

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.00 Suunnitteluluonnosten käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Lausuntopyynnöt

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausuntopyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.00 Suunnitteluluonnosten käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnitelmien vaikutusten arviointimuistio

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.00 Suunnitteluluonnosten käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muistiot

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.00 Suunnitteluluonnosten käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnitelmien vaikutusten arviointimuistiot (on osa liikennejärjestelmäsuunnitelmaa)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Maakuntahallituksen päätöksenteko

 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.00 Suunnitteluluonnosten käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Seminaarien ja tiedotustilaisuuksien kutsut, tiedotteet ja ohjelmat ja muistiot saaduista palautteista

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.00 Suunnitteluluonnosten käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Seminaarien ja tiedotustilaisuuksien kutsut, tiedotteet ja ohjelmat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.00 Suunnitteluluonnosten käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tiedoksianto sidosryhmille (päätökset liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Huomautukset:

Seuranta ja valvonta

 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.00 Suunnitteluluonnosten käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnitelman toteuttamiseen liittyvä aiesopimus, yhteistyösopimus

 
Säilytysaika:
Voimassaoloaika + 10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Sopimus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.00 Suunnitteluluonnosten käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hyväksytty liikennejärjestelmäsuunnitelma

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.01 Muutoksenhaku
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muutoksenhaku

 
Huomautukset:

Maakuntahallituksen päätöksenteko katso 00. Yleishallinto, 00.01.06 muutoksenhaku

 
Asiakirjatyyppi:
Muutoksenhaku

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.02 Seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnitelmien yhteensovittamiseen liittyvät asiakirjat: Muistiot viranomaisneuvotteluista

 
Huomautukset:

Katso maakuntakaavan laatiminen: suunnitelmien huomioonottamisesta

 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.02 Seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Työneuvottelut

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13 Alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnittelutyöryhmän kokouskutsut ja asialistat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Asialistat

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13 Alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tarve suunnittelun aloittamiselle/ tai jo tehdyn suunnitelman päivittämiselle liittyvät asiakirjat: Tiedoksiannot/esitykset

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Esitys

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13 Alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnittelutyön hankintaan liittyvät asiakirjat (mikäli hankitaan ostopalveluna)

 
Huomautukset:

Katso hankinta ja kilpailuttaminen

 
Asiakirjatyyppi:
Hankinta

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13 Alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Työryhmän tiedoksianto maakuntahallitukselle suunnittelutyön käynnistämisestä

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Maakuntahallituksen päätöksenteko

 
Asiakirjatyyppi:
Ilmoitus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13 Alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Rahoitusosuuksien laskuttamiseen liittyvät asiakirjat (mikäli peritään rahoitusosuuksia)

 
Huomautukset:

Laskutetaan sidosryhmiltä. Katso taloushallinto

 
Asiakirjatyyppi:
Laskutus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13 Alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muistiot liitteineen

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13 Alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Nimeämispyynnöt (kirjeet, ehdotukset tai vastaavat)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Nimeämispyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13 Alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tarve suunnittelun aloittamiselle/ tai jo tehdyn suunnitelman päivittämiselle liittyvät asiakirjat: Liiton tekemät päätökset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13 Alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Nimeämispäätökset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13 Alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet sidosryhmien päätökset (suunnittelutyöhön ja rahoitukseen osallistumisesta)

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13.00 Suunnitelmaluonnoksen käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tiedoksianto sidosryhmille (päätökset liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ilmoitus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13.00 Suunnitelmaluonnoksen käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet lausunnot ja mielipiteet

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13.00 Suunnitelmaluonnoksen käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Yhteenvedot lausunnoista

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13.00 Suunnitelmaluonnoksen käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Lausuntopyynnöt

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausuntopyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13.00 Suunnitelmaluonnoksen käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muistiot

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13.00 Suunnitelmaluonnoksen käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Seminaarien ja tiedotustilaisuuksien kutsut, tiedotteet ja ohjelmat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13.00 Suunnitelmaluonnoksen käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kirjalliset palautteet

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Palaute

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13.00 Suunnitelmaluonnoksen käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Yhteenvedot saaduista palautteista

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Palaute

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13.00 Suunnitelmaluonnoksen käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnitelman toteuttamiseen liittyvä aiesopimus, yhteistyösopimus

 
Säilytysaika:
Voimassaoloaika + 10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Sopimus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13.00 Suunnitelmaluonnoksen käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hyväksytty suunnitelma

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13.00 Suunnitelmaluonnoksen käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton antamat vastineet palautteista

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Vastine

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13.00 Suunnitelmaluonnoksen käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton antamat vastineet lausunnoista ja mielipiteistä

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Vastine

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13.01 Muutoksenhaku
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muutoksenhaku

 
Huomautukset:

Maakuntahallituksen päätöksenteko. katso 1. Yleishallinto, muutoksenhaku

 
Asiakirjatyyppi:
Muutoksenhaku

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.13.02 Seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnitelmien yhteensovittamiseen liittyvät asiakirjat: Muistiot viranomaisneuvotteluista

 
Huomautukset:

Katso maakuntakaavan laatiminen: suunnitelmien huomioonottamisesta

 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.14 Oppilaitosten perustamishankkeiden kiireellisyysjärjestyksen laatiminen (Aluehallintovirasto(AVI) vastaa toiminnasta)
 
Asiakirjan tietosisältö:

Esitykset kiireellisyysjärjestyksestä

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Esitys

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.14 Oppilaitosten perustamishankkeiden kiireellisyysjärjestyksen laatiminen (Aluehallintovirasto(AVI) vastaa toiminnasta)
 
Asiakirjan tietosisältö:

Pyynnöt kiireellisyysjärjestyksen laatimisesta

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Pyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.14 Oppilaitosten perustamishankkeiden kiireellisyysjärjestyksen laatiminen (Aluehallintovirasto(AVI) vastaa toiminnasta)
 
Asiakirjan tietosisältö:

Päätökset (AVI) koulutushankkeiden kiireellisyysjärjestyksestä

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.15 Alueellisten liikuntaneuvostojen asettaminen (Aluehallintovirasto (AVI) vastaa toiminnasta)
 
Asiakirjan tietosisältö:

Nimeämisesitykset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Esitys

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.15 Alueellisten liikuntaneuvostojen asettaminen (Aluehallintovirasto (AVI) vastaa toiminnasta)
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnittelutyöryhmän kokouskutsut ja esityslistat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Esityslista

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.15 Alueellisten liikuntaneuvostojen asettaminen (Aluehallintovirasto (AVI) vastaa toiminnasta)
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muistiot liitteineen ja tausta-aineistoineen

 
Huomautukset:

AVI säilyttää

 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.15 Alueellisten liikuntaneuvostojen asettaminen (Aluehallintovirasto (AVI) vastaa toiminnasta)
 
Asiakirjan tietosisältö:

Nimeämispyynnöt (kirjeet, ehdotukset tai vastaavat)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Nimeämispyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.15 Alueellisten liikuntaneuvostojen asettaminen (Aluehallintovirasto (AVI) vastaa toiminnasta)
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muu tiedoksi saapunut aineisto

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ohje

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.15 Alueellisten liikuntaneuvostojen asettaminen (Aluehallintovirasto (AVI) vastaa toiminnasta)
 
Asiakirjan tietosisältö:

Asettamispäätökset

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Huomautukset:

AVI säilyttää

 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet työryhmän jäsenten nimeämisesitykset

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Esitys

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakunnan työryhmän neuvottelujen kokouskutsut, esityslistat ja tausta-aineisto

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Esityslista

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tiedoksiannot maakuntahallitukselle

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Maakuntahallituksen päätöksenteko

 
Asiakirjatyyppi:
Ilmoitus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton yhteispalveluhankkeista laaditut kyselyt alueella toimivasta yhteispalvelupisteistä

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Kysely

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet kyselyvastaukset ja vastaavat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Kysely

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muistiot

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Valtiovarainministeriöltä (VM) saapuneet yhteispalvelulistat alueella toimivista yhteispalvelupisteistä

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjaus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton tarkastamat yhteispalvelulistat

 
Huomautukset:

Palautetaan ministeriölle

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjaus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Lainsäädäntö

 
Säilytysaika:
Voimassaoloaika
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjaus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Yhteispalvelusuunnitelmaluonnokset (yhteenvedot vastauksista)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.16 Yhteispalvelujen edistäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntaliitoille saapuneet jäsenkuntien tiedotteet

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Huomautukset:

Jäsenkunnat hoitavat ja säilyttävät

 
Asiakirjatyyppi:
Tiedote

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.17 Ennakointitoiminta ja sen yhteensovittaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Työryhmän toimintaan liittyvät asiakirjat: kokouskutsut, esityslistat ja tausta-aineisto, muistio

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Esityslista

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.17 Ennakointitoiminta ja sen yhteensovittaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Strategiat, suunnitelmat, ohjelmat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.17 Ennakointitoiminta ja sen yhteensovittaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Nimeämispyynnöt

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Pyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.17 Ennakointitoiminta ja sen yhteensovittaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton tekemä nimeämispäätös

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.17 Ennakointitoiminta ja sen yhteensovittaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tiedotteet, julkaisut tai vastaavat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Tiedote

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.18 Maakunnan yleinen edunvalvonta, kansainvälinen ja kansallinen toiminta, asiantuntijaryhmien toiminta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Annetut esitykset, kannanotot, aloitteet

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Esitys

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.18 Maakunnan yleinen edunvalvonta, kansainvälinen ja kansallinen toiminta, asiantuntijaryhmien toiminta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet kirjeet, kutsut, tiedotteet

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Kirje

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.18 Maakunnan yleinen edunvalvonta, kansainvälinen ja kansallinen toiminta, asiantuntijaryhmien toiminta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Lausuntointiin liittyvät asiakirjat: Saapuneet lausuntopyynnöt

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.18 Maakunnan yleinen edunvalvonta, kansainvälinen ja kansallinen toiminta, asiantuntijaryhmien toiminta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Lausuntointiin liittyvät asiakirjat: Lausuntojen selvitysten pohja-aineistot

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.18 Maakunnan yleinen edunvalvonta, kansainvälinen ja kansallinen toiminta, asiantuntijaryhmien toiminta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Lausuntointiin liittyvät asiakirjat: Annetut lausunnot

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.18 Maakunnan yleinen edunvalvonta, kansainvälinen ja kansallinen toiminta, asiantuntijaryhmien toiminta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet lausunnot

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.18 Maakunnan yleinen edunvalvonta, kansainvälinen ja kansallinen toiminta, asiantuntijaryhmien toiminta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Lausuntoihin liittyvät asiakirjat: Lähteneet lausuntopyynnöt

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausuntopyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.18 Maakunnan yleinen edunvalvonta, kansainvälinen ja kansallinen toiminta, asiantuntijaryhmien toiminta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Työryhmätoimintaan liittyvät asiakirjat (pöytäkirjat ja muistiot raportit, selvitykset)

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.18 Maakunnan yleinen edunvalvonta, kansainvälinen ja kansallinen toiminta, asiantuntijaryhmien toiminta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kansainväliset sopimukset

 
Säilytysaika:
Voimassaoloaika + 10 vuotta
 
Huomautukset:

maakuntahallitus ei hyväksy kaikkia sopimuksia + ptk liitteeksi ei (yleensä) tule allekirjoitettua versiota

 
Asiakirjatyyppi:
Sopimus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.18 Maakunnan yleinen edunvalvonta, kansainvälinen ja kansallinen toiminta, asiantuntijaryhmien toiminta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kansalliset sopimukset

 
Säilytysaika:
Voimassaoloaika + 10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Sopimus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.19 Tapahtumat ja niiden järjestäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton järjestämisen tapahtumien asiakirjat (mm. ohjelmat, kutsut, osallistujaluettelot)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.19 Tapahtumat ja niiden järjestäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muiden järjestämisen tilaisuuksien asiakirjat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma