Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Seurakuntakomitean nimeämiset,  katso rakennerahasta-ohjelman seurantakomitea

 
Huomautukset:

Katso rakennerahasta-ohjelman seurantakomitea

 
Asiakirjatyyppi:
Nimeäminen

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

EU-komission ja TEM:n ohjeet ohjelmatyön valmistelusta. Ohjelmien valmisteluun liittyvät saapuneet yleiskirjeet, tiedotteet, ohjeet ja pyynnöt

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Huomautukset:

TEM vastaa jäsenvaltiolle kuuluvista valmistelutehtävistä

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjaus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Yhteistyöohjelma-asiakirjat (sisältää rahoitustaulukot)

 
Säilytysaika:
Ohjelman valmistuminen + 2 vuotta
 
Huomautukset:

Asiakirjaluonnokset

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Komission hyväksymä ohjelma-asiakirja

 
Säilytysaika:
20 vuotta
 
Huomautukset:

TEM säilyttää

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Edustajien nimeämiseen valmistelutyöryhmään (mm. saapuneet pyynnöt ja päätökset)

 
Säilytysaika:
Ohjelman valmistuminen + 2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hallintoviranomaisen roolissa toimivan liiton ja komission/ministeriön valiseen kirjeenvaihtoon ja päätöksentekoon liittyvät asiakirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hallintoviranomaisen/ liiton järjestämät ohjelmien valmistelua koskevat viranomais-neuvottelujen muistiot ja pöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muiden järjestämien ohjelmien valmistelua koskevien neuvottelujen muistiot ja pöytäkirjat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hallintoviranomaisen sopimukset ja niiden muutokset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Sopimus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Komission ja jäsenvaltion välisten neuvotteluista tiedoksi maakunnille saapuvia asiakirjoja

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Tiedote

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjelmien valmisteluvaiheeseen liittyvät asiakirjat (mm. hallitusohjelmat, kansalliset strategiat, maakuntasuunnitelmat, maakuntaohjelmat ja sen toimeenpanosuunnitelmat, hallintoviranomaisten kirjeet, ohjeet ja tilaisuudet, tutkimukset, selvitykset, suunnitelmat ja tilastoaineistot)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Valmisteluasiakirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.08.00 Ohjelmatyön käynnistyminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjelmien valmistelun käynnistämistä koskevat viranomaisneuvottelujen muistiot ja pöytäkirjat, alueen tilanneanalyysit, kehittämisohjelmat ja taustaselvitykset alueittain/maittain

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Valmisteluasiakirja