Julkaisun kansi

Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja

Tekijät
Kuntaliitto & CEMR
Julkaisupäivä
Kuvaus
Tasa-arvon peruskirja tukee kuntia tasa-arvolainsäädännön toteuttamisessa. Kyseessä on vapaaehtoinen sitoumus viedä olemassa oleva lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset käytäntöön kunnissa ja alueilla.

Peruskirjassa käsitellään sukupuolten tasa-arvon edistämistä ja moniperusteisen syrjinnän ehkäisyä monesta näkökulmasta. Se kattaa kuntien ja maakuntien demokraattisen vastuun ja päätöksenteon, johtamisen, palvelut, työnantajaroolin, sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisyn ja kestävän kehityksen.
Julkaisupäivä
Painos
7. uudistettu painos
Tiedoston koko
1,8 Mt
ISBN
978-952-293-712-4
Sivumäärä
28
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto