Kuntalaistutkimus 2017

Kuntaliitto toteutti kevätkaudella 2017 laajan kuntalaiskyselyn, jossa kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä mm. asuinkunnastaan, kunnallisista palveluista, päätöksenteosta ja osallistumisesta ARTTU2-tutkimuskunnissa. Kysely on tarjonnut kunnille tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Kysely lähettiin kaikkiaan 32 500 kuntalaiselle ARTTU2-kuntiin ja vastauksia saatiin 11 856 (36,5%). Kyselyyn oli mahdollista vastata myös sähköisesti.

Kuntalaiskysely 2017 oli jatkoa keväällä 2015 tehdylle ARTTU2-kuntalaiskyselylle. Myös aikaisemmissa Paras-ARTTU- sekä KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelmissa on tehty vastaavanlaisia laajoja kuntalaiskyselyitä​.

Kuntalaiskyselyn tuloksia on julkaistu teemoittain. Kyselyn ensimmäisiä tuloksia saatiin käytettäviksi kevään 2017 kuntavaaleihin.

Kuntalaiskyselyjen 2015 ja 2017 osatuloksia löydät Excel-sovelluksina alla liitteissä.

 

Kuntalaiskyselyn 2020 teknisen toteutuksen kilpailutukseen liittyvät lisäkysymykset ja vastaukset 10.3.2020

 

Uutiset, tiedotteet ja osatulokset

 

Julkaisut

Parhaat mahdolliset palvelut kaikille kuntalaisille? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 13/2017
Kuntalaisten mielipiteet kunnallisista palveluista ARTTU2-tutkimuskunnissa vuosina 2015 ja 2017.

 

Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen 2015. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 1/2016
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista erilaisten suorien osallistumistapojen sekä yhdistysosallistumisen näkökulmista. Lisäksi kartoitetaan kuntalaisten mielipiteitä osallistumisen vaikuttavuudesta pyrittäessä vaikuttamaan kunnan päätöksentekoon. Tutkimus perustuu osana ARTTU2-ohjelmaa keväällä 2015 tehtyyn kuntalaiskyselyyn, johon vastasi noin 12 500 täysi-ikäistä kansalaista kaikkiaan 42 kunnassa.

ARTTU2-tutkimusohjelman sivut

centred-liftup

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää