Kuntaliittolaisten yhteystiedot

Täältä löydät kaikkien kuntaliittolaisten yhteystiedot. Palveluneuvontaa varten suosittelemme käyttämään ensisijaisesti neuvontapyyntölomaketta. Kuntaliiton yleinen sähköpostiosoite on asiakaspalvelu (at) kuntaliitto.fi

Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä. Kuvapankista löytyy osasta kuntaliittolaisia painokelpoisia kuvia.

Juha-Matti Kiviluoto

Juha-Matti Kiviluoto

Lakimies
Lakiyksikkö, Hallintolakimiehet
+358 9 771 2254, +358 50 441 0554
Vastuualueet
 • Kuntaliiton valtuuskunnan ja hallituksen päätöksenteon tuki
 • yleinen hallinto-oikeus ja kuntaoikeus
 • päätöksenteko, muutoksenhaku ja oikeudenkäyntimenettelyt
 • vaali- ja puoluelainsäädäntö
 • maankäytön, rakentamisen, asumisen ja liikenteen juridiikka
Kaisa Mäntynen

Kaisa Mäntynen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2139, +358 40 703 6475
Vastuualueet
 • Ympäristöterveydenhoitoon liittyvä kuntien edunvalvonta, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut.
 • Kuntien ympäristöterveyden johtajien vuorovaikutteisen sähköpostilistan ylläpito ja koordinointi.
 • Kuntien sisäilmatyötä tukeviin kansallisiin hankkeisiin osallistuminen.
Kirsi Lamberg

Kirsi Lamberg

Lakimies
Lakiyksikkö, Hallintolakimiehet
+358 9 771 2250, +358 50 420 5679
Vastuualueet
 • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
 • päätöksenteko ja muutoksenhaku
 • julkisuuslaki
 • opetustoimen lakiasiat

Kirsti Kuusio

Controller
Kuntaliiton sisäiset palvelut, Talous ja hallinto
+358 50 372 6697
Vastuualueet
 • Kuntaliitto Holding Oy, KL-Kuntarekry Oy, KL-Kuntahankinnat Oy, Urbanismisäätiö kirjanpitäjä, laskutus, reskontrat, operatiivinen hallinto, tilinpäätös.
Laura Hassi

Laura Hassi

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2264, +358 50 562 7665
Vastuualueet
 • kuntien asumisen kehittäminen
 • kuntien palvelu asuntoasioissa
 • valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan ja alan säännöksiin vaikuttaminen
Laura Lyly

Laura Lyly

Erityisasiantuntija
Asiakkuudet, viestintä ja kv-asiat -yksikkö, Asiakkuudet
+358 9 771 2221, +358 50 439 5068
Vastuualueet
 • edunvalvonnan koordinointi ja kehittäminen
 • Klash-kuntainnovaatiokilpailu
 • digitalisaatiohankkeiden valmistelu
Margareta Björklund

Margareta Björklund

Tiedottaja
Ruotsinkieliset asiat -yksikkö, Ruotsinkieliset asiat
+358 9 771 2060, +358 50 463 9268
Vastuualueet
 • ruotsinkielinen viestintä
 • mediaviestintä
 • Kuntaliiton ruotsinkielisen tiedottajaverkoston koordinointi
 • Kommuntorget-uutiskirje
Mari Kuparinen

Mari Kuparinen

Kehittämispäällikkö
Asiakkuudet, viestintä ja kv-asiat -yksikkö, Asiakkuudet
Vastuualueet
 • Maakuntien yhteistyön ja verkostojen johtaminen
 • Maakunnat Yhdessä oppien -hanke
 • Asiakkuustyö
Mari Sjöholm

Mari Sjöholm

Tietopalvelusuunnittelija
Strategiayksikkö, Strategiatiimi: strategia, kehitys ja TKI
+358 9 771 2614, +358 50 338 2502
Vastuualueet
 • sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoasiat
 • sairaanhoitopiirien ja suurimpien kuntien osavuosi- ja vuosikatsaukset
 • sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen
Marko Nurmikolu

Marko Nurmikolu

Johtava lakimies
Lakiyksikkö, Myytti-tiimi
+358 9 771 2597, +358 50 406 9494
Vastuualueet
 • ympäristönsuojelulainsäädäntö
 • jätelainsäädäntö
 • maa-aineslaki
 • ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö
Martti Niura

Martti Niura

Kirjastosihteeri
Kuntaliiton sisäiset palvelut, Talous ja hallinto
+358 50 460 1091
Vastuualueet
 • asiakaspalvelu, tietopalvelu
 • kirjastokokoelmien hoito
 • tietokantojen ylläpito
 • hankinnat
Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Asiantuntija
Ruotsinkieliset asiat -yksikkö, Ruotsinkieliset asiat
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Vastuualueet
 • kuntien verkkopalveluiden saavutettavuuteen liittyvä edunvalvonta, edistäminen ja neuvonta
 • digitalisaation ja tiedonhallinnan kehittäminen ja edistäminen
 • kaksikielisyys ja kansalliskielet
 • Kuntaliiton ja Kommuntorgetin verkkopalveluiden kehittäminen
Merja Lang

Merja Lang

Kehittämispäällikkö
Strategiayksikkö, Strategiatiimi: strategia, kehitys ja TKI
+358 9 771 2098, +358 50 413 6065
Vastuualueet
 • Kuntaliiton strategia- ja ennakointityö
 • Kuntaliiton toiminnan kehittäminen
 • fasilitointi ja yhteiskehittäminen