Vuoden 2018 ennakolliset valtionosuuslaskelmat päivitetty 15.6.2017

Voslaskelmat, ennakko 2018

Kuntaliitto julkaisi vuoden 2018 kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat 11.5.2017. Laskelmia päivitettiin 15.6.2017. Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat löytyvät Kuntaliitto.fi-sivustolta osoitteesta https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/valtionosuudet-vuonna-2018

Ennakkolaskelman mukaan valtionosuusprosentti on 25,34 % ja kunnan omarahoitusosuus 3 600 €/asukas vuonna 2018.

Kesäkuussa tehdyssä päivityksessä muuttuivat sekä osa valtionosuuden määräytymisperusteista että laskennan perusteena käytettävät perushinnat. Myös verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus muuttui. Laskentaperusteista päivitettiin työllisyys- ja sairastavuuskertoimen laskentatietoja. Tasauksen perusteena on kesäkuun päivityksessä käytetty Verohallinnon 12.6.2017 julkaisemia tietoja. Myös kotikuntakorvaustulot ja -menot julkaistiin kesäkuun laskelmapäivityksen yhteydessä. Kotikuntakorvaukset maksetaan valtionosuusrahoituksen yhteydessä.

Merkittävimmät muutokset kuntien vuoden 2018 valtionosuusrahoituksessa johtuvat kilpailukykysopimuksesta (121 milj. euroa, -22 €/asukas) ja kustannustenjaon tarkistuksesta (-73 milj. euroa, vaikutus kuntakohtainen). Laskelmissa on otettu huomioon myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamisen osittainen kompensointi valtionosuusjärjestelmän kautta (+25 milj. euroa, valtionosuusprosentissa +0,09 prosenttiyksikköä). Myös kuntatalousohjelmaan sisältyvät kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutokset on otettu huomioon.

Kunnan valtionosuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon kaksiosaisen järjestelmä kumpikin osa: peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen valtionosuus.

Vuoden 2018 valtionosuuslaskelmia päivitetään seuraavan kerran syyskuussa valtion vuoden 2018 talousarvioesityksen julkaisun jälkeen 18.9.2017 ja marraskuussa 2017. Valtionosuuslaskuri julkaistaan syksyllä 2017. Lopulliset päätökset vuoden 2018 valtionosuusrahoituksesta tehdään joulukuun 2017 lopussa.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme