Kuntaliiton blogit

Julkaisemme useita blogeja: Asiantuntijoiden oma blogi on nimeltään Linjoilla. Demokratiaverkoston blogiin kirjoittaa verkoston jäsenet. Pääekonomisti Minna Punakallio kommentoi blogissaan ajankohtaisia talousasioita.

Arto Sulonen
Kirjoittaja

Merkittävä osa ihmisten palveluista on vuoden 2020 alusta siirtymässä 18 maakunnalle. Poliittinen keskustelu on keskittynyt sosiaali- ja terveyspalveluiden, pelastustoimen ja ns. kasvupalveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja rahoittamiseen. Sen sijaan itsehallinnosta ei käydä keskustelua juuri la
Sini Sallinen
Kirjoittaja

Kunnissa tapahtuu monenlaista. Kuntastrategioita uudistetaan. Luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation rakenteita uudistetaan. Samoin uudistetaan palveluverkkoja ja -prosesseja. Myös hyvinvoinnin, sivistyksen, elinvoiman ja johtamisen toimintatapoja, prosesseja ja työkaluja kehitetään. Kuntalais
Tehdään yhdessä

Ruskon kunnan strategiaprosessin yhteydessä lueskelin Pauli Juutin ja Mikko Luoman ajatuksia strategian laadinnasta ja strategioiden kehittymisestä aikojen saatossa. Sieltä bongasin ajatuksia herättävän tarinan. ”Nuori luutnantti lähetti toisessa maailmansodassa ryhmän miehiä tiedusteluretkelle Alpe
Timo Reina
Kirjoittaja

Talouskasvun myönteiset vaikutukset ulottuvat nyt selvästi koko maahan. Alueiden lähiajan kehitysnäkymät ovat työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen raportinkin valossa varsin positiivisia. Mikään seutukunta ei esimerkiksi ennakoi työttömyystilanteen heikkenevän seuraavan puolen vuoden aikana. Pula os
Meuskaltajat
Kirjoittaja

Kokeilut ovat yksi ketterä toimintatapa kunnan toimintatapojen ja palvelujen uudistamisessa. Monet toimintaympäristön muutokset sekä maakuntauudistus haastavat kunnan roolia ja toimintatapoja. Omilla toimillaan ja valinnoillaan kunta voi vaikuttaa omaan kehitykseensä ja menestymiseen. Hyvä kuntakoke
Tuula Seppo
Kirjoittaja

Viime viikkoina median kirjoituksissa on käsitelty henkilötietojen käyttöön liittyviä asioita. Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus, tuttavallisesti GDPR, herättää sekä positiivisia että negatiivisia mielikuvia. Sähköpostiin ja sosiaalisen median tileille on tullut paljon pyyntöjä hyväksyä eri
Timo Reina
Kirjoittaja

Entinen ministeri ja kansanedustaja Kimmo Sasi kirjoitti vappuaattona blogin , jonka olisi ensilukemalta voinut olettaa paremmin sopivan aprillipäivään. Sasi visioi, että jatkossa kuntien kaikki lakisääteiset tehtävät siirretään maakunnille, jolloin Suomen syntyy 18 kuntaa. Nykyisille kunnille Sasi
Tehdään yhdessä

Kehyskunnat tarjoavat monia ylivertaisia palveluita asukkailleen. Liikkuminen on yksi tärkeimmistä palveluista. Yksityisautoilun vastapainoksi joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on tavalla tai toisella jokaisen kunnan asialistalla. Onko liikenne kuitenkaan kehittynyt kestävämpään suu
Lauri Lamminmäki

Hallituksen valinnanvapauslakia koskevan esityksen mukaan maakunnan liikelaitoksen tuottaessa valinnanvapauspalveluita tuottamisen ehtojen on oltava samat kuin ko. palveluja tuottavalla yksityisellä yrityksellä. Palvelut tulee eriyttää kirjanpidollisesti. Rahoittaessaan valinnanvapauspalveluita maak
Kuntademokratiaverkosto

Osallistuva kuntalainen on hyvinvoiva asukas, joka kertoo omasta kotikunnastaan sen uskottavimman tarinan Kuntien keskinäinen kilpajuoksu on alkamassa ja suomalaisella kuntasektorilla ollaan uuden edessä, sillä meneillään on isoja muutoksia ja haasteita niin julkisissa rakenteissa, ikärakenteessa ku
Kirjoittaja

Maakuntauudistus etenee ja parhaillaan mietimme verkkoviestinnän ratkaisuja osana viestinnän laajempaa toteutusta. Teknisiä kysymyksiä riittää ja palveluiden käyttäjäpolut ovat vielä hahmottumatta. Viestinnän merkitys niin muutoksen toteutuksessa kuin tulevan maakunnan käynnistyessä on keskeinen. Vi
Tehdään yhdessä

Maakuntauudistus tulee pian muuttamaan laajasti niin toimintatapoja, hallintoa kuin toimijoidenkin rooleja ennen näkemättömällä tavalla. Monissa kunnissa kuntastrategia työ on loppuvaiheessa ja käytännön toimeenpano voi alkaa. Edessä on merkittävä savotta monenlaisia strategisia valintoja tilanteess
Erja Lindberg
Kirjoittaja

Sanotaan, ettei valmistelussa oleva kasvupalvelu-uudistus muuta kuntien asemaa tai mahdollisuuksia toimia työllisyydenhoidossa ja kunta voi edelleen, yleisen toimialansa puitteissa toimia. Kasvupalvelulaki - sellaisessa muodossa kun se tällä hetkellä on - tulee kuitenkin käytännössä muuttamaan monia