Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus on käynnissä. Alueidenkäytön ja rakentamisen toimintaympäristössä tapahtuva muutos haastaa nykyisen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän. Havaitut muutosvoimat kuten digitalisaatio, ilmastopolitiikka ja energiakysymykset, alueiden erilaistumisen, väestömuutokset, liikkumisen murros, hallintorakenteiden muutos, kaupunkiseutujen kasvun ja kaupungistumisen vaikutukset heijastuvat monin tavoin kuntiin. Tarvetta on nykyisen suunnittelujärjestelmän perusteelliselle tarkastelulle. Myös rakentamisen säätelyä on kehitettävä.

Maapolitiikka, kaavoitus, kaavojen toteuttaminen, rakennusvalvonta ja lupamenettelyt muodostavat kuntien toiminnan kannalta keskeisen yhdyskuntarakentamisen prosessin. Siksi niitä tulee tarkastella kokonaisuutena myös lakiuudistuksessa.

Ympäristöministeriö on asettanut maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen parlamentaarisen seurantaryhmän, työryhmän ja sidosryhmäfoorumin keväällä 2018. Tavoitteena on, että uudistus saadaan eduskunnan käsittelyyn syysistuntokaudella 2021.

Kuntaliitto osallistuu aktiivisesti lainvalmisteluun ja on edustettuna työryhmässä. Työryhmän valmistelujaoksissa ja sidosryhmäfoorumissa on Kuntaliiton lisäksi myös kuntien edustajia.

Kuntaliiton asiantuntijat kokonaisuudistuksen työryhmässä ja valmistelujaostoissa:

 • Työryhmä, Anne Jarva, kehittämispäällikkö
 • Valmistelujaostot:
  • Alueidenkäyttö, Anne Jarva, kehittämispäällikkö
  • Osallistuminen, vuorovaikutus ja vaikutusten arviointi, Minna Mättö, lakimies
  • Rakentaminen, Antti Salonen, lakimies
  • Kaavojen toteuttaminen, Matti Holopainen, kehittämispäällikkö
  • Rajapinnat, Marko Nurmikolu, lakimies
  • Digitalisaatio ja asiakaslähtöiset prosessit, Päivi Tiihonen, projektipäällikkö.

Kuntaliiton tavoitteena on saada kuntien näkemykset mahdollisimman laajasti lainvalmisteluun. Työ aloitettiin kaavoittajille suunnatulla Kuntaklinikkakierroksella. Kaavoittajien lisäksi klinikoita on järjestetty maapolitiikan ja kuntatekniikan asiantuntijoille sekä Kuntaliiton verkostoille. Kaupunkiseutusuunnittelun roolia on selvitetty kymmenelle suurimmalle kaupunkiseudulle suunnatulla kyselyllä. Lisäksi syksyn 2019 aikana toteutetussa Kuntakaavasimulaatiossa pohditaan kuntakaavoituksen tulevaisuutta yhdessä kuntien, ympäristöministeriön ja Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen kanssa.

Tutustu Kuntaliiton linjauksiin, selvityksiin ja muihin taustamateriaaleihin. 

Julkaisu: Kumppanuuden monet muodot

Esimerkkejä yhteistyöhön perustuvista kaavoituskäytännöistä. Muuttuva yhteiskunta haastaa kunnat ja niiden yhteistyökumppanit. Ilmastonmuutos, aluerakenteen erilaistuminen, väestön ikääntyminen ja talouden kiristyminen sekä hallinnon ja palvelutuotannon digitalisoituminen edellyttävät uudenlaisia

lateral-image-left

Kuntaliitto linjasi tavoitteet maankäytön ja rakentamisen kehittämiselle: Ketterää kaavoitusta ja parempaa rakentamista

Kuntaliiton mukaan maankäytössä ja rakentamisessa on mahdollistettava ketterä kaavoitus ja sen toteuttaminen, parannettava rakentamisen ja rakennusten laatua sekä tarjottava sujuvaa palvelua lähellä kuntalaista.

lateral-image-right

Kuntakaavasimulaatio

MRL-uudituksessa on esitetty nykyisen yleis- ja asemakaavoituksen korvaamista yhdellä kuntakaavalla. Kuntakaavasimulaatiossa selvitetään yhdessä kuntien kanssa, miten yhteen kuntakaavaan siirtyminen vaikuttaisi kunnan yhdyskuntarakentamisen prosessiin.

lateral-image-left
tags
Anne Jarva

Etunimi
Anne
Sukunimi
Jarva
Kehittämispäällikkö, maankäyttö ja kaavoitus

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2034
Kännykkä
+358 50 573 6810
Vastuualueet
 • maankäyttö
 • kaavoitus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
Minna Mättö

Etunimi
Minna
Sukunimi
Mättö
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2037
Kännykkä
+358 50 308 1487
Vastuualueet
 • maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö (kaavoitus ja maankäyttö)
 • luonnonsuojelulainsäädäntö
 • liikenteen lainsäädäntö
 • asumisen lainsäädäntö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Matti Holopainen

Etunimi
Matti
Sukunimi
Holopainen
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2269
Kännykkä
+358 50 563 4622
Vastuualueet
 • maapolitiikka
 • kiinteistönmuodostus
 • kiinteistöverotus
 • paikkatiedot (GIS)
 • rekisterihallinto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
Marko Nurmikolu

Etunimi
Marko
Sukunimi
Nurmikolu
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 771 2597
Kännykkä
+358 50 406 9494
Vastuualueet
 • ympäristönsuojelulainsäädäntö
 • jätelainsäädäntö
 • ympäristöterveydenhuolto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Antti Salonen

Etunimi
Antti
Sukunimi
Salonen
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2340
Kännykkä
+358 50 599 2151
Vastuualueet
 • maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö (rakentamisen ohjaus ja rakennusvalvonta)
 • yhdyskuntatekniikkaan liittyvä lainsäädäntö
 • kaivoslainsäädäntö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat

Etunimi
Päivi
Sukunimi
Tiihonen
Projektipäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2151
Kännykkä
+358 50 478 1604
Vastuualueet
 • Kuntien teknisen ja ympäristötoimialan digitalisaation kehittäminen, kuntien ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön koordinointi ja kuntien edunvalvonta ajankohtaisissa digitalisaatioon liittyvissä lainsäädäntö- ja kehittämishankkeissa.
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö