Yleiskirje 5/80/2005, Maija Hakanen/eg, 8.2.2005

Aalborgin sitoumukset ja kuntien kestävän kehityksen työ

Vuonna 1994 Aalborgissa, Tanskassa käynnistettiin Euroopan kestävän kehityksen kaupunkien kampanja ja hyväksyttiin niin sanottu Aalborgin julistus, jossa linjataan kuntien kestävän kehityksen työtä. Suomen Kuntaliitto käänsi julistuksen suomeksi ja lähetti sen kuntiin suosituksella liittyä kampanjaan. Kampanjaan on liittynyt noin 2250 eurooppalaista kuntaa, Suomesta 44 kaupunkia tai kuntaa sekä kaksi maakunnallista liittoa. Tiedot mukana olevista suomalaisista kunnista löytyvät Kuntaliiton verkkosivuilta reittiä Etusivu »Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö » Kestävä kehitys » Paikallisagenda (dokumentti ”Agenda 21 kunnat Suomessa vuonna 2004).

​Kesällä 2004 Aalborg+10 konferenssissa hyväksyttiin niin sanotut Aalborgin sitoumukset, joiden avulla pyritään tehostamaan kuntien kestävän kehityksen työtä. Sitoumuksilla kunta vahvistaa Aalborgin julistuksen ja määrittelee ne tavoitteet ja toimenpiteet, jotka kymmenestä sitoumusten aihepiiristä ovat oleellisia paikallisten olosuhteiden perusteella. Tavoitteissa edistymistä seurataan ja arvioidaan ja siitä tiedotetaan. Ensimmäinen Euroopan laajuinen arviointi on suunniteltu vuodeksi 2010 ja sitä seuraavat arvioinnit aina viiden vuoden välein.

Suomen Kuntaliitto on kääntänyt Aalborgin sitoumukset -asiakirjan suomeksi ja lähettää sen ohessa kuntien käyttöön. Kannustamme etenkin kampanjassa jo mukana olevia kuntia allekirjoittamaan myös tämän asiakirjan. Allekirjoitusmenettelystä kerrotaan tarkemmin verkkosivulla www.aalborgplus10.dk

Lisätietoja kunnat.netistä reittiä Etusivu » Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö » Kunnat ja kestävä kehitys » Aalborgin julistus ja sitoumukset. Kuntaliitosta lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Maija Hakanen, puh. 09 7712106.

SUOMEN KUNTALIITTO

Timo Kietäväinen
varatoimitusjohtaja

Leena Karessuo
johtaja, yhdyskunta, tekniikka, ympäristö

Liite
AALBORG+10 – KOHTI KESTÄVÄÄ TULEVAISUUTTA

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista