Yleiskirje 20/80/2005, Juha Mynttinen/eg, 18.10.2005

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin ilmoittaminen

Suomen Kuntaliitto lähettää ohessa tiedoksi ja toimenpiteitä varten Verohallituksen kirjeen kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittamisesta sekä ilmoittamisessa käytettävän lomakkeen.

Vuoden 2006 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava Verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä 2005. Määräajan ja menettelytavan noudattaminen on tänä vuonna erittäin tärkeää, koska vuoden verokorttien voimaantuloajankohdaksi arvioidaan 1.2.2006 ja ennakkoverojen ensimmäinen eräpäivä on tammikuussa, joten verokortit lasketaan marras-joulukuun vaihteessa 2005.

Tuloveroprosentti ilmoitetaan ja merkitään lomakkeelle neljännesprosenttiyksikön tarkkuu-della.

Kiinteistöveroprosentit merkitään lomakkeelle prosentin sadasosan tarkkuudella. Jos yleisen ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttien lisäksi muita prosentteja ei ole määrätty erikseen, lomakkeelle merkitään asianomaisiin kohtiin teksti "ei määrätty". Jos yleishyödyllisen yhteisön veroprosentiksi on määrätty 0,00, niin asianomaiseen kohtaan lomakkeelle merkitään nolla. Verohallituksen kirje ja ilmoituslomake ovat Kuntaliiton Internet-sivuilla: kunnat.net > Kuntatalous > Ajankohtaista

Ilmoitus palautetaan sähköpostitse osoitteeseen ORSI-ilmoitukset@vero.fi tai lähetetään postitse osoitteeseen Verohallitus, VHT/Tuotantoyksikkö, PL 265, 40101 Jyväskylä
Ilmoituksesta pyydetään lähettämään kopio Kuntaliittoon sähköpostitse osoitteeseen maija.ylonen@kuntaliitto.fi tai postitse osoitteeseen Maija Ylönen, Suomen Kuntaliitto, Toinen linja 14, 00530 Helsinki.

Lisätiedot:
Juha Mynttinen, puh. (09) 771 2079
Tarja Tarkiainen, puh. (09) 771 2086
Mikael Enberg, puh. (09) 771 2540

SUOMEN KUNTALIITTO

Martti Kallio
johtaja, kuntatalous

Juha Mynttinen
erityisasiantuntija

 

Liitteet
Verohallituksen kirje kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittamisesta
Kunnan tulovero- ja kiinteistöveroprosentti-ilmoitus vuodelle 2006

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista