Yleiskirje 13/80/2011, Sinikka Huhtala/eg, 1.8.2011

Sairaankuljetusten kustannusten korvaustaksa voimaan 1.8.2011

​Kunnille ja kuntayhtymille lähetetään tiedoksi Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta. Asetus 912/2011 tulee voimaan 1.8.2011. Säädös on julkaistu vasta 29.7.2011.

Sairaankuljetusten kustannusten korvaustaksan vahvistaa Valtioneuvosto, koska sairaankuljetusta koskevat lupa-asiat on siirretty lakiin yksityisestä terveydenhuollosta.

Lisätietoja:
Sinikka Huhtala, puh. 09 771 2644, 050 584 6002,
sähköposti: etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi      
Mika Paavilainen, puh. 09 771 2176, 050 5210 187,
sähköposti: etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 
toimitusjohtaja   

Jussi Merikallio
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Asiakirjalähde
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta 929/2009

Liite
Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen sopimustaksoista 912/2011

 

Lisää aiheesta

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista