Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.00.05.10 Rakennerahastotehtävien hoitaminen

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.10 Rakennerahastotehtävien hoitaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallituksen päätökset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Kaikki  seuraavat rakennerahastotoimintaan liittyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi maakuntien liitoissa, mikäli niitä ei viedä EURA2014 järjestelmään: 

  • muutoksenhaku sisältäen valituksista annetut vastineet
  • kaikki takaisinperintäpäätöksen valmisteluun liittyvät asiakirjat 
  • välittävien toimielinten tehtävistä sopimiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
  • rakennerahastotehtävien hoitamiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
  •  nimeämispäätökset valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmään
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.05.10 Rakennerahastotehtävien hoitaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Sopimukset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Kaikki  seuraavat rakennerahastotoimintaan liittyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi maakuntien liitoissa, mikäli niitä ei viedä EURA2014 järjestelmään: 

  • muutoksenhaku sisältäen valituksista annetut vastineet
  • kaikki takaisinperintäpäätöksen valmisteluun liittyvät asiakirjat 
  • välittävien toimielinten tehtävistä sopimiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
  • rakennerahastotehtävien hoitamiseen liittyvät päätökset ja sopimukset
  •  nimeämispäätökset valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden ohjausryhmään
 
Asiakirjatyyppi:
Sopimus