Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.00.05 Rakennerahastotoiminta

Hankkeiden rahoituksen haku ja toteutettavien hankkeiden maksatus- ja raportointitoimet tapahtuvat EURA 2014 -tietojärjestelmän kautta. EURA 2014-järjestelmä toimii sähköisenä arkistona niiden asiakirjojen osalta, jotka muodostetaan järjestelmän sisällä. Maakuntien liitoissa syntyvä aineisto joka ei sisälly EURA 2014-järjestelmään, säilytetään ko. liiton toimesta ao. säilytysaikaohjeistusten mukaisesti.Rakennerahastotoiminnan osalta on haluttu säilytysaikaohjeistuksessa selkeyttää sitä, mitkä asiakirjat säilytetään EURA 2014 järjestelmässä ja mikä on säilytyksen pituus. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa EURA 2014-järjestelmästä ja siihen liittyvästä ohjeistuksesta. asiankäsittelyjärjestelmä/EURA 2014 Viittaus: Arkistolaitoksen päätös 23.9.2015 EURA TOS versio 1.0 / 30.9.2013 Aluekehityslaki ja -asetus luku 2

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen