Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.00.03.01 Erityisohjelmat

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.01 Erityisohjelmat
 
Asiakirjan tietosisältö:

Valtioneuvoston erityisohjelmapäätökset

 
Säilytysaika:
Voimassaoloaika + 2 vuotta
 
Huomautukset:

Valtioneuvosto säilyttää

 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.01 Erityisohjelmat
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton hyväksymät erityisohjelmat. Maakuntahallituksen

pöytäkirjat liitteineen mm. (ohjelma-asiakirjat)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.01 Erityisohjelmat
 
Asiakirjan tietosisältö:

Erityisohjelmien toteuttamiseen liittyvät asiakirjat

 
Huomautukset:

Katso maakuntaohjelmaprosessi

 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma