Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.00.03 Ohjelmatyö

Luku 3, 29§-35§

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen