Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.00.10 Kansallinen kehittämisraha ja kuntarahoitus

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10 Kansallinen kehittämisraha ja kuntarahoitus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnittelutyöryhmän kokouskutsut ja asialistat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Asialistat

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10 Kansallinen kehittämisraha ja kuntarahoitus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton lausunnot

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10 Kansallinen kehittämisraha ja kuntarahoitus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liitolle saapuneet lausuntopyynnöt

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Lausuntopyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10 Kansallinen kehittämisraha ja kuntarahoitus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muistiot liitteineen ja tausta-aineistoineen

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10 Kansallinen kehittämisraha ja kuntarahoitus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet nimeämispyynnöt (kirjeet, ehdotukset tai vastaavat)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Nimeämispyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10 Kansallinen kehittämisraha ja kuntarahoitus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton nimeämispäätökset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10 Kansallinen kehittämisraha ja kuntarahoitus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet/ toimeenpanosuunnitelmat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Huomautukset:

Toimeenpanosuunnitelma korvaa nyt kehittämissuunnitelman

 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.00 Ohjaus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntaliiton vastaukset selvityspyyntöön

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.00 Ohjaus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet rahoittavien viranomaisten ohjeet, ohjelma-asiakirjat, puiteohjelmat, määräykset ja lainsäädäntö

 
Säilytysaika:
Voimassaoloaika
 
Huomautukset:

Seuranta ja valvonta

 
Asiakirjatyyppi:
Määräys

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.00 Ohjaus
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton ohjeet rahankäytöstä hankkeen toteuttajalle

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Ohje

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.00 Ohjaus
 
Asiakirjan tietosisältö:

TEM:n selvityspyyntö (Maakunnan/kansallisen kehittämisrahan vaikuttavuuden arviointi)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Selvityspyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hankesuunnitelman ja hankehakemuksen laadintaan liittyvät asiakirjat: Hankehakemus

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Hakemus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hankesuunnitelman ja hankehakemuksen laadintaan liittyvät asiakirjat: Hankehakemus rahoittajalle

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Hakemus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Rahoittajien ja osatoimijoiden hakemiseen ja yhteistyösopimusten laatimiseen liittyvät asiakirjat: Hakemukset

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Hakemus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hankkeen henkilöstön rekrytointiin liittyvät asiakirjat

 
Huomautukset:

Katso 3. Henkilöstö ja luottamushenkilöt

 
Asiakirjatyyppi:
Henkilöstohallinto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien perustamiseen liittyvät asiakirjat: Saapuneet nimeämiskirjeet

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Kirje

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien perustamiseen liittyvät asiakirjat: Yhteistieto- ja kokoonpanoluettelot

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Luettelo

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien perustamiseen liittyvät asiakirjat: Nimeämispyynnöt

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Nimeämispyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet hankepäätökset

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien perustamiseen liittyvät asiakirjat: Päätökset ohjausryhmien kokoonpanosta

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Rahoittajien ja osatoimijoiden hakemiseen ja yhteistyösopimusten laatimiseen liittyvät asiakirjat: Sitoumukset

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Sitoumus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Rahoittajien ja osatoimijoiden hakemiseen ja yhteistyösopimusten laatimiseen liittyvät asiakirjat: Yhteistyösopimukset

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Sopimus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.01 Hankkeen valmistelu
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hankesuunnitelman ja hankehakemuksen laadintaan liittyvät asiakirjat: Hankesuunnitelma

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.02 Rahoituksen hakeminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hakemukset liitteineen

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Hakemus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.02 Rahoituksen hakeminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muutoshakemus

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Hakemus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.02 Rahoituksen hakeminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Oikaisuvaatimukset ja valitusten laatiminen ja päätösten vastaanottaminen

 
Lakiviittaukset:

Begäran om omprövning och utarbetande av besvär och mottagande av beslut

 
Huomautukset:

Katso 1 Yleishallinto, muutoksenhaku

 
Asiakirjatyyppi:
Muutoksenhaku

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.02 Rahoituksen hakeminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet rahoituspäätökset rahoitusviranomaiselta

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.02 Rahoituksen hakeminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Rahoitusviranomaisen tekemät rahoituspäätökset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.02 Rahoituksen hakeminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hankkeen valvojan nimeäminen, päätös tai vastaava

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.02 Rahoituksen hakeminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muutospäätös

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien toimintaan liittyvät asiakirjat: Asialistat

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Asialistat

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien toimintaan liittyvät asiakirjat: Esitykset

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Esitys

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien toimintaan liittyvät asiakirjat: Kirjeenvaihto (ml. sähköpostikeskustelut)

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Kirjeenvaihto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien toimintaan liittyvät asiakirjat: Kokouskutsut

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Kutsu

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Seminaarien ja tiedotustilaisuuksien järjestämiseen liittyvät asiakirjat: Kutsut

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Kutsu

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tutkimusten ja selvitysten laatimiseen liittyvät asiakirjat: Saapuneet lausunnot ja kommentit

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tutkimusten ja selvitysten laatimiseen liittyvät asiakirjat: Lähetetyt lausuntopyynnöt

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Lausuntopyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Seminaarien ja tiedotustilaisuuksien järjestämiseen liittyvät asiakirjat: Osallistujaluettelot

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Luettelo

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien toimintaan liittyvät asiakirjat: Muistiot

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Oikaisuvaatimukset ja valitukset

 
Huomautukset:

Katso Yleishallinto kohta 00.01.06 muutoksenhaku

 
Asiakirjatyyppi:
Muutoksenhaku

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien toimintaan liittyvät asiakirjat: Tausta-aineistot

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Oheismateriaali

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Seminaarien ja tiedotustilaisuuksien järjestämiseen liittyvät asiakirjat: Ohjelma

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Osallistumiset partneritapaamisiin ja kokouksiin ja vastaaviin liittyvät asiakirjat (ohjelmat, matkalaskut ja matkamääräykset)

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Huomautukset:

Katso 01. Henkilöstö ja luottamushenkilöt tai katso 00 Yleishallinto, 00.01.06 muutoksenhaku

 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Päätökset oikaisuvaatimuksista ja valituksista

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien toimintaan liittyvät asiakirjat: Pöytäkirjat

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tutkimusten ja selvitysten laatimiseen liittyvät asiakirjat: Tutkimusraportit

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Julkaisujen laatimiseen liittyvät asiakirjat: Julkaisut ja raportit

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.03 Hankkeen toteuttaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tutkimusten ja selvitysten laatimiseen liittyvät asiakirjat: Selvitykset

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Selvitys

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.04 Hankkeiden seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnitelmien yhteensovittamiseen liittyvät asiakirjat: Muistiot viranomaisneuvotteluista

 
Huomautukset:

Katso maakuntakaavan laatiminen: Suunnitelmien huomioonottamisesta

 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.04 Hankkeiden seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Toimintaraportit

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.04 Hankkeiden seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Vaikutusten arviointiraportit

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.04 Hankkeiden seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kustannusraportit

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.04 Hankkeiden seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Toteutumavertailut

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.04 Hankkeiden seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Loppuraportti

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.04 Hankkeiden seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Toimintasuunnitelma

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.05 Maksatusten hakeminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maksatushakemukset liitteineen

 
Säilytysaika:
10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
 
Asiakirjatyyppi:
Hakemus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.05 Maksatusten hakeminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Oikaisuvaatimukset ja valitukset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Muutoksenhaku

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.05 Maksatusten hakeminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Päätökset oikaisuvaatimuksista ja valituksista

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Muutoksenhaku

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.05 Maksatusten hakeminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maksatuspäätökset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.06 Tiedottaminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tiedotteet ja ilmoitukset

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ilmoitus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.10.07 Takaisinperintä ja muut jatkotoimenpiteet
 
Asiakirjan tietosisältö:

Takaisinperintä ja muut jatkotoimenpiteet

 
Huomautukset:

Katso hankerahoitus ao. kohta sekä taloushallinto ao. kohta

 
Asiakirjatyyppi:
Laskutus