Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.00.12.02 Seuranta

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.02 Seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnitelmien yhteensovittamiseen liittyvät asiakirjat: Muistiot viranomaisneuvotteluista

 
Huomautukset:

Katso maakuntakaavan laatiminen: suunnitelmien huomioonottamisesta

 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.02 Seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Työneuvottelut

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio