/ Tilastot ja julkaisut / Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat / Maakuntien liitot / Aluekehitys / Maakunnan liikennejärjestelmä- suunnitelman prosessointi
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.00.12 Maakunnan liikennejärjestelmä- suunnitelman prosessointi

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12 Maakunnan liikennejärjestelmä- suunnitelman prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnittelutyöryhmän kokouskutsut ja asialistat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Asialistat

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12 Maakunnan liikennejärjestelmä- suunnitelman prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tarve suunnitteluun aloittamiselle/tai jo tehdyn suunnitelman päivittämiselle liittyvät asiakirjat: tiedoksiannot/esitykset

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Esitys

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12 Maakunnan liikennejärjestelmä- suunnitelman prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnittelutyön hankintaan liittyvät asiakirjat (mikäli hankintaan ostopalveluna)

 
Huomautukset:

Katso hankinta ja kilpailuttaminen

 
Asiakirjatyyppi:
Hankinta

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12 Maakunnan liikennejärjestelmä- suunnitelman prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Työryhmän tiedoksianto maakuntahallitukselle suunnitelutyön käynnistämisestä 

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Ilmoitus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12 Maakunnan liikennejärjestelmä- suunnitelman prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Rahoitusosuuksien laskuttamiseen liittyvät asiakirjat (mikäli peritään rahoitusosuuksia)

 
Huomautukset:

Laskutetaan sidosryhmiltä. Katso taloushallinto

 
Asiakirjatyyppi:
Laskutus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12 Maakunnan liikennejärjestelmä- suunnitelman prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muistiot liitteineen ja tausta-aineistoineen

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12 Maakunnan liikennejärjestelmä- suunnitelman prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Nimeämispyynnöt (kirjeet, ehdotukset tai vastaavat)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Nimeämispyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12 Maakunnan liikennejärjestelmä- suunnitelman prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tarve suunnittelun aloittamiselle/ tai jo tehdyn suunnitelman päivittämiselle liittyvät asiakirjat: Päätökset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12 Maakunnan liikennejärjestelmä- suunnitelman prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Nimeämispäätökset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12 Maakunnan liikennejärjestelmä- suunnitelman prosessointi
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet sidosryhmien päätökset (suunnittelutyöhön ja rahoitukseen osallistumisesta)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Huomautukset:

Valvonta ja seuranta

 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.00 Suunnitteluluonnosten käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet lausunnot, mielipiteet tai vastaavat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.00 Suunnitteluluonnosten käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Yhteenvedot lausunnoista

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.00 Suunnitteluluonnosten käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Lausuntopyynnöt

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausuntopyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.00 Suunnitteluluonnosten käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muistiot

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.00 Suunnitteluluonnosten käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Seminaarien ja tiedotustilaisuuksien kutsut, tiedotteet ja ohjelmat ja muistiot saaduista palautteista

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.00 Suunnitteluluonnosten käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnitelmien vaikutusten arviointimuistio

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.00 Suunnitteluluonnosten käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnitelmien vaikutusten arviointimuistiot (on osa liikennejärjestelmäsuunnitelmaa)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Maakuntahallituksen päätöksenteko

 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.00 Suunnitteluluonnosten käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Seminaarien ja tiedotustilaisuuksien kutsut, tiedotteet ja ohjelmat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.00 Suunnitteluluonnosten käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tiedoksianto sidosryhmille (päätökset liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen)

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Huomautukset:

Seuranta ja valvonta

 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.00 Suunnitteluluonnosten käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnitelman toteuttamiseen liittyvä aiesopimus, yhteistyösopimus

 
Säilytysaika:
Voimassaoloaika + 10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Sopimus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.00 Suunnitteluluonnosten käsittely
 
Asiakirjan tietosisältö:

Hyväksytty liikennejärjestelmäsuunnitelma

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.01 Muutoksenhaku
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muutoksenhaku

 
Huomautukset:

Maakuntahallituksen päätöksenteko katso 00. Yleishallinto, 00.01.06 muutoksenhaku

 
Asiakirjatyyppi:
Muutoksenhaku

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.02 Seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Suunnitelmien yhteensovittamiseen liittyvät asiakirjat: Muistiot viranomaisneuvotteluista

 
Huomautukset:

Katso maakuntakaavan laatiminen: suunnitelmien huomioonottamisesta

 
Asiakirjatyyppi:
Muistio

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.12.02 Seuranta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Työneuvottelut

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Muistio