Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.01.00.00 Kaavan laadinnan aloitusvaihe

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.00 Kaavan laadinnan aloitusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet sidosryhmien esitykset/ilmoitukset edustajista ohjausryhmään ja työryhmiin

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Esitys

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.00 Kaavan laadinnan aloitusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntakaavan valmisteluvaihetta koskevat asiakirjat: Lähetetyt pyynnöt sidosryhmille edustajien nimeämiseksi kaavan laadinnan ohjausryhmään ja työryhmiin

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Pyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.00 Kaavan laadinnan aloitusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallituksen päätös kaavan laadinnan aloittamisesta

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.00 Kaavan laadinnan aloitusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallitus päätös ja esitys ohjausryhmään ja työryhmiin nimettävistä jäsenistä

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.00 Kaavan laadinnan aloitusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Aloitusvaiheen viranomaisneuvotteluja koskevat muistiot tai pöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.00 Kaavan laadinnan aloitusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Työkokouksia koskevat muistiot tai pöytäkirjat (organisaation sisäiset)

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja