Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.01.00 Maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.00 Kaavan laadinnan aloitusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet sidosryhmien esitykset/ilmoitukset edustajista ohjausryhmään ja työryhmiin

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Esitys

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.00 Kaavan laadinnan aloitusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntakaavan valmisteluvaihetta koskevat asiakirjat: Lähetetyt pyynnöt sidosryhmille edustajien nimeämiseksi kaavan laadinnan ohjausryhmään ja työryhmiin

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Pyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.00 Kaavan laadinnan aloitusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallituksen päätös kaavan laadinnan aloittamisesta

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.00 Kaavan laadinnan aloitusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallitus päätös ja esitys ohjausryhmään ja työryhmiin nimettävistä jäsenistä

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.00 Kaavan laadinnan aloitusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Aloitusvaiheen viranomaisneuvotteluja koskevat muistiot tai pöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.00 Kaavan laadinnan aloitusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Työkokouksia koskevat muistiot tai pöytäkirjat (organisaation sisäiset)

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Työohjelmaesitykset

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Esitys

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kaavan laatimiseen ja asiantuntijoiden valintaan liittyvät asiakirjat: Kuulutukset, ilmoitukset ja tiedotteet kaavan laatimisen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 
Säilytysaika:
2 vuotta lainvoimasta
 
Asiakirjatyyppi:
Ilmoitus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Lähetetyt kirjeet viranomaisille kansainvälistä kuulemista varten osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä työohjelmasta

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Kirjeenvaihto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Lausuntopyynnöt osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnoksista ja työohjelmaesityksestä

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet lausunnot ja palautteet

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Yhteenveto lausunnoista ja palautteista

 
Säilytysaika:
10 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Lausuntopyynnöt sidosryhmille (osallisille)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausuntopyyntö

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tiedotustilaisuuksien esittelyaineisto

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntavaltuuston ja -hallituksen päätökset (pöytäkirjat) kaavan laatimisesta, laajuudesta ja asiasisällöstä sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja työohjelman hyväksymisestä

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallituksen päätös annetuista vastineista (raportit ja vastineraportit, muutokset osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin, työohjelmiin)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien käsittelypöytäkirjat osallistumis- ja arviointiluonnoksesta ja työohjelmaesityksestä

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kaavan laatimiseen ja asiantuntijoiden valintaan liittyvät asiakirjat: Päätöspöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien lausuntojen käsittelypöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kaavan laatimiseen ja asiantuntijoiden valintaan liittyvät asiakirjat: Tarjouspyynnöt, tarjousasiakirjat ja yhteenvedot, sopimukset

 
Säilytysaika:
Voimassaoloaika + 10 vuotta
 
Huomautukset:

Katso hankinnat ja kilpailuttaminen

 
Asiakirjatyyppi:
Sopimus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnokset

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.01 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton vastineet lausunnoista ja palautteista (lausuntojen ja palautteiden antajille)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Vastine

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.02 Kaavan laadinnan tavoitevaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kaavaluonnos

 
Säilytysaika:
Lainvoimaisuus + 2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Luonnos

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.02 Kaavan laadinnan tavoitevaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallituksen hyväksyminen (päätös tavoitteiden hyväksymisestä)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.02 Kaavan laadinnan tavoitevaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Työkokousten muistiot ja pöytäkirjat kaavan tavoitteista

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.02 Kaavan laadinnan tavoitevaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Viranomaisneuvottelujen muistiot ja pöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.02 Kaavan laadinnan tavoitevaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tavoitevaiheen laadintaan liittyvät asiakirjat (tutkimukset, suunnitelmat, selvitykset, raportit ja muu pohja-aineistot)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.03 Kaavan laadinnan valmisteluvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Luonnosvaiheen kuulemiseen liittyvät asiakirjat: Kuulutukset, ilmoitukset ja nähtävilläpitotodistukset

 
Säilytysaika:
Lainvoimaisuus + 2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Kuulutus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.03 Kaavan laadinnan valmisteluvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Luonnosvaiheen kuulemiseen liittyvät asiakirjat: Saapuneet mielipiteet

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.03 Kaavan laadinnan valmisteluvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Luonnosvaiheen kuulemiseen liittyvät asiakirjat: Muutettu kaavaluonnos

 
Säilytysaika:
Lainvoimaisuus + 2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Luonnos

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.03 Kaavan laadinnan valmisteluvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallituksen hyväksyminen ja päätös kaavaluonnoksen nähtävilläpidosta (pöytäkirjat)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.03 Kaavan laadinnan valmisteluvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Luonnosvaiheen kuulemiseen liittyvät asiakirjat: Maakuntahallituksen mielipiteiden käsittelypöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.03 Kaavan laadinnan valmisteluvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Luonnosvaiheen kuulemiseen liittyvät asiakirjat: Viranomaisneuvottelujen muistiot ja pöytäkirjat kaavaluonnoksesta

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.03 Kaavan laadinnan valmisteluvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Luonnosvaiheen kuulemiseen liittyvät asiakirjat: Ohjaus- ja työryhmien lausuntojen käsittelypöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.03 Kaavan laadinnan valmisteluvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Luonnosvaiheen kuulemiseen liittyvät asiakirjat: Työkokousten muistiot ja pöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.03 Kaavan laadinnan valmisteluvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Luonnosvaiheen kuulemiseen liittyvät asiakirjat: vastineet mielipiteisiin

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Vastine

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.04 Kaavan laadinnan ehdotusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Muutettu kaavaehdotus

 
Säilytysaika:
Lainvoimaisuus + 2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ehdotus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.04 Kaavan laadinnan ehdotusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ehdotusvaiheen kuulemiseen liittyvät asiakirjat: Kuulutukset, ilmoitukset ja nähtävilläpitotodistukset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Kuulutus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.04 Kaavan laadinnan ehdotusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Saapuneet muistutukset ja yhteenvedot

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Muistutus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.04 Kaavan laadinnan ehdotusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallituksen hyväksyminen ja päätös kaavaehdotuksen nähtävilläpidosta (pöytäkirjat)

 
Säilytysaika:
Lainvoimaisuus + 2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.04 Kaavan laadinnan ehdotusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallituksen päätökset mielipiteiden ja lausuntojen huomioonottamisesta ja vaihtoehtojen valinnasta (pöytäkirjat)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.04 Kaavan laadinnan ehdotusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Viranomaisneuvottelujen muistiot ja pöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.04 Kaavan laadinnan ehdotusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ohjaus- ja työryhmien lausuntojen käsittelypöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.04 Kaavan laadinnan ehdotusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallituksen muistutusten ja vastineiden käsittelypöytäkirjat

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.04 Kaavan laadinnan ehdotusvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Ehdotusvaiheen kuulemiseen liittyvät asiakirjat: Vastineet muistutuksiin

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Vastine

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.05 Hyväksymismenettely ja vahvistamisvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntavaltuuston päätöksestä tiedottaminen ja päätöksen lähettäminen tiedoksi muistutusten tekijöille (lehti-ilmoitukset, kirjeet, tiedotteet)

 
Säilytysaika:
Lainvoimaisuus + 2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ilmoitus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.05 Hyväksymismenettely ja vahvistamisvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tiedotustilaisuuksien esittelyaineisto

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.05 Hyväksymismenettely ja vahvistamisvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntavaltuuston päätös maakuntakaavan hyväksymisestä ja päätös vahvistaa maakuntakaava

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.05 Hyväksymismenettely ja vahvistamisvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntavaltuuston päätös maakuntakaavan tai edellisen kaavan kumoamisesta

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.05 Hyväksymismenettely ja vahvistamisvaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallituksen päätös esittää maakuntavaltuustolle kaavan hyväksymistä, (kaavaehdotus: kartta, merkinnät, määräykset ja kaavaselostus)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.06 Oikaisukeinot
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallituksen antamat vastineet (pöytäkirjat)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.06 Oikaisukeinot
 
Asiakirjan tietosisältö:

Valitukset maakuntavaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen

 
Säilytysaika:
10 vuotta lopullisen päätöksen lainvoimasta
 
Asiakirjatyyppi:
Valitus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.07 Muutoksenhaku
 
Asiakirjan tietosisältö:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset

 
Säilytysaika:
10 vuotta lopullisen päätöksen lainvoimasta
 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.07 Muutoksenhaku
 
Asiakirjan tietosisältö:

Maakuntahallituksen antamat vastineet (pöytäkirjat)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.07 Muutoksenhaku
 
Asiakirjan tietosisältö:

Valitukset korkeimpaan hallinto-oikeuteen

 
Säilytysaika:
10 vuotta lopullisen päätöksen lainvoimasta
 
Asiakirjatyyppi:
Valitus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.08 Maakuntakaavan voimaantulo
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kuulutukset, ilmoitukset ja tiedotteet maakuntakaavan voimaan tulosta kaikille osallisille

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Kuulutus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.08 Maakuntakaavan voimaantulo
 
Asiakirjan tietosisältö:

Tiedotustilaisuuksien esittelyaineisto

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.09 Maakuntakaavan seurantavaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kokouskutsut

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Esityslista

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.09 Maakuntakaavan seurantavaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Katsaukset

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Katsaus

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.09 Maakuntakaavan seurantavaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kokousmuistiot tai vastaavat

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.01.00.09 Maakuntakaavan seurantavaihe
 
Asiakirjan tietosisältö:

Raportit

 
Säilytysaika:
2 vuotta
 
Asiakirjatyyppi:
Raportti